Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář: J348
Email: hasek@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 088
Web: home.pf.jcu.cz/~hasek

Konzultační hodiny

úterý 14:30 - 15:30
čtvrtek 12:00 - 13:00

zaměření:

geometrie, robotika

 

profesní růst:

1984-1989 - studium Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor matematika-fyzika
1989-1990 - Gymnázium Prachatice, učitel matematiky a fyziky
1990-1993 - Střední rybářská škola, Vodňany, učitel matematiky a fyziky
1993-1998 - Gymnázium Jírovcova ulice, České Budějovice, učitel matematiky a fyziky
1998-2002 - Zemědělská fakulta JU v Č.B., katedra aplikované matematiky a informatiky, odborný asistent
od 2002 - Pedagogická fakulta JU, katedra matematiky
2004 - obhajoba disertační práce "Singular sets of serial robot-manipulators" na Strojní fakultě ČVUT v Praze

Publikace za období 1998–2020

 

Hašek, R. (2020). Exploration of Dual Curves Using a Dynamic Geometry and Computer Algebra System. Mathematics In Computer Science. 14(2), 391-398. Available at https://rdcu.be/b34Hx.

Hašek, R. (2019). Dynamic Geometry Software Supplemented with a Computer Algebra System as a Proving Tool. Mathematics In Computer Science.> 13(1-2), pp. 95-104.

Hašek, R. (2019). Řešení historických geometrických úloh pomocí počítače – Trisektorie J. R. Vaňause. In D. Velichová, M. Lávička, & D. Szarková (Eds.), Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019> (1st ed., pp. 67–72). SCHK.

Hašek, R. (2018). Exploration of dual curves using a dynamic geometry and computer algebra system. In F. Botana, F. Gago, & M. Ladra González (Eds.), 24th Conference on Applications of Computer Algebra - ACA 2018: Proceedings, Applications of Computer Algebra, Santiago de Compostela, Spain, June 18-22, 2018 (pp. 187-190). Universidade de Santiago de Compostela.

Hašek, R., Pech, P., & Rosa, P. (2019). Programování v JSXGraph. In R. Hašek & P. Rosa (Eds.), Sborník příspěvků konference Užití počítačů ve výuce matematiky (1st ed., pp. 39-44). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Košařová, M., & Hašek, R. (2019). Výuka matematiky na základní škole s podporou online prostředí programu GeoGebra. In R. Hašek & P. Rosa (Eds.), Sborník příspěvků konference Užití počítačů ve výuce matematiky> (1st ed., pp. 52-56). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Košinová, M., & Hašek, R. (2018). Sketchometry - dynamická geometrie pro dotyková zařízení. In P. Rosa (Ed.), Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky 9.–11. listopadu 2017 České Budějovice> (1st ed., pp. 59-63). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Hašek, R. (2017) A Remarkable Quartic Pretzel Curve. Journal for Geometry and Graphics. Heldermann Verlag, Germany, 2017, 21(1), 37-44. ISSN 1433-8157.

Hašek, R., Zahradník, J., Kovács, Z. (2017) Contemporary interpretation of a historical locus problem with the use of computer algebra. Kotsireas, Ilias S. a Edgar Martínez-Moro, ed. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics: Applications of Computer Algebra, 1. edition. Springer International Publishing AG 2017, s. 191-205. DOI: 10.1007/978-3-319-56932-1_12. ISBN 978-3-319-56930-7.

Hašek, R. (2016) Kreslení a vyšetřování křivek v GeoGebře, In:Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2016 Rožnov pod Radhoštěm September 12–15, 2016. Ostrava: Ostravská univerzita Dvořá́kova 7, 701 03 Ostrava 1, 2016, s. 71–80. ISBN 978-80-7464-874-8.

Hašek, R. (2016) Užití programu GeoGebra při zkoumání množin bodů daných vlastností, Cesty k matematice. Matfyzpress, Praha, 2016, ISBN 978-80-7378-326-6, str. 52-57.

Hašek, R. (2016) Properties of one remarkable quartic curve, The 17th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2016). Abstracts. Beijing, China, August 4-8, 2016, Beijing Institute of Technology Press, pp. 310-311. ISBN 978-7-5682-2814-5

Hašek, R., Petrášková , V. (2016). Financial Education in Teacher Training with Technological Support. In International Handbook of Financial Literacy. 1st ed. Singapore: Springer, 2016. Chapter 42, pp. 675-696.

Pech, P. a kol. (2015) Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. B. ISBN 978-80-7394-531-2

Hašek, R. (2015) Množiny bodů daných vlastností v GeoGebře, Proceedings of Slovak-Czech conference on geometry and graphics, Bratislava: Nakľadatelstvo STU, str. 119–126. ISBN 978-80-227-4479-9

Hašek, R. (2015) Křivky v GeoGebře. Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 5.-7. 11. 2015, Jihočeská univerzita v Č. B., České Budějovice, 2015, ISBN 978-80-7394-549-7, str. 79-92.

Hašek, R. and Zahradník, J. (2015) Study of historical geometric problems by means of CAS and DGS, The International Journal for Technology in Mathematics Education, Research Information Ltd., Burnham, UK, Volume 22, Number 2, pp. 53-58.

Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015) Klíčové kompetence v badatelsky orientované výuce matematiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 100 stran, ISBN 978-80-7394-516-9.

 

Monografie

 

Hašek, R., Pech, P., Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple, České Budějovice: Pedagogická fakulta JU v Č. B., 2010. ISBN 978-80-7394-271-7.

Hašek, R., Užití Derive ve výuce matematiky, Europeon a.s., České Budějovice, ISBN 978-80-239-9054-6, 2007.

 

Kolektivní monografie

 

Pech, P. a kol. (2015) Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. B. ISBN 978-80-7394-531-2

Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015). Klíčové kompetence v badatelsky orientované výuce matematiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 100 stran, ISBN 978-80-7394-516-9.

Kolektiv autorů (2014). MatemaTech – Matematika přes hranice, MatemaTech – Mathematik über Grenzen. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 150 stran, ISBN 978-80-7394-468-1.

Günzel, M. a kol.: Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č.B., 2012, 1. vyd., 187 s. ISBN 978-80-7394-386-8.

Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. C. H. Beck, Praha 2011, 1. vyd., 312 s. + 210 s. na CD, ISBN 978-80-7400-008-9.

 

Kapitoly v monografiích

 

Hašek, R., Zahradník, J., Kovács, Z. (2017) Contemporary interpretation of a historical locus problem with the use of computer algebra. Kotsireas, Ilias S. a Edgar Martínez-Moro, ed. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics: Applications of Computer Algebra, 1. edition. Springer International Publishing AG 2017, s. 191-205. DOI: 10.1007/978-3-319-56932-1_12. ISBN 978-3-319-56930-7.

Hašek, R., Petrášková, V. (2016). Financial Education in Teacher Training with Technological Support. In International Handbook of Financial Literacy. 1st ed. Singapore: Springer, 2016. Chapter 42, pp. 675-696. DOI: 10.1007/978-981-10-0360-8_42. ISBN 978-981-10-0358-5.

Hašek, R., Petrášková, V., IBME in teaching and learning financial literacy topics - selected teaching methods for financial education. Implementing inquiry in mathematics education, Universität Bayreuth, Bayreuth, 2012, pp. 94 - 105, ISBN 978-3-00-040752-9.

Hašek, R., Petrášková, V., A Way to Improve Financial Literacy of Future Teachers. Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe. Tamara Bianco, Volker Ulm (Ed.). Augsburg. 2010. ISBN 978-3-00-032628-8. pp. 199 - 218.

 

Články v zahraničních odborných časopisech

 

Hašek, R. (2017) A Remarkable Quartic Pretzel Curve. Journal for Geometry and Graphics. Heldermann Verlag, Germany, 2017, 21(1), 37-44. ISSN 1433-8157.

Hašek, R., and Zahradník, J. (2015). Study of historical geometric problems by means of CAS and DGS, The International Journal for Technology in Mathematics Education, Research Information Ltd., Burnham, UK, Volume 22, Number 2.

Hašek, R. (2013). Systems of Computer Algebra and Dynamic Geometry as Tools of Mathematical Investigation. The International Journal for Technology in Mathematics Education. Research Information Ltd., Burnham, UK. Volume 20, Number 3, 2013. ISSN: 1744-2710. pp. 103 - 108.

Hašek, R., Petrášková, V. (2013). GeoGebra in financial education. North American GeoGebra Journal, Vol. 2, No. 1, University of New England, Maine, USA, 2013, ISSN: 2162-3856, pp. 31-36.

Štrausová, I., Hašek, R. (2013). Dynamic visual proofs using DGS. The Electronic Journal of Mathematics and Technology, Volume 7, Number 2, ISSN 1933 - 2823, USA, 2013, pp. 130 - 142.

Petrášková, V., Hašek, R. Financial education demands concerning teacher training. Acta Didactica Universitatis Comenianae, Mathematics, Issue 12, 2012, pp. 65 – 82. ISSN 1210-3608 (print), ISSN 1338-5186 (online). Dostupné na adrese http://www.ddm.fmph.uniba.sk/ADUC.

Hašek, R., Investigation of logarithmic spirals in nature by means of dynamic geometry and computer algebra systems. Research Journal of Mathematics and Technology, Volume 1, Number 2, ISSN 2163 - 0380, Blacksburg: Mathematics and Technology, LLC, USA, 2012, pp. 121 - 134.
(Hašek, R., Investigation of logarithmic spirals in nature by means of dynamic geometry and computer algebra systems. The Electronic Journal of Mathematics and Technology, Volume 6, Number 3, ISSN 1933 - 2823, USA, 2012, pp. 216 - 230.)

Hašek, R. Numerical analysis of a planar motion: GeoGebra as a tool of investigation. North American GeoGebra Journal (ISSN: 2162-3856). Miami University, Oxford, OH, USA. Vol. 1, No. 1, 2012. pp. 33 - 36.

Hašek, R., Petrášková, V. Financial education with the technological support. In Aplimat – Journal of Applied Mathematics, 4(1). Slovak University of Technology, Bratislava, 2011, s. 369-378, ISSN 1337-6365.

Hašek, R., Petrášková, V. Issue of Financial Capability. The International Journal for Technology in Mathematics Education. Research Information Ltd., Burnham, UK. Volume 17, Number 4, 2010. ISSN: 1744-2710. pp. 183 - 190.

Hašek, R. Introduction to kinematics of manipulators using Maple, The Electronic Journal of Mathematics and Technology, Volume 3, Number 3, ISSN 1933 – 2823, USA, 2009, pp. 224 – 242.

Hašek, R., Petrášková, V. Teaching of financial mathematics using Maple, Teaching Mathematics and Computer Science, Vol. 6 (2008), Issue 2, Institute of Mathematics and Informatics – University of Debrecen, ISSN 1589 – 7389, Hungary, 2008, pp. 289 – 301.

 

Články v domácích odborných časopisech

 

Hašek, R. (2013). GeoGebra jako nástroj objevování a dokazování, Učitel matematiky, Ročník 22, číslo 1 (89), ISSN 1210-9037, 2013, str. 1 - 14.

Petrášková, V., Hašek, R. Cesta ke zvyšování finanční gramotnosti budoucích učitelů. e-Pedagogium, 2009, Ročník 2009, čís. V, pp. 86 – 107. ISSN 1213-7758.

Hašek, R., Petrášková, V., Web interactive tool to improve financial literacy, South Bohemia Mathematical Letters, Volume 17, No. 1, 2009, pp. 61 – 70.

Hašek, R., Maple procedures in singular analysis of serial robot-manipulator, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 16 (2008), ISSN 1214-4681, Č. Budějovice, 2008, pp. 29 – 45.

Hašek, R., Pech, P., Evropský portál interaktivní geometrie, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 16 (2008), ISSN 1214-4681, Č. Budějovice, 2008, pp. 45 – 57.

Hašek, R.,Vybrané příkazy programovacího jazyka Derive a jejich využití ve výuce, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 15 (2007), ISSN 1214-4681, Č. Budějovice, 2007, pp. 25 – 30.

Petrášková, V., Hašek, R., Multimedia tool for teaching of financial mathematics, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 15 (2007), ISSN 1214-4681, Č. Budějovice, 2007, pp. 91 – 96.

Hašek, R., Pech, P., Interaktivní geometrie a projekt Intergeo, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 15 (2007), ISSN 1214-4681, Č. Budějovice, 2007, pp. 79 – 84.

Hašek, R., Analýza rovnice křivky v Derive – využití posuvníku, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vol. 14 (2006), ISSN: 1214-4681, 2006, str. 159 – 168.

Hašek, R., Programujeme v Derive, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 13 (2005), ISSN 1214-4681, 2005, pp. 45-50.

Hašek, R., Česká lokalizace programu Derive 6, Učitel matematiky, Ročník 13, číslo 4, ISSN 1210-9037, 2005, str. 204-217.

Hašek, R., Česká verze Derive 6 - využití při výuce matematiky, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 12 (2004), ISSN 1214-4681, pp. 19-28.

Hašek, R., Klufová, R., Rost, M., Nýdl, V., The utilization of Maple software for teaching of geoinformatics, Department of Mathematics Report Series, University of South Bohemia, Vol. 10 (2002), ISBN 80-7040-596-1, 2002, pp. 45-51

 

Články ve sbornících mezinárodních konferencí

 

Hašek, R. (2016) Properties of one remarkable quartic curve, The 17th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2016). Abstracts. Beijing, China, August 4-8, 2016, Beijing Institute of Technology Press, pp. 310-311. ISBN 978-7-5682-2814-5

Hašek, R., Petrášková, V. (2014). Effective methods of teaching financial issues. Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014 [CD-ROM]. Czech University of Life Sciences Prague, 2014, ISBN 978-80-213-2468-8. s. 186–192.

Hašek, R. (2014). Study of Historical Geometric Problems by Means of CAS and DGS, Proceedings TIME 2014, Open Online Journal for Research and Education [online]. Pädagogische Hochschule NÖ, Baden, Austria, ISSN 2313-1640. Dostupné na adrese http://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/issue/view/7

Hašek, R., Petrášková, V.: Effective methods of teaching financial issues. Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014 [CD-ROM]. Czech University of Life Sciences Prague, 2014, ISBN 978-80-213-2468-8. s. 186–192.

Hašek, R. (2013). Computer assisted proving in secondary school mathematics. Abstracts of the CSASC 2013 Joint Mathematical Conference. Koper, Slovenia, 9 - 13 June 2013. University of Primorska Press. ISBN: 978-961-6832-39-7.

Hašek, R., Systems of Computer Algebra and Dynamic Geometry as Tools of Mathematical Investigation. Proceedings of TIME 2012. July 2012. Tartu (Estonia). ISBN: 978-9985-4-0737-0.

Hašek, R., Petrášková, V.: Financial education with the technological support. Proceedings of the 10th International Conference APLIMAT 11 [CD-ROM]. Bratislava : Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 1351–1360. ISBN 978-80-89313-51-8.

Hašek, R., Geometry teaching with CAS, 13th International Conference on Geometry and Graphics, Dresden, August 4-8, 2008, International Society for Geometry and Graphics ISGG, Dresden (Germany), ISBN 978-3-86780-042-6, 2008, CD-ROM.

Hašek, R., Geometry with Derive 6, Proceedings DES-TIME-2006, bk teachware Schriftenreihe Nr. SR-54, ISBN: 3-901769-74-9, 2006 (vyšlo na CD).

Hašek, R., Singularity analysis of serial robot-manipulator with some joints prismatic, Conference proceedings, Dresden Symposium Geometry: constructive and kinematic, Dresden, ISBN 3-86005-394-9, 2003, 114-121.

 

Články ve sbornících domácích konferencí

 

Košinová, M., Hašek, R. (2017) Sketchometry – dynamická geometrie pro dotyková zařízení. Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 9.-11. 11. 2017, Jihočeská univerzita v Č. B., České Budějovice, 2017, str. X-Y.

Gergelitsová, Š., Hašek, R. (2017) Řešení úloh z pravděpodobnosti v programu GeoGebra. Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 9.-11. 11. 2017, Jihočeská univerzita v Č. B., České Budějovice, 2017, str. X-Y.

Hašek, R. (2016) Užití programu GeoGebra při zkoumání množin bodů daných vlastností, Cesty k matematice. Matfyzpress, Praha, 2016, ISBN 978-80-7378-326-6, str. 52-57.

Hašek, R. (2016) Kreslení a vyšetřování křivek v GeoGebře, In:Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2016 Rožnov pod Radhoštěm September 12–15, 2016. Ostrava: Ostravská univerzita Dvořá́kova 7, 701 03 Ostrava 1, 2016, s. 71–80. ISBN 978-80-7464-874-8.

Hašek, R. (2015) Množiny bodů daných vlastností v GeoGebře, Proceedings of Slovak-Czech conference on geometry and graphics, Bratislava: Nakľadatelstvo STU, str. 119–126. ISBN 978-80-227-4479-9

Hašek, R. (2015) Křivky v GeoGebře Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 5.-7. 11. 2015, Jihočeská univerzita v Č. B., České Budějovice, 2015, ISBN 978-80-7394-549-7, str. 79-92.

Hašek, R. (2014). Využití počítače ve výuce geometrie, Sborník příspěvků 34. konference o geometrii a grafice, Vlachovice/Sykovec, Nové Město na Moravě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, str. 11–24

Hašek, R., Zahradník, J. (2013). Užití GeoGebry při řešení geometrické úlohy z 18. století. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 7. - 9. 11. 2013, Jihočeská univerzita v Č. B., České Budějovice, 2013, ISBN 978-80-7394-448-3, str. 143 - 149.

Hašek, R., Zahradník, J. (2013). Současná interpretace vybraných historických úloh na množiny bodů dané vlastnosti. In Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice. Horní Lomná, 9. - 12. září 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 2013. s. 115-120. ISBN 978-80-248-3251-7.

Hašek, R., Pech, P. Inovace výuky deskriptivní geometrie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. In Sborník příspěvků 32. konference o geometrii a grafice. Železná Ruda - Špičák, 10. - 13. září 2012. Plzeň: Vydavatelský servis, Republikánská 28, 2012. s. 115-120. ISBN 978-80-86843-40-7.

Hašek, R.: GeoGebra institut v Českých Budějovicích. Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, 3. - 5. 11. 2011, Jihočeská univerzita v Č. B., České Budějovice, 2011, str. 104 - 107. ISBN 978-80-7394-324-0.

Hašek, R., Noruláková, M.: Program wxMaxima ve výuce matematiky. Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, 3. - 5. 11. 2011, Jihočeská univerzita v Č. B., České Budějovice, 2011, str. 108 - 121. ISBN 978-80-7394-324-0.

Hašek R., Petrášková, V.: Počítačová podpora výuky finanční matematiky. Sborník příspěvků ze 7. konference O matematice a fyzice na vysokých školách technických, část 1 -- matematika, Univerzita obrany, Brno, 2011, s. 121 – 132. ISBN 978-80-7231-815-5.

Hašek, R. Systémy počítačové algebry a dynamické geometrie jako nástroje poznání. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. Sborník příspěvků. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelský servis, Republikánská 28, Plzeň, 2010. s. 103-108. ISBN 978-80-86843-29-2.

Hašek, R., Několik příkladů užití programu GeoGebra ve výuce, Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, 5. – 7. 11. 2009, České Budějovice, ISBN 978-80-7394-186-4, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2009, str. 65 – 74.

Hašek, R., Portál I2G – Interaktivní geometrie pro Evropu, Sborník příspěvků 29. konference o geometrii a grafice, 7. – 10. 9. 2009, Doubice, ISBN 80-86195-61-9, Nakladatelství Polyglot, spol. s. r. o., Liberec, 2009, str. 129 – 138.

Hašek, R., Pech, P., Sdílení úloh dynamické geometrie prostřednictvím Internetu – projekt Intergeo, Sborník příspěvků 28. konference o geometrii a grafice, 8. – 11. 9. 2008, Lednice, ISBN 978-80-7375-249-1, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, 2008, str. 91 – 106.

Hašek, R., Rozšíření možností využití CAS ve výuce – programování v CAS, Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, 8. – 10. 11. 2007, České Budějovice, ISBN 978-80-7394-048-5, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2007, str. 67 – 72.

Hašek, R., Pech, P., Interaktivní geometrie, GCG 2007, Geometry and Computer Graphics, Sborník příspěvků 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice, PhDr. Karel Kovařík, nakladatelství Littera, ISBN 978-80-85763-41-6, Brno, 2007, str. 73 – 78.

Hašek, R., Dynamic geometry with CAS, Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice, Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 80-7040-9, České Budějovice, 2006, str. 67 – 72.

Hašek, R., Využití programu Derive při výuce analytické geometrie, Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice, Jednota českých matematiků a fyziků, ISBN 80-7015-013-0, Praha 2005, str. 83 – 88.

Hašek, R., Classification of the singular robot-manipulators, Sborník příspěvků, 24. ročník mezinárodní konference Geometrie a počítačová grafika, Praděd, Jeseníky, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISBN 80-248-0581-2, 2004, str. 42 – 46.

Hašek, R., Znázornění množiny singulárních poloh sériového robota se zápěstím, Sborník 23. konference Geometrie a počítačová grafika, Železná Ruda, FAV ZCU Plzeň, ISBN 80-7082-943-5, 2003, 77-82.

Hašek, R., Robotics - procedures of Maple software, Proceedings, The 22nd Conference of geometry and computational graphic, Dolní Lomná, VŠB-TU Ostrava, JČMF, ISBN 80-248-0185-X, 2002, pp. 28-33

Klufová, R., Hašek, R., Využití programu Maple V při výuce matematických základů geoinformatiky, Sborník přednášek a programů z 9. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software 2002, Č. Budějovice, ISBN 80-85645-46-7, 2002, vol. 9, p. 6.

Hašek, R., Klufová, R., Rost, M., Analýza prostorových dat v programu Maple, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Matematika vo výučbe, výskume a praxi 2002, SPU Nitra, Slovenská republika, ISBN 80-8069-040-5, 2002, s. 255 - 259.

Klufová, R., Hašek, R., Matematické základy využívané při výuce geoinformatiky, Zborník prednášok z mezinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy vo výučbe matematiky, Katedra matematiky, FEM SPU, Nitra, 2001, s. 87-91.

Hašek, R., Nýdl, V., Klufová, R., Experience in using of the software Maple in teaching of mathematics in all courses at the faculty of agriculture, Conference papers, Mathematics in schooling, research and practice 2001, SPU Nitra, Slovak Republic, 2001, pp. 158-162.

Hašek, R., Množina singulárních poloh sériového robota, Sborník konference o geometrii a počítačové grafice, Lednice, MU Brno, ISBN 80-7157-560-7, 2001, s.32-37.

Hašek, R., Singulární polohy sériového robota, Sborník konference o geometrii a počítačové grafice, Souš, Strojní fakulta ČVUT, Praha, JČMF, ISBN 80-7015-780-1, 2000, s. 15 - 20.

Hašek, R., Klufová, R., Nýdl, V., The software Maple in teaching of engineering mathematics, Sborník přednášek a programů ze 7. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software 2000, Č. Budějovice, 2000, vol. 7, p. 6.

Hašek, R., Řešení geometrické úlohy užitím programu Maple, Sborník konference z geometrie a počítačové grafiky, Zadov, JČMF, ISBN 80-7040-367-5, 1999, s. 23 - 25.

 

Přednášky

 

Hašek, R. (2015) Křivky v GeoGebře (plenární přednáška), 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, 5.-7. 11. 2015, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Hašek, R. (2014). Využití počítače ve výuce geometrie (plenární přednáška), 34. konference o geometrii a grafice, Vlachovice/Sykovec, Nové Město na Moravě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Užití programů Derive a Cabri ve výuce, Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích, Pardubice, 18. září, 2008.

Rozšíření možností využití CAS programu ve výuce – programování v CAS (plenární přednáška), 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 10. listopadu, 2007.

Derive ve výuce matematiky – vybrané úlohy, plenární přednáška, 15. celostátní setkání učitelů matematiky SOŠ a SOU, Pardubice, 21. září, 2007.

Serial robot-manipulators with only singular configurations, zvaná přednáška, Vienna University of Technology, Institute of Discrete Mathematics and Geometry, Rakousko, 21. duben, 2005.

Computer programmes for teachers of mathematics, přednáškový program na Technické univerzitě ve Vídni, 5.6. – 16.6. 2006, Vienna University of Technology, Institute of Discrete Mathematics and Geometry, Austria.

Řešení vybraných úloh z matematiky užitím programu Derive, plenární přednáška, Celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol, Pardubice, 15. září, 2005.

 

Skripta, učebnice, e-learningové materiály

 

Petrášková, V., Hašek, R., Multimediální pomůcka pro výuku předmětu Úvod do financí, WWW stránka pro podporu výuky, http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/uf, 2009.

Petrášková, V., Hašek, R., Multimediální pomůcka pro výuku předmětu Finanční matematika, WWW stránka pro podporu výuky, http://www.pf.jcu.cz/~fim, 2007.

The CAS program Maple in teaching of mathematics, e-learningový seminář na serveru eAmos, http://www.eamos.cz/amos/kat_mat/, PF JU, 2006.

Nýdl, V., Klufová, R., Hašek, R., Matematika (Pro zemědělské obory), skriptum, Jihočeská univerzita v Č. B., Zemědělská fakulta, 1998.

 

1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů
Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce
stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální
modely se nabízí použití programu GeoGebra. Pro fyzické potom 3D tisk.
2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů
Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného
tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření
v praxi.
3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování
Budování a rozvoj schopnosti „argumentace a ověřování“ je jedním z cílů matematického
vzdělávání. Cílem práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro
základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj
schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
4. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních
Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na
konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry, PhotoMath
apod.).
5. Galerie matematických zařízení a mechanismů
Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a
zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedesen.wikipedia.org/wiki/Pantographen.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Součástí práce bude návrh a výroba mechanismů pomocí 3D tisku. DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
6. Sbírka řešených úloh z analytické geometrie
Vytvoření online sbírky řešených úloh z analytické geometrie na úrovni základní a střední školy
a přípravy učitelů matematiky. Sbírka bude využívat dynamický geometrický software
k vytváření interaktivních modelů zadání a řešení úloh.
7. Online podpora výuky geometrie
Zpracování konkrétních geometrických témat a úloh a jejich prezentace prostřednictvím
aktuálně dostupných nástrojů pro sdílení geometrických konstrukcí a výukových materiálů.
8. Využití knihovny JSXGraph pro tvorbu online výukových materiálů
JSXGraph je knihovna programovacího jazyka Java, která je určena pro snadnější tvorbu
dynamických appletů, které lze vkládat do libovolné webové stránky a fungují pod libovolným
prohlížečem. Cílem práce je sestavit kolekci originálních materiálů vytvořených v JSXGraph a
demonstrovat jejich užití ve www stránkách a v systému Moodle.
9. Využití tabulkového procesoru pro výuku a studium matematiky
Úkolem práce bude připravit kolekci aktivit pro podporu výuky a studia matematiky na základní
škole. V případě DP bude kolekce doplněna metodickými komentáři, pokud možno
vycházejícími z poznatků z praxe.
10. Volné téma
Téma z oblasti geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky, využití počítače ve
výuce matematiky, nových trendů ve výuce matematiky apod., dle domluvy se studentem.
1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů
Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce
stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální
modely se nabízí použití programu GeoGebra. Pro fyzické potom 3D tisk.
2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů
Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného
tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření
v praxi.
3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování
Budování a rozvoj schopnosti „argumentace a ověřování“ je jedním z cílů matematického
vzdělávání. Cílem práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro
základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj
schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
4. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních
Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na
konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry, PhotoMath
apod.).
5. Galerie matematických zařízení a mechanismů
Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a
zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedesen.wikipedia.org/wiki/Pantographen.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Součástí práce bude návrh a výroba mechanismů pomocí 3D tisku. DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
6. Využití tabulkového procesoru pro výuku a studium matematiky
Úkolem práce bude připravit kolekci aktivit pro podporu výuky a studia matematiky na základní
škole. V případě DP bude kolekce doplněna metodickými komentáři, pokud možno
vycházejícími z poznatků z praxe.
7. Volné téma
Téma z oblasti geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky, využití počítače ve
výuce matematiky, nových trendů ve výuce matematiky apod., dle domluvy se studentem.