Finanční gramotnost

Finanční matematika …… Finanční gramotnost

 

V říjnu 2010 vyšla v nakladatelství Jihočeské Univerzity kniha „Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti“, autorky: Vladimíra Petrášková, Zuzana Horváthová.

Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s některými vybranými tématy z oblasti finanční gramotnosti. Svojí formou je vhodná nejen pro vzdělávání počáteční (pro ZŠ i SŠ), ale i celoživotní.

První část publikace se zabývá problematikou rodinného a osobního rozpočtu, mezd, cen, měn a měnových kurzů.

Druhá část je věnována jednak vybraným finančním produktům, které mohou zhodnocovat naše peníze (spořicí účty, termínované vklady a stavební spoření), jednak finančním produktům, které nám umožní získat chybějící finanční prostředky (kreditní karta, kontokorentní úvěr, spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr a americká hypotéka).

Řešení příkladů z knihy „Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti“ (excel soubory) najdete zde:
1. kapitola
2. kapitola
3. kapitola
4. kapitola
5. kapitola
6. kapitola