Výběrové předměty AR 2020/2021

Seznam všech předmětů kategorie B a C, které katedra matematiky připravuje pro školní rok 2021/2021

 

Rozvrhové záležitosti

Rozvrhové záležitosti (nastavování kapacit apod.) k předmětům KMA/… má na starosti tajemnice katedry.

 

Uznávání předmětů

 

Nové opatření vedoucí katedry matematiky k uznávání předmětů