Materiály pro učitele

Integrovaná výuka

Publikace Kolektiv PF JU a PedF UK: Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky


Concept Cartoons

Publikace L. Samková: Metoda Concept Cartoons


Metody řešení geometrických úloh

On-line publikace P. Leischner: Metody řešení geometrických úloh


Kvadriky

On-line publikace R. Hašek, P. Pech: Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple


Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice

On-line publikace Kantnerová a kol.: Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice


Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi v logistice

On-line publikace Kantnerová, L., Stašák, J., Petrášková, V.: Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi v logistice


Studenti vysokých škol a jejich finance

On-line publikace Kantnerová, L., Petrášková, V.: Studenti vysokých škol a jejich finance


Úvod do financí

Finanční matematika pro každého. Materiály pro studenty i učitele zabývající se finanční gramotností.

Chcete vědět víc? Navštivte Moodle Finanční matematika.


Finanční matematika …… Finanční gramotnost

V říjnu 2010 vyšla v nakladatelství Jihočeské Univerzity kniha  Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti, autorky: Vladimíra Petrášková, Zuzana Horváthová.

Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s některými vybranými tématy z oblasti finanční gramotnosti. Svojí formou je vhodná nejen pro vzdělávání počáteční (pro ZŠ i SŠ), ale i celoživotní.

Podrobnosti a soubory ke stažení


Bilandské dobrodružství

soubor k „Bilandskému dobrodružství“

soubor s počítadlem

(Pokud odkazy nefungují, změnte stránku z https://…  na http://).


Klíčové kompetence

On-line publikace
H. Binterová, R. Hašek, P. Pech, V. Petrášková: Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí:

Díl 1

Díl 2