Materiály pro studenty

Geometrické publikace

P. Pech: Analytická geometrie lineárních útvarů
P. Pech: Kuželosečky
R. Hašek, P. Pech: Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple
P. Pech: Klasické vs. počítačové metody při řešení úloh v geometrii

 

Metody řešení geometrických úloh

On-line publikace P. Leischner: Metody řešení geometrických úloh 

 

Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

On-line publikace Kantnerová a kol.: Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

 

Úvod do financí … Finanční matematika … Finanční gramotnost

Finanční matematika pro každého. Materiály pro studenty i učitele zabývající se finanční gramotností najdete na Moodle Finanční matematika.
V říjnu 2010 vyšla v nakladatelství Jihočeské Univerzity kniha „Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti“, autorky: Vladimíra Petrášková, Zuzana Horváthová.
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s některými vybranými tématy z oblasti finanční gramotnosti. Svojí formou je vhodná nejen pro vzdělávání počáteční (pro ZŠ i SŠ), ale i celoživotní.
Podrobnosti a soubory ke stažení

 

Klíčové kompetence

On-line publikaci
H. Binterová, R. Hašek, P. Pech, V. Petrášková: Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí:

Díl 1

Díl 2