IntegrovanaVyuka

Nová kniha kolektivu PF JU a PedF UK: Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky

 

Obálka knihy

V prosinci 2020 vyšla v nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v ediční řadě Seria Pedagogica et Psychologica (Cesty k pedagogicko-psychologickému poznání) kniha Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky autorského kolektivu Helena Koldová, Vladimíra Petrášková, Jarmila Novotná, Hana Moraová, Libuše Samková, Dagmar Jordánová, Martin Kazda, Hana Reslová. Autorský kolektiv je tvořen členy/členkami katedry matematiky PF JU a katedry matematiky PedF UK.

 

Máme co do činění s publikací napsanou na pomyslném průniku kurikula a didaktiky. Otázky zaměřené na cíle a obsahy vzdělávání zde prostupují s otázkami po vzdělávacích formách a metodách. Kurikulární rozměr publikace je dán ukotvením výkladu do teorie obsahové transformace a také do konkrétních vzdělávacích programů. Didaktický rozměr je zohledňován pojednáním o výukových aktivitách, učebních úlohách a způsobech jejich řešení žáky.

 

Tomáš Janík

 

Pro koho je kniha určena: pro budoucí učitele, učitele, autory učebnic, pedagogy a didaktiky profesně připravující učitele, výzkumníky a akademické pracovníky zajímající se o profesní přípravu učitelů.