Instrukce k dipl. a bak. pracím

Diplomové a bakalářské práce

 

Návod

 

Obsahové a formální požadavky na podobu bakalářské a diplomové práce naleznete ve Směrnici vedoucího katedry matematiky č. 1/2022.

Další náležitosti:
Pokyny  ke kvalifikačním pracem

 

Soubor se vzorem titulní strany použijte pouze na vytištění titulní strany, logo fakulty se na jiných stránkách objevit nesmí. Na vzhledu této stránky nic neměňte (písmo ponechte Calibri).

 

Opatření rektora o zveřejňování závěrečných prací

 

Seminář k BP/DP 2023/2024