Doktorandi

Současní doktorandi

 

Jméno E-mail Školitel Poznámka
Mgr. Soňa Königsmarková prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
Mgr. Jiří Kopecký  doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Mgr. Lenka Krátká (Činčurová) prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (přerušeno do 13. 2. 2023, uznaná doba rodičovství do 3 let věku dítěte)

 

Absolventi

 

Jméno Téma Poznámka
Mgr. Martin Kazda, Ph.D. Vymezení vztahu matematické a finanční gramotnosti žáka střední školy
Mgr. Irena Štrausová (Černá), Ph. D. Vizualizace důkazů pomocí software dynamické geometrie
Mgr. Soňa Semerádová, Ph.D. Didaktické situace při vytváření matematických pojmů v předškolní edukaci
Mgr. Jiří Blažek, Ph.D. Vliv DGE na dosažitelnost matematického zdůvodnění geometrických problémů u studentů učitelství matematiky
Mgr. Klára Vocetková, Ph.D. ROZDÍLNÁ HLEDISKA PŘI PRÁCI S TIŠTĚNOU UČEBNICÍ A I-UČEBNICÍ VE VYBRANÝCH KAPITOLÁCH MATEMATIKY V TERCIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ