Projekty

Členové katedry matematiky jsou či byli aktivními účastníky následujících projektů:

 

Projekt ITEMS (2018-2021)

https://itemspro.eu
Hlavním cílem projektu Improving Tools for E-assessment in Maths and Science (ITEMS), spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu Erasmus+, je návrh a podpora aplikace inovativních metod vytváření výukových materiálů použitelných především ve vyučovacích předmětech zaměření STEM, jak na středních, tak i na vysokých školách. Cesta k tomuto cíli je realizována prostřednictvím vytváření e-learningových materiálů kombinujících interaktivní zadání úkolů a hodnocení jejich řešení, hledání efektivních forem využití JSXGraphu pro výuku a hodnocení, které by byly zároveň přitažlivé pro studenty, monitorování vzdělávací účinnosti materiálů pomocí nástrojů Learning Analytics a podpory přípravy učitelů zapojených do tvorby a správy vytvořených vzdělávacích materiálů. Vytvořené materiály jsou průběžně distribuovány formou otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) a hromadných otevřených online kurzů (MOOC).

 

Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora (2017-2020)

Hlavní řešitel: University of Bayreuth, Germany
Spoluřešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Pedagogická fakulta)

 

– podrobnosti o projektu:

Projekt Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora

Cílem projektu, na kterém spolupracuje Univerzita v Bayreuthu a Univerzita v Českých Budějovicích s deseti školami z Bavorska a Česka, je vybudovat udržitelnou kontaktní síť pro institucionální spolupráci. Jako podstatné výsledky by v rámci tohoto projektu měly vzniknout model pro matematické nadání a didaktické koncepty za účelem diagnózy a podpory matematického nadání obzvlášť u žákyň a žáků na druhém stupni. Východiskem výzkumu jsou stávající výsledky z oblasti psychologie a pedagogiky, stejně jako z didaktiky matematiky pro základní školy. Tyto výsledky budou rozšířeny na specifické odborné cíle a obsahy druhého stupně.

Oficiální stránku projektu naleznete zde.

Další informace naleznete zde.

eu_efre   eus

MatemaTech2 (2016-2019)

Název projektu: Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik

Hlavní řešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Pedagogická fakulta)
Spoluřešitel: Johannes Kepler Universität Linz (Institut für Didaktik der Mathematik)

– podrobnosti o projektu naleznete zde.

 

Název projektu: Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (2017 – 2019)

Dotační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavní řešitel za JU: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Rozpočet projektu (za PF JU): 7 930 tis. Kč

 

Projekt GAJU – Řešeni problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky (2016-2018)

Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky

Projekt GA JU – Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky (2014 – 2016)

podrobnosti o projektu naleznete zde.

 

Projekt GAČR – Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky (2014-2016)

 

Projekt KeyCoMath (2013 – 2016)

Hlavní řešitel: University of Bayreuth, Germany
Spoluřešitelé: University of Augsburg, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, University of South Bohemia, University of Bergen University of Cyprus, University of Klagenfurt, German Department of Education in South Tyrol, School Rottenschwil

Projekt „Rozvoj klíčových kompetencí ve vyučování matematice“ (KeyCoMath) je zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí na základních a středních školách. Náplní je vyvíjení, testování, hodnocení a šíření didaktických konceptů, výukových a studijních materiálů a odpovídajících metod hodnocení ve výuce matematiky.“KeyCoMath“ zavádí prostřednictvím vzdělávání učitelů budoucích i učitelů z praxe inovativní pedagogické a didaktické přístupy do praxe.

Pracovní listy ze semináře v Třeboni naleznete zde.

Oficiální stránku projektu naleznete zde.

Projekt scienceZOOM2 (2014 – 2015)

 

– podrobnosti o projektu:

Projekt „scienceZOOM2 popularizace VaV (scienceZOOM2)“

Projekt „scienceZOOM2 popularizace VaV (scienceZOOM2)“ (Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0002) je jedním z Individuálních projektů ostatních řešených Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, Biologickým centrem Akademie věd ČR a Technologickým centrem Písek s.r.o. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Webová stánka projektu: www.sciencezoom.cz.

 

Mezinárodní projekt MatemaTech

Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest (2012-2014)

 

– podrobnosti o projektu naleznete zde.

 

Projekt scienceZOOM (2012-2014)

 

Projekt KeyCoNet (2012 – 2014)

 

Mezinárodní projekt KeyCoNet – podrobnosti o projektu:

Jaké metody školy v současnosti využívají, aby naplňovaly myšlenku vyučování zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí? S jakými překážkami se setkávají? Jaké metody a přístupy považují studenti za nejpřínosnější pro rozvíjení kompetencí? Považují rodiče tuto strategii za relevantní a užitečný přístup, který prospěje učení jejich dětí?

Veřejná konzultace KeyCoNet shromáždí zpětnou vazbu učitelů, ředitelů, rodičů, studentů a dalších, kteří se podílejí na učebním procesu a jejich názory na učení zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. Tato veřejná diskuze doplní názory odborníků a pomůže tak zlepšit a posoudit doporučení pro politiky i praxi, která budou zveřejněna na konci listopadu 2014 a prezentována na závěrečné konferenci KeyCoNet v Bruselu.

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2014 pořádá KeyCoNet svou závěrečnou konferenci, kde zveřejní doporučení, jak zlepšit začlenění výuky založené na rozvíjení kompetencí v evropských školách. Konference se koná v budově Výboru regionů v Bruselu. Účast je bezplatná, avšak je nutné dopředu se registrovat nejpozději 7. listopadu. Registrace zde.

Otevření registrace na KeyCoNet MOOC o kompetencích ve školách 21. století:
Byla spuštěna registrace na KeyCoNet online kurz pro učitele a další profesionály z oblasti vzdělávání se zájmem o výuku zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí. Kurz seznámí účastníky s konkrétními tipy, jak implementovat vyučování zaměřené na projektovou činnost, které je obzvláště vhodným nástrojem pro realizaci výuky založené na rozvoji klíčových kompetencí. Dále navrhne možnosti, jak takovýto způsob učení hodnotit.
Kurz bude spuštěn 17. listopadu, registrace je možná ihned kliknutím zde. Doba trvání kurzu je 3 týdny a s potěšením oznamujeme, že se na jejich vývoji podílelo mnoho partnerů a spolupracovníků KeyCoNet: Janet Looney, Majella O’Shea, Patrick Griffin, Aoife Kelly, Sandra Fay, Livia di Nardo and Anne Gilleran.

Oficiální stránku projektu KeyCoNet naleznete zde.

 

Projekt Fibonacci (2011 – 2013)

 

Mezinárodní projekt FIBONACCI – podrobnosti o projektu:

V rámci evropského projektu Fibonacci je na katedře matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ustaveno Twin Centrum (TC1) pro šíření badatelsky orientovaného způsobu vyučování matematiky (IBSME). Jeho posláním je:
– šířit informace o projektu Fibonacci a jeho myšlenkách,
– poskytovat učitelům odbornou pomoc ohledně IBSME, zajišťovat jejich komunikaci a výměnu zkušeností,
– koordinovat a pořádat setkání učitelů se zájmem o IBSME,
– podporovat tvorbu učebních materiálů zaměřených na IBSME,
– provádět výzkumnou činnost v oblasti IBSME.

Projekt Fibonacci je projektem 7. rámcového programu, podporovaným EU. Více informací o projektu Fibonacci naleznete na oficiálních stránkách.

Kontaktními osobami k projektu jsou Pavel Pech a Libuše Samková.

Více podrobností o projektu, pracovní listy a mnoho dalšího najdete zde.

English samples of our learning environments you will find here

  

Mezinárodní projekt Intergeo – podrobnosti o projektu:

 

Projekt Intergeo (I2GEO) (2007 – 2010)

 

Naše katedra se zapojila do projektu Intergeo (I2GEO), evropského projektu sdílení interaktivní geometrie.

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální webové stránky tohoto projektu.

 

Innovations in Mathematics Education on European Level“ Comenius 030470/601/COMENIUS-InnoMathEd 141831/102020 (2008-2010)

Hlavní řešitel: University of Augsburg, Germany
Spoluřešitelé: Bulgarian Academy of Sciences (BG), University of South Bohemia, University of Bayreuth (DE), University of Cyprus (CY), Tyrolean Educational Service (AT), University of Cambridge (UK), University of Oslo (NO), German School Board Bolzano (IT)