doc. RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

Kancelář: J332
Email: lsamkova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 091

Konzultační hodiny

individuálně po předchozí domluvě

vše potřebné k výuce

 

SEMT 2023 -- Materials for the participants of the workshop: links

zaměření:

 

(didaktické) znalosti obsahu, Concept Cartoons, kvalitativní analýza dat

 

profesní růst:

 

1992-1997 studium na MFF UK, obor matematická analýza
1997-2001 doktorské studium na MFF UK, obor matematická analýza
2001-2005 odborný asistent na FA ČVUT
od 2005 odborný asistent na PF JU

2021 habilitace na PedF UK, obor didaktika matematiky

 

člen vědeckého výboru sekce "Mathematics Teacher Education and Professional Development" na mezinárodních konferencích CERME 2019, CERME 2021 a 2022 a CERME 2023

člen vědeckého výboru sekce "Knowledge in/for teaching mathematics at primary level" na mezinárodní konferenci ICME-15

člen programového výboru mezinárodní konference SEMT 2023 a 2025

člen programového výboru mezinárodních konferencí CSEDU 2014CSEDU 2015CSEDU 2016CSEDU 2017CSEDU 2019CSEDU 2020 a CSEDU 2021

člen programového výboru konference Užití počítačů ve výuce matematiky UPVM 2013, 2019, 2021 a 2023

člen programového výboru konference STEM vzdělávání 2022

člen programového výboru konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol Srní 2022

člen řídícího výboru česko-slovenské soutěže vysokoškolských studentských prací v didaktice matematiky SVOČ (od roku 2016)

člen Výboru SUMA JČMF na roky 2022-2026

člen redakční rady časopisu Učitel matematiky

člen redakční rady časopisu EMEJ

člen rady oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ na PF JU (od roku 2019)

člen oborové rady doktorského studijního programu Obecné otázky matematiky a informatiky na MFF UK Praha (od roku 2019)

člen oborové rady doktorského studijního programu General Questions of Mathematics and Computer Science na MFF UK Praha (od roku 2019)

předseda oborové rady doktorského studijního programu Oborové didaktiky STEM předmětů na PF JU (od roku 2023)

Štěpničková, L. (1997) Posloupnosti holomorfních a harmonických funkcí, MFF UK (diplomová práce), Praha.

Štěpničková, L. (1999) On pointwise and locally uniform convergence of sequences of solutions of elliptic PDE´s. WDS´99 (Proc. contr. papers), 8(I), pp. 19-20.

Štěpničková, L. (1999) Pointwise and locally uniform convergence of holomorphic and harmonic functions. Comment. Math. Univ. Carolinae 40(4), pp. 665-678, ISSN 0010-2628.

Štěpničková, L. (2001) Sheaves of solutions to elliptic and parabolic PDEs and their properties, MFF UK (doktorská práce), Praha: Univerzita Karlova.

Samková, L. (2002) Sbírka příkladů z matematiky, Praha: Vydavatelství ČVUT, 122 s., ISBN 80-01-02628-0. (Dotisky 2003 a 2006)

Samková, L. (2005) Nebojte se TeXu. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser., Vol. 13, pp. 183-188, ISSN 1214-4681.

Samková, L. (2006) Coverings and Convergences. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser., Vol. 14, pp. 221-226, ISSN 1214-4681.

Samková, L. (2009) An unconventional way of using computers in mathematical education --- Advertising mathematics. South Bohemia Mathematical Letters, 17(1), pp. 71-76, ISSN 1804-1450. paper časopis online

Samková, L. (2010) Calculus of one and more variables with Maple. CADGME 2010 Conference, Hluboká nad Vltavou. sborník online

Samková, L. (2011) Matematické modelování v biologických disciplínách, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 145 s., ISBN 978-80-7394-300-4.

Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol. (2011) Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha: C. H. Beck, 312 s. + 210 s. na CD, ISBN 978-80-7400-008-9. (sbírka 25 %)

Samková, L. (2011) Badatelsky orientované vyučování matematiky. Sborník 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 336-341, ISBN 978-80-7394-324-0. sborník online

Samková, L. (2012) Calculus of one and more variables with Maple. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 43(2), pp. 230-244, ISSN 0020-739X (Print), 1464-5211 (Online), doi: 10.1080/0020739X.2011.582248.

Samková, L. (2012) IBSME in the Czech Republic. Fibonacci Project European Conference, Leicester.

Hošpesová, A., Samková. L. (2012) Skládání tvarů jako podnět k badatelským aktivitám v geometrii na ZŠ. Sborník konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, str. 123-130, ISBN 978-80-86843-34-6. příspěvek

Samková, L. (2012) Workshop: Volume and area ratios with GeoGebra. CADGME 2012 Conference, Novi Sad.

Samková, L. (2012) Deepening the content knowledge with GeoGebra. CADGME 2012 Conference, Novi Sad.

Samková, L. (2012) Pracovní listy pro badatelsky orientované vyučování matematiky. Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012, Plzeň: Vydavatelský servis, str. 167-172. ISBN 978-80-86843-37-7. příspěvek

Baptist, P., Raab, D. et al. (2012) Implementing Inquiry in Mathematics Education. Bayreuth, 176 p., ISBN 978-3-00-040752-9. (10 %)

Samková, L. (2012) Jak velká je třetina koule? South Bohemia Mathematical Letters, 20(1), str. 25-29, ISSN 2336-2081. článek online

Samková, L. (2013) Volume and area ratios with GeoGebra. North American GeoGebra Journal,Vol. 2, No. 1, pp. 10-13, ISSN 2162-3856. (Online)

Samková, L. (2013) Enhancing estimation skills with GeoGebra - Volume ratios of essential solids. In O. Foley, M. T. Restivo, J. Uhomoibhi and M. Helfert (Eds.) CSEDU 2013 - Proceedings of the 5th International Conference on Computer Supported Education, Aachen, 6-8 May 2013. pp. 89-94, SciTePress, ISBN 978-989-8565-53-2, doi: 10.5220/0004382100890094. conference web paper

Samková, L. (2013) Deepening the content knowledge of area and perimeter with GeoGebra. Electronic Journal of Mathematics and Technology, Vol. 7, No. 6, pp. 419-427, ISSN 1933-2823.

Samková, L. (2013) Deepening the content knowledge of area and perimeter with GeoGebra. Research Journal of Mathematics and Technology, Vol. 2, No. 2, pp. 41-49, ISSN 2163-0380.

Samková, L. (2013) Modelování reálných situací v matematice na SŠ - Stěhovací problém. South Bohemia Mathematical Letters, 21(1), str. 67-75, ISSN 2336-2081. článek online

Samková, L. (2013) Využití programu GeoGebra při nácviku odhadů. Sborník 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 323-336, ISBN 978-80-7394-448-3. sborník online

Leischner, P., Samková, L. (2014) Od řešení Heronovy úlohy k modelům kuželoseček. Matematika - fyzika - informatika, 23(1), str. 9-14, ISSN 1805-7705. (Online)

Samková, L. (2014) Sedm podob badatelsky orientovaného vyučování matematice I. In B. Bastl, M. Lávička (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014, Plzeň: Vydavatelský servis, str. 187-192. ISBN 978-80-86843-46-9. příspěvek

Samková, L. (2014) Získávání předmatematických zkušeností v mateřské škole. South Bohemia Mathematical Letters, 22(1), str. 38-42, ISSN 2336-2081. časopis online   příspěvek online

Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., Tichá, M. (2015) Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in educatione, 6(1), str. 91-122, ISSN: 1804-7106. (50 %) časopis online článek online

Samková, L., Hošpesová, A. (2015) Using Concept Cartoons to investigate future teachers' knowledge. In K. Krainer and N. Vondrová (Eds.) Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 9) (pp. 3241-3247), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-844-8. příspěvek online

Samková, L., Tichá, M. (2015) Investigating future primary teachers' grasping of situations related to unequal partition word problems. In C. Sabena, B. Di Paola (Eds.) Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics), n. 25, Supplemento n.2. Proceedings CIEAEM 67, Teaching and learning mathematics: resources and obstacles (pp. 295-303), Palermo, Italy: G.R.I.M. (Departimento di Matematica e Informatica, University of Palermo). ISSN 1592-4424. (50 %) sborník/časopis online příspěvek online

Hošpesová, A., Samková, L., Tichá, M., Roubíček, F. (2015) How primary school teachers posed problems for inquiry based education. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘15. Proceedings (pp. 156-165), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-833-2.

Samková, L., Naylor, S. (2015) Concept Cartoons as educational and diagnostic tool. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘15. Proceedings (pp. 374-376), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-833-2. (80 %)

Samková, L., Tichá, M., Hošpesová, A. (2015) Error patterns in computation in Concept Cartoons. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘15. Proceedings (pp. 390-391), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-833-2.

Samková, L. (2015) Modelování kuželoseček v dynamickém prostředí. Matematika - fyzika - informatika, 24(4), str. 303-311, ISSN 1805-7705. (Online)

Samková, L. (2015) Concept Cartoons a jejich interaktivní možnosti. Sborník 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 214-218, ISBN 978-80-7394-549-7. sborník online

Samková, L. (2015) Badatelsky orientované vyučování. In V. Šimandl (Ed.) Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií (pp. 11-20), Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-531-2. pracovní verze celá kniha

Samková, L., Tichá, M. (2016) Developing views of proof of future primary school teachers. In L'. Balko, D. Szarková and D. Richtáriková (Eds.) Proceedings, 15th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2016 (pp. 987-998), Bratislava, Slovak Republic: STU. ISBN 978-80-227-4531-4. (85 %)

Samková, L. (2016) Badatelsky orientované vyučování matematice v přípravě budoucích prvostupňových učitelů. In M. Uhlířová (Ed.) EME2016 Proceedings. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (pp. 9-14), Olomouc: Pedagogická fakulta UP. ISBN 978-80-905281-3-0. příspěvek

Tichá, M., Samková, L. (2016) Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů. In M. Uhlířová (Ed.) EME2016 Proceedings. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (pp. 222-226), Olomouc: Pedagogická fakulta UP. ISBN 978-80-905281-3-0. (50 %)

Samková, L., Tichá, M. (2016) Developing open approach to mathematics in future primary school teachers. In M. Flégl, M. Houška, I. Krejčí (Eds.) Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 (pp. 494-501), Praha: Czech University of Life Sciences. ISBN 978-80-213-2646-0, ISSN 2336-744X. (80 %) proceedings online

Samková, L., Tichá, M. (2016) On the way to develop open approach to mathematics in future primary school teachers. ERIES Journal , 9(2), str. 37-44, ISSN 1803-1617 (electronic), ISSN 2336-2375 (printed). (85 %) časopis online článek online

Samková, L., Tichá, M. (2016) On the way to improve primary teachers' professionalism: the case of inquiry and Concept Cartoons. In B. Maj-Tatsis, M. Pytlak, E. Swoboda (Eds.) Inquiry based mathematical education (pp. 58-67), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (50 %)

Samková, L., Tichá, M. (2016, červenec) On the way to enhance future primary teachers' beliefs about mathematics via inquiry based university courses. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci ICME-13 v Hamburku.

Samková, L., Tichá, M. (2016) O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat. In J. Hromadová, A. Slavík (Eds.) Cesty k matematice II (pp. 58-66), Praha: Matfyzpress. ISBN 978-80-7378-326-6. (80 %) sborník online

Samková, L. (2016) Ohlédnutí za sedmi podobami badatelsky orientovaného vyučování matematice. In B. Bastl, M. Lávička (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2016, Plzeň: Vydavatelský servis, str. 113-118. ISBN 978-80-86843-52-0 (CD-ROM). příspěvek

Samková, L. (2016) Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem didaktiky matematiky. Scientia in educatione, 7(2), str. 71-99, ISSN: 1804-7106 (Online). časopis online článek online

Samková, L., Hošpesová, A., Tichá, M. (2016) Role badatelsky orientované výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pedagogika, 66(5), str. 549-569, ISSN 2336-2189 (Online). (70 %) časopis online článek online

Samková, L., Tichá, M. (2017) Observing how future primary school teachers reason and generalize: the case of number triangles and Concept Cartoons. In D. Szarková, P. Letavaj, D. Richtáriková, M. Prašílová (Eds.), Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017, Bratislava: Vydavatel'stvo Spektrum STU, str. 1354-1368, ISBN 978-80-227-4650-2. (80 %)

Samková, L., Tichá, M. (2017) Observing how future primary school teachers reason about fractions. In M. Houška et al. (Eds.) Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 (pp. 363-371), Praha: Czech University of Life Sciences, ISBN 978-80-213-2762-7, ISSN 2336-744X. (80 %) proceedings online

Samková, L., (2017) Planning and conducting inquiry based mathematics course for future primary school teachers. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘17. Proceedings (pp. 354-364), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-955-1. příspěvek

Samková, L., (2017) A pathway to inquiry. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘17. Proceedings (pp. 480-482), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-955-1.

Samková, L. (2017) Using Concept Cartoons to investigate future teachers' knowledge -- new findings and results. In S. Zehetmeier, B. Rösken-Winter, D. Potari, & M. Ribeiro (Eds.), Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development (ETC3, October 5 to 7, 2016) (pp. 207-216). Berlin, Germany: Humboldt-Universität zu Berlin. ISBN 978-3-00-058755-9. proceedings online

Samková, L., Tichá, M. (2017) On the way to observe how future primary school teachers reason about fractions. ERIES Journal , 10(4), pp. 93-100, ISSN 1803-1617 (electronic), ISSN 2336-2375 (printed), doi: 10.7160/eriesj.2017.100401. (85 %) časopis online článek online

Samková, L. (2017) Badatelské úlohy ve vyučování matematice. Sborník 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 116-131. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. ISBN 978-80-7394-677-7. pracovní verze sborník online

Samková, L. (2018) Concept Cartoons as a Representation of Practice. In O. Buchbinder, S. Kuntze (Eds.), Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice, ICME-13 Monographs (pp. 71-93). Cham: Springer. ISBN 978-3-319-70593-4 (print), 978-3-319-70594-1 (online), DOI: 10.1007/978-3-319-70594-1_5.

Samková, L. (2018) Written tests vs Concept Cartoons: the case of future teachers and fractions. In J. Fejfar et al. (Eds.) Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 (pp. 314-321), Praha: Czech University of Life Sciences, ISBN 978-80-213-2858-7, ISSN 2336-744X. proceedings online

Samková, L. (2018) Assessing future teachers' knowledge on fractions: written tests vs Concept Cartoons. ERIES Journal, 11(3), pp. 45-52, ISSN 1803-1617 (electronic), ISSN 2336-2375 (printed), doi: 10.7160/eriesj.2018.110301. časopis online článek online

Samková, L. (2018) Nová vzdělávací pomůcka v přípravě budoucích učitelů - Concept Cartoons jako reprezentace praxe. In A. Wiegerová & H. Navrátilová (Eds.) Transdisciplinarita v pedagogických vědách, str. 65-66. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN 978-80-7454-755-3.

Samková, L. (2018) Matematickou cestou k technice -- náměty pro učitele. In B. Bastl & M. Lávička (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018, str. 135-140. Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-64-3. sborník online příspěvek

Samková, L. (2018) Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ -- empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu. Studia Paedagogica, 23(3), str. 49-67. ISSN 2336-4521 (online), ISSN 1803-7437 (printed), doi: 10.5817/SP2018-3-3. časopis online článek online

Samková, L. (2019) Majority and minority correct procedures for solving mathematical word problems. In J. Fejfar et al. (Eds.) Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 (pp. 243-250), Praha: Czech University of Life Sciences, ISBN 978-80-213-2878-5, ISSN 2336-744X. proceedings online

Hašek, R. a kol. (Eds.) (2019) MatemaTech -- Matematickou cestou k technice. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. ISBN 978-80-7394-744-6. kniha online

Samková, L., (2019) Preparing future teachers for formative assessment: the case of Concept Cartoons. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘19. Proceedings (pp. 372-382), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-069-5. příspěvek proceedings online

Rokos, L., Žlábková, I., Stuchlíková, I., Hošpesová, A., Kováčová, K., Petr, J., Samková, L., Závodská, R. (2019, září) Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice. Poster prezentovaný na 27. konferenci ČAPV, Liberec. poster online

Samková, L. (2019) Polyvalentní úlohy v matematice. Učitel matematiky, 27(4), str. 244-251. ISSN 1210-9037.  článek online

Samková, L. (2019) Investigating subject matter knowledge and pedagogical content knowledge in mathematics with the Concept Cartoons method. Scientia in educatione, 10(2), str. 62-79. ISSN 1804-7106 (Online), doi: 10.14712/18047106.1548. časopis online článek online

Samková, L., (2019) Using Concept Cartoons in future primary school teacher training: the case of problem posing and open approach. In U.T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen & M. Veldhuis (Eds.) Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6–10, 2019) (pp. 3481-3488). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME. ISBN 978-90-73346-75-8. příspěvek online proceedings online

Brown, L., Friesen, M., Zehetmeier, S., da Ponte, J.P., Buforn, A., Fauskanger, J., Mellone, M., Samková, L. (2019) International perspectives on mathematics teacher professional development. In U.T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen & M. Veldhuis (Eds.) Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6–10, 2019) (pp. 3187-3190). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME. ISBN 978-90-73346-75-8. příspěvek online proceedings online

Samková, L. (2020) Investigating the variety and usualness of correct solution procedures of mathematical word problems. ERIES Journal, 13(1), str. 10-26. ISSN 1803-1617 (electronic), ISSN 2336-2375 (printed), doi: 10.7160/eriesj.2020.130102. článek online časopis online

Samková, L. (2020) Observing how future primary school teachers reason about general statements. In J. Fejfar & M. Flégl (Eds.) Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 (pp. 263-271), Praha: Czech University of Life Sciences. ISBN 978-80-213-3022-1, ISSN 2336-744X. proceedings online poster online

Samková, L. (2020) Using Concept Cartoons to investigate future primary school teachers’ pedagogical content knowledge on addition. Quadrante, 29(1), pp. 36-51. ISSN: 2183-2838 (Online), ISSN 0872-3915 (Print). DOI: 10.48489/quadrante.23011. článek online časopis online

Krummenauer, J., Kuntze, S., Friesen, M., Fernandez, C., Healy, L., Ivars, P., Llinares, S., Samková, L., Skilling, K. (2020) Developing a digital tool for vignette-based professional development of mathematics teachers – the potential of different vignette formats. In A. Donevska-Todorova et al. (Eds.) Proceedings of the 10th ERME Topic Conference MEDA 2020 (pp. 69-76), Linz: Johannes Kepler University. ISBN 978-3-9504630-5-7. proceedings online

Samková, L. (2020) Im Unterricht mathematikbezogen diskutieren – Anregungen durch Concept Cartoons und wie man diese erstellen kann. MNU Journal, 73(5), str. 376-380. ISSN 0025-5866. časopis online příspěvek online

Kuntze, S., Friesen, M., Krummenauer, J., Skilling, K., Fernandez, C., Ivars, P., Llinares, S., Healy, L., Samková, L. (2020) Lernen und Reflektieren mit Unterrichtsvignetten – Impulse aus dem EU‐Projekt coReflect@maths für das Gestalten von Lernanlässen im Unterricht der MINT‐Fächer. MNU Journal, 73(5), str. 418-425. ISSN 0025-5866. časopis online příspěvek online

Janík, T., Černá, M., Najvar, P., Samková, L., Rokos, L., Petr, J. (2020) Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace, 30(1), str. 5-31. ISSN 1805-9511 (electronic), ISSN 1211-4669 (printed). časopis online příspěvek online

Samková, L. (2020) Metoda Concept Cartoons. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-798-9. knihu je možné zakoupit v prodejně skript nebo v e-shopu JU

Rokos, L., Samková, L. (2020) Coding classroom talk from the perspective of formative assessment and inquiry-based education: a communication model for mathematics and science lessons. In Proceedings of ICERI2020 Conference (1170-1179). ISBN 978-84-09-24232-0. příspěvek online

Ivars, P., Fernández, C., Llinares, S., Friesen, M.,Krummenauer, J., Kuntze, S., Healy, L., Samková, L., & Skilling, K. (2020). A digital tool to support teachers’ collaborative reflection on mathematics classroom situations: The Erasmus+ coreflect@maths project. In Proceedings of ICERI2020 Conference (3661-3667). ISBN 978-84-09-24232-0. 

Samková, L. (2020) Otevřené a polyvalentní úlohy aneb „Máme tu někoho, kdo to řešil jinak?” (plenární přednáška). In B. Bastl & M. Lávička (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2020 (21-30). Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-69-8. příspěvek zde

Samková, L. (2020) STEM jako forma integrace vzdělávacích obsahů. In H. Koldová & V. Petrášková (Eds.) Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky (117-135). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-841-2.

Samková, L. (2020) The typology of arithmetical Concept Cartoons. South Bohemia Mathematical Letters, 28(1), 28-36. ISSN 2336-2081. časopis online článek online

Samková, L., Rokos, L., Petr, J. & Stuchlíková, I. (2021) Teoretický model pro formativní hodnocení při badatelsky orientované výuce matematiky a přírodopisu. Pedagogika, 71(1), 29-56. ISSN 2336-2189 (Online). DOI: 10.14712/23362189.2020.1836. časopis online článek online

Samková, L. (2021) Otevřený přístup k matematickému vzdělávání v profesní přípravě učitelů. Habilitační práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. práce online

Vízek, L. & Samková, L. (2021) Observing how future primary school teachers reason about quadrilaterals. In Proceedings of the 18th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2021 (159-167), Praha: Czech University of Life Sciences. proceedings online

Kuntze, S., Friesen, M., Krummenauer, J., Skilling, K., Fernández, C., Ivars, P., Llinares, S., Samková, L. & Healy, L. (2021). Multi-criterion noticing: pre-service teachers' difficulties in analysing classroom vignettes. In M. Inprasitha, N. Changsri & N. Boonsena (Eds.) Proceedings of the 44th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1 (173-183). Khon Kaen, Thailand: PME.

Samková, L., Skilling, K., Healy, L., Fernández, C., Ivars, P., Llinares, S., Friesen, M., Krummenauer, J. & Kuntze, S. (2021). Enhancing teacher education with cartoon-based vignettes: the case of Concept Cartoons (poster). In M. Inprasitha, N. Changsri & N. Boonsena (Eds.) Proceedings of the 44th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1 (p. 224). Khon Kaen, Thailand: PME.  this poster   other related posters: Friesen et al.  Healy et al.  Ivars et al.  Krummenauer et al.  Skilling et al.

Skilling, K., Fernández, C., Friesen, M., Healy, L., Ivars, P., Kuntze, S., Llinares, S. & Samkova, L. (2021). Vignettes as representations of practice for mathematics teacher education and research (working group). In M. Inprasitha, N. Changsri & N. Boonsena (Eds.) Proceedings of the 44th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1 (99-101). Khon Kaen, Thailand: PME.

Samková, L. (2021). Concept Cartoons: an educational tool in teacher professional preparation. Oral presentation. The 32nd International Congress of Psychology, Prague, 18-23 July 2021.

Samková, L. & Rokos. L. (2021). A communication model of formative assessment in inquiry-based learning tasks. Subsession of Invited Symposium Formative assessment in education - a broad perspective. The 32nd International Congress of Psychology, Prague, 18-23 July 2021.

Samková, L. (2021). Preparing future teachers for formative assessment: the combination of a video recording and a Concept Cartoon. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘21. Proceedings (pp. 367-377), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-260-6. proceedings online

Kuntze, S., Friesen, M., Fernández, C., Ivars, P., Samková, L. & Skilling, K. (2021). Supporting mathematics teachers’ professional development through vignette-based reflection opportunities – empirical findings and an outlook on the project coReflect@maths. Paper presented at ECER 2021, Geneva, 6-10 September 2021.

Samková, L., Rokos, L. & Vízek, L. (2021). A joint assessment of reasoning about general statements in mathematics and biology. ERIES Journal, 14(4), 270-287. DOI: 10.7160/eriesj.2021.140406. ISSN 1803-1617 (electronic), ISSN 2336-2375 (printed). časopis online článek online

Samková, L. (2021) Vzdělávací viněty ve výuce matematiky. In R. Hašek (Ed.) Sborník 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (157-162). Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. ISBN 978-80-7394-906-8příspěvek zde sborník online

Kuntze, S., Friesen, M., Krummenauer, J., Skilling, K., Fernández, C., Ivars, P., Llinares, S., Healy, L., & Samková, L. (2021). Aspects of teachers’ analysing competence in the domain of DPaCK – Digitality-related requirements and vignette-based approaches. In K. Hein et al. (Eds.) Beiträge zum Mathematikuntericht 2021 (203-206). Münster: WTM. ISBN 978-3-95987-183-9

Kuntze, S., Friesen, M., Krummenauer, J., Skilling, K., Fernández, C., Ivars, P., Llinares, S., Samková, L., & Healy, L. (2022). Support for mathematics teachers through representations of practice - Vignette-based approaches in the project coReflect@maths. In J. Morska & A. Rogerson (Eds.), Building on the Past to Prepare for the Future. Proceedings of the 16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project, King's College, Cambridge, Aug 8-13, 2022 (pp.283-288). Münster: WTM. DOI: 10.37626/GA9783959872188.0.052

Samková, L. & Friesen, M. (2022). Concept Cartoons in a mathematics content course: future teachers' reflections. In J. Fejfar & M. Flégl (Eds.) Proceedings of the 19th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2022 (pp. 107-114). Praha: Czech University of Life Sciences. ISBN 978-80-213-3197-6. sborník online

Samková, L. & Petrášková, V. (2022). Experienced mathematics teachers reflecting on STEM-oriented cooperation project. In J. Fejfar & M. Flégl (Eds.) Proceedings of the 19th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2022 (pp. 115-122). Praha: Czech University of Life Sciences. ISBN 978-80-213-3197-6. sborník online

Samková, L. (2022). Course concepts based on educational vignettes: the case of open approach and Concept Cartoons (oral communication). In C. Fernández et al. (Eds.) Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4) (p. 284). Alicante, Spain: PME.

Krummenauer, J., Kuntze, S., Friesen, M., Skilling, K., Samková, L., Fernández, C., Ivars, P., & Llinares, S. (2022). Cartoons in mathematics education research, teacher professional development, and in the mathematics classroom (seminar). In C. Fernández et al. (Eds.) Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1) (pp. 219-220). Alicante, Spain: PME.     Related posters: Friesen et al.  Fernández et al.

Kuntze, S., Friesen, M., Erens, R., Krummenauer, J., Samková, L., Fernández, C., Ivars, P., Llinares, S.,  Bernabeu Martínez, M., Petrášková, V., Skilling, K., & Healy, L. (2022). "Helping learners" -- pre-service mathematics teachers' conceptions of learning support through the lens of their situated noticing -- a vignette-based study (research report). In C. Fernández et al. (Eds.) Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3) (pp. 91-98). Alicante, Spain: PME.

Bernabeu, M., Fernández, C., Ivars, P., Llinares, S., Friesen, M., Krummenauer, J., Kuntze, S., Healy, L., Samková, L., Schwaderer, F., & Skilling, K. (2022). The design and evaluation of a vignette-based course for enhancing pre-service teachers’ noticing of students’ geometrical thinking. In L. Gómez Chova et al. (Eds.) EDULEARN22 Proceedings (pp. 9796-9802). Valencia, Spain: IATED. DOI: 10.21125/edulearn.2022.2361  

Vízek, L. & Samková, L. (2022). How the students chased perpendicular lines in GeoGebra Classroom. In J. Hodgen. E. Geraniou, G. Bolondi, & F. Ferretti (Eds.), Proceedings of the Twelfth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME12) (pp. 2889–2896). Free University of Bozen-Bolzano. příspěvek online

Samková, L. (2022). Using Concept Cartoons in primary school teacher training: the case of a mathematics content course. In J. Hodgen. E. Geraniou, G. Bolondi, & F. Ferretti (Eds.), Proceedings of the Twelfth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME12) (pp. 3259–3266). Free University of Bozen-Bolzano. příspěvek online

Fauskanger, J., Ebbelind, A., Friesen, M., Samková, L., Helliwell, T., & Larrain, M. (2022). Introduction to the Thematic Working Group 18: International perspectives on mathematics teacher education and professional development: current and emerging research. In J. Hodgen. E. Geraniou, G. Bolondi, & F. Ferretti (Eds.), Proceedings of the Twelfth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME12) (pp. 3051–3059). Free University of Bozen-Bolzano. příspěvek online

Samková, L. (2022). Vzdělávací komiksy, viněty a (nejen) matematika. Komenský, 146(4), 34–39. časopis online

Samková, L. (2022). Viněty v pregraduálním vzdělávání učitelů -- koncepty kurzů. In B. Bastl & M. Lávička (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022 (str. 205–210). Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-78-0 (online). příspěvek zde

Kuntze, S., Fernández, C., Friesen, M., Ivars, P., Krummenauer, J., Llinares, S., Samková, L., Skilling, K., Healy, L., Bernabeu, M., Schwaderer, F. (2022). Cartoon vignettes for connecting mathematics education theory and practice – Supporting teacher education and professional development through collaborative reflection on mathematics classrooms. Ludwigsburg: Ludwigsburg University of Education. preprint zde

Samková, L. (2023). How future primary school teachers contextualise math tasks: the case of posing Concept Cartoons. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘23. Proceedings (277–287). Praha: Charles University, Faculty of Education. ISBN 978-80-7603-409-9. sborník online

Samková, L. (2023). Cartoon vignettes in elementary mathematics education and in teacher professional preparation. In J. Novotná and H. Moraová (Eds.) International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ‘23. Proceedings (376–379). Praha: Charles University, Faculty of Education. ISBN 978-80-7603-409-9. sborník online

Rokos, L., Petrášková, V., Samková, L., Rajtmajerová, V. (2023). Categorization of tasks with interdisciplinary content in selected textbooks for lower-secondary school level. In M. Rusek et al. (Eds.) Project-based and other student-activation strategies and issues in science education XX. Conference proceedings (73–80). Praha: Charles University, Faculty of Education. ISSN 2695-0626. sborník online

Vízek, L., Samková, L., & Star, J.R. (2023). Investigating how lower secondary school students reason about quadrilaterals emerging in dynamic constructions. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. https://doi.org/10.1080/0020739X.2023.2255184

Samková, L. (2023). Maturitní a jiné úlohy řešené elementární vizualizací. In N. Vondrová (Ed.) Dva dny s didaktikou matematiky 2023. Sborník příspěvků (202–208). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-429-7. sborník online

Stuchlíková, I., Janík, T., Rokos, L., Minaříková, E., Samková, L., Najvar, P., Hošpesová, A., Janíková, M. (v tisku). Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku: Koncepce -- vývoj -- aplikace. Pedagogická orientace, 33(2).

Samková, L. (in print). Investigating natural number bias of future primary school teachers: the case of fractions and Concept Cartoons. In Proceedings of the Thirteenth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME13). 

Vízek, L., & Samková, L. (in print). Lower secondary school students reflecting their two-week experience with quadrilaterals and GeoGebra. In Proceedings of the Thirteenth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME13). 

Friesen, M., Helliwell, T., Casi, R., Ebbelind, A., Fauskanger, J., Ivars, P., Larrain, M., & Samková, L. (under review). Building bridges between different perspectives from TWG18: emerging themes from international research into mathematics teacher education and professional development. In Proceedings of the Thirteenth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME13). 

projekt Motivace studentů se zájmem o fyziku, matematiku a zeměpis ke studiu na PF
- decentralizovaný rozvojový projekt MŠMT
- 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
- 150 tis. Kč
- hlavní řešitel

projekt The FIBONACCI Project – Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education
webová stránka projektu
- projekt Evropské komise, 7. rámcového programu, reg. číslo 244684
- 1. 9. 2011 - 28. 2. 2013
- 61 tis. EUR pro PF JU, 4784 tis. EUR celkem
- řešitel, zástupce koordinátora za PF JU

projekt Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky
- standardní projekt GA ČR, reg. číslo 14-01417S, číslo panelu P407
- 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
- 2096 tis. Kč
- hlavní řešitel

projekt Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku
v přírodovědných předmětech a matematice

webová stránka projektu
- projekt TA ČR, ident. číslo TL02000368, program TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
- 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
- 4596 tis. Kč
- spolupracovník řešitele

projekt Digital Support for Teachers' Collaborative Reflection on Mathematics Classroom Situations
- projekt ERASMUS+, ident. číslo žádosti 1548489, program KA203 - Strategic Partnerships for higher education
- 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022
- ??? tis. Kč
- řešitel za JU