RNDr. Jana Vysoká, Ph. D.

Odborná asistentka

Kancelář: J335
Email: jvysoka@pf.jcu.cz
Telefon: 389033083

Konzultační hodiny

Individuálně po domluvě

 

 

  • KMA/SZM1 Seminář ke státní zkoušce z matematiky I
  • KMA/7A1 Algebra I
  • KMA/7MA1 Matematická analýza I

zaměření

parciální diferenciální rovnice, matematické modelování

 

profesní růst

  • 2018: Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, doktorské studium, obor Obecné otázky matematiky, Ph. D.
  • 1986 - 1992: Univerzita Karlova Praha, Fakulta matematicko-fyzikální, aspirantské studium
  • 1986 - Univerzita Karlova Praha, Fakulta matematicko-fyzikální, rigorózní zkouška (RNDr.)
  • 1981 - 1986: Univerzita Karlova Praha, Fakulta matematicko-fyzikální, obor Přibližné a numerické metody, magisterský SP

Publikační činnost

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Lukáš RIEGER. Determination of Mass of Bitumen in Bitumen Sheets by Extraction. Petroleum and Coal. Bratislava: Slovnaft VURUP a.s, 2021, roč. 63, č. 2, s. 410 - 418, 19 s. ISSN 1337-7027.

PLACHÝ, Jan a Jana VYSOKÁ. Surface temperature of flat roofs with waterproofing polymer membranes. In Juhásová Šenitková, I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 11th International Conference Building Defects 2019). 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2020. s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/728/1/012006.

VYSOKÁ, Jana a Květa PAPOUŠKOVÁ. Základy matematiky: Sbírka příkladů. České Budějovice: Vysoká škola technická, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7468-169-1.


VYSOKÁ, Jana. EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". 
doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6515-6518. ISBN 978-84-09-12031-4.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Dimensional stability of reinforced bitumen sheets as a possible source of flat roof defects. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201814602014.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Influence of the quantity of fillers on crucial thermal-technical parameters of bitumen waterproofing sheets. In Dabija A.-M.,Segalini A.,Decky M.,Coisson E.,Yilmaz I.,Drusa M.,Marschalko M.,Rybak J. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 471. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/3/032001.

VYSOKÁ, Jana. Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 8495-8499. ISBN 978-84-09-08619-1.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Mutual correlation between softening point and flow resistance at elevated temperature according to bitumen mass in bitumen sheets. In Yilmaz I.,Decky M.,Rybak J.,Dabija A.-M.,Marschalko M.,Coisson E.,Drusa M.,Segalini A. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 471. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/3/032078.

PLACHÝ, Jan a Jana VYSOKÁ. Surface temperature of bitumen sheets in the flat roof structure. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.

VYSOKÁ, Jana. SYMMETRIC POLYNOMIALS AS ENRICHMENT OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6502-6505. ISBN 978-84-09-12031-4.

PLACHÝ, Jan, Roman DEDEK, Jana VYSOKÁ a Jan RANDL. USE OF VERMICULITE BOARDS IN SOUND INSULATION OF PARTITIONS. Akustika. České Budějovice: Studio D akustika s.r.o., 2019, roč. 33, 1.9.2019, s. 94-105. ISSN 1801-9064.

VYSOKÁ, Jana. From continuous problem do discrete problem. The example of teaching selected parts of mathematics. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. EDULEARN Proceedings. Palma, SPAIN: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 9255-9261. ISBN 978-84-09-02709-5.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. IMPACT OF SURFACE MODIFICATION ON WATER ABSORPTION OF BITUMEN SHEETS. In neuvedeno. "18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018". 1. vyd. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 235-241, 8 s. ISSN 1314-2704.

VYSOKÁ, Jana. Simple mathematic modeling in high school teaching. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2018. Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 3337-3344. ISBN 978-84-09-02709-5.

VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MATHEMATICAL MODELING IN HIGH SCHOOLS. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1704-1714. ISBN 978-80-227-4650-2.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Influence of the frontal joint of the bitumen sheet on the final strength of the joint. In Ingrid Juhásová Šenitková, Michal Kraus, Jan Plachý. 9th International Scientific Conference BUILDING DEFECTS 2017. 1. vyd. France: MATEC Web of Conferences, 2017. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-2-7598-9032-3.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Insufficient dimensional stability of bitumen sheets as a source of flat roof defects. In Ingrid Juhásová Šenitková, Michal Kraus, Jan Plachý. 9th International Scientific Conference BUILDING DEFECTS 2017. 1. vyd. France: MATEC Web of Conferences, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-2-7598-9032-3.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Jan HORSKÝ a Vítězslav VACEK. Issue of Changes in Adhesion of Bitumen Sheet to Primary Layer over the Course of Time in Multilayer Waterproofing during Shear Testing. In Marian Drusa, Isık Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak and Andrea Segalini. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. SUGGESTION OF LIMIT VALUE OF FLOW RESISTANCE FOR REINFORCED BITUMEN SHEETS AT ELEVATED TEMPERATURES IN TERMS OF TYPE OF COATING. In Alexander Malinov. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. 1. vyd. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-619-7408-13-3.

VYSOKÁ, Jana. Using Simple Mathematics in The Sailing Problem. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 237-240. ISSN 0469-6255.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-0-7354-1287-3.

PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA a Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 4, s. 118-122. ISSN 1335-4205.