Výběrové předměty AR 2022/2023

Seznam všech předmětů kategorie B a C, které katedra matematiky nabízí pro LS 2022/23

Rozvrhové záležitosti

Rozvrhové záležitosti (nastavování kapacit apod.) k předmětům KMA/… má na starosti tajemnice katedry.

 

Uznávání předmětů

 

Nové opatření vedoucí katedry matematiky k uznávání předmětů