Pro studenty

Katedra matematiky – studium

Materiály pro studenty

Geometrické publikace

P. Pech: Analytická geometrie lineárních útvarů

P. Pech: Kuželosečky

R. Hašek, P. Pech: Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple

P. Pech: Klasické vs. počítačové metody při řešení úloh v geometrii

 


Metody řešení geometrických úloh

On-line publikaci P. Leischner: Metody řešení geometrických úloh najdete zde.


Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

On-line publikaci Kantnerová a kol.: Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice najdete zde.


Úvod do financí … Finanční matematika … Finanční gramotnost

Finanční matematika pro každého. Materiály pro studenty i učitele zabývající se finanční gramotností najdete zde.

V říjnu 2010 vyšla v nakladatelství Jihočeské Univerzity kniha „Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti“,
autorky: Vladimíra Petrášková, Zuzana Horváthová.

Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s některými vybranými tématy z oblasti finanční gramotnosti.
Svojí formou je vhodná nejen pro vzdělávání počáteční (pro ZŠ i SŠ), ale i celoživotní.

Podrobnosti a soubory ke stažení naleznete zde.

 


Klíčové kompetence

On-line publikaci
H. Binterová, R. Hašek, P. Pech, V. Petrášková: Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí najdete zde.