Členové

Vedoucí katedry

Sekretářka

Helena Rončáková

Asistentka

Kancelář:   J333

Tajemnice katedry

Vyučující katedry

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

Emeritní profesor

Kancelář:   J350

doc. RNDr. Helena Koldová , Ph.D.

Docentka, Děkanka

Kancelář:   J352

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář:   J348

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Odborná asistentka

Kancelář:   J337

RNDr. Jana Vysoká, Ph. D.

Odborná asistentka

Kancelář:   J335