Aktivity

Časopis SBML

Naše katedra vydává časopis South Bohemia Mathematical Letters, tedy SBML. Časopis je zaměřen na Aplikovanou matematiku (Sekce 1) a na Didaktiku matematiky, speciálně využití počítačů při výuce matematiky (Sekce 2).

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky tohoto časopisu.

 

Užití počítačů ve výuce matematiky

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají každolichoročně konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky. Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství
k diskusím nejenom nad těmito tématy:

  • role digitálních technologií ve vyučování matematiky,
  • vliv digitálních technologií na obsah vyučování,
  • role učitele při výuce podporované počítačem,
  • role digitální gramotnosti žáků a učitelů,
  • otázky rozvoje digitální gramotnosti při výuce matematiky,
  • vliv digitálních technologií na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky http://www.pf.jcu.cz/upvm .

 

Konference o geometrii a grafice

 

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky konference.

 

Úvod do financí

 

Finanční matematika pro každého. Materiály pro studenty i učitele zabývající se finanční gramotností.

Chcete vědět víc? Navštivte Moodle Finanční matematika.

 

Jednota českých matematiků a fyziků

 

Jednota českých matematiků a fyziků patří mezi nejstarší existující učené společnosti v českých zemích. Byla založena roku 1862. Její činnost se od počátku zaměřovala na zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech typů a úrovní a na podporu a rozvoj těchto věd.

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky JČMF.

 

GeoGebra Institut

 

Geogebra Institut v Českých Budějovicích je ustaven v rámci katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako 50. v celosvětové siti GeoGebra institutu. Jeho posláním je:
– šířit informace o programu GeoGebra
– poskytovat uživatelům odbornou pomoc, zajišťovat jejich komunikaci a výměnu zkušeností
– koordinovat a pořádat setkání uživatelů, kurzy užití programu a udělovat certifikáty různých stupňů zvládnutí programu
– podporovat tvorbu učebních materiálů v tomto programu
– provádět výzkumnou činnost v oblasti užití programu, konfrontovat ho s jinými prostředky, poskytovat zpětnou vazbu jeho tvůrcům apod.

Program GeoGebra www.geogebra.org je nekomerční, volně a zdarma šiřitelný dynamický matematický program. Jedná se o program na podporu výuky matematiky, který se těší široké oblibě a podpoře uživatelů, vesměs učitelů matematiky a jejich žáků, po celém světě. Hlavním autorem programu, stejně jako myšlenky systému GeoGebra Institutů, je profesor Marcus Hohenwarter z Johannes Kepler University Linz. V současnosti má program open source status a na jeho vývoji se podílí mezinárodní tým programátorů.

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky GeoGebra Institutu v Českých Budějovicích.