Doktorské studium

Teorie vzdělávání v matematice

 

Upozornění: Akreditace tohoto studijního programu končí v roce 2022,  a tak už se do něj nepřijímají noví studenti.

 

Charakteristika oboru:

Čtyřleté prezenční i kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Profil absolventa:

Absolventi oboru by měli být schopni samostatné výzkumné práce v didaktice matematiky. Tato kvalifikace pro ně bude dobrým předpokladem pro uplatnění se ve vzdělávání učitelů matematiky pregraduálním (na vysokých školách) i postgraduálním (na vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích), ve školském managementu a státní správě, protože studiem získají dostatečnou kvalifikaci k navrhování, vytváření i realizaci vzdělávacích programů. Mohou se uplatnit jako výzkumníci v oblasti didaktiky matematiky.

 

Cíle studia:

Cílem studijního programu je vybavit studenty schopností orientovat se v oblasti zkoumání vzdělávání v matematice, metodách získávání a zpracování dat a interpretace výsledků a vytvořit předpoklady pro uskutečňování jejich dalšího samostatného výzkumu. Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti pracovníků katedry je program zaměřen na přípravu odborníků, kteří budou zejména zkoumat různé vlivy informačních a komunikačních technologií na (a) výukové obsahy a jejich zpracování pro žáky a studenty různého věku, (b) vyučování a učení se konkrétním učebním obsahům, (c) interakce při vyučování matematice ve školních třídách a další související témata (např. učení se a vyučování ve vztahu k porozumění, výzkum učitelů a učitelského vzdělávání, kultura vyučování matematice, hodnocení a mezinárodní srovnání).

 

Studijní předměty:

Podrobný seznam studijních předmětů 

 

Státní doktorská zkouška:

Státní doktorská zkouška se skládá ze 3 částí:

 • teorie vzdělávání v matematice
 • matematika
 • rozprava k tezím disertační práce.

Konkrétní tématické oblasti zkoušky budou plánovány v souvislosti s předpokládanou disertační prací.

 

Rada doktorského studijního oboru:

sestává z následujících členů

 • předsedkyně: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph. D.
 • členové: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph. D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Molnár, CSc.
 • prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 • prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
 • doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph. D.
 • doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.