prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Profesor

Kancelář: J338
Email: tlusty@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 086

Konzultační hodiny

pondělí 9:00 - 10:00, jindy dle dohody

zaměření:

optimalizace
elementární pravděpodobnost a její didaktika

 

profesní růst:

1986 - absolvování MFF UK Praha obor pravděpodobnost a matematická statistika
1987 - složení státní rigorózní zkoušky - titul RNDr.
1991 - obhajoba kandidátské práce na MFF UK Praha - titul CSc.
1998 - habilitace --- MU Brno
2007 - prof. --- MENDELU Brno

Monografie

 

TLUSTÝ, P. Statistické metody ve stochastickém programovaní. 1. vyd. České Budějovice:  Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2003, 110 s. ISBN 80-7040-656-9.

 

TLUSTÝ, P. Lineární algebra a její aplikace. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003, 166 s. ISBN 80-7040-467-1.

 

TLUSTÝ, P. Obecná algebra pro učitele. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2006, 158 s. ISBN 80-7040-828-6.

 

PŁOCKI, A. a P. TLUSTÝ. Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Prometheus, 2007, 307 s. ISBN 978-80-7196-330-1.

 

PŁOCKI, A. a P. TLUSTÝ. Kombinatoryka wokół nas. 1. vyd. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum, 2010, 310 s. ISBN 978-83-60662-28-1.

 

KRECH, I. a P. TLUSTÝ. Stochastické grafy a jejich aplikace. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2012, 127 s. ISBN 978-80-7394-332-5.

 

BINTEROVÁ, H., TLUSTÝ, P. Učení matematiky s počítačem. In České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, 131 s. ISBN 978-80-7394-410-0.

 

Binterová, H., Tlustý, P. (2013). Současné trendy ve vyučování matematice. Plzeň: Fraus. ISBN: 978-80-7238-998-8.

 

TLUSTÝ, P. a K. VOCETKOVÁ. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách, kapitola Důkazy vybraných algebraických identit. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 197 - 202. ISBN 978-80-210-6144-6.

 

PŁOCKI, A. a P. TLUSTÝ. Kombinatoryka wokół nas. 3. přepracované vydání. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum, 2017, 403 s. ISBN 978-83-65451-27-9.

 

TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost kolem nás. In Fuchs, Zelendová,  Svět matematických aplikací. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2019, s. 53-106. ISBN 978-80-7015-033-7.

Učebnice 

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-654-3.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 64 s. ISBN 978-80-7238-655-0.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 84 s. ISBN 978-80-7238-656-7.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 67 s. ISBN 978-80-7238-657-4.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 83 s. ISBN 978-80-7238-658-1.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-679-6.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 104 s. ISBN 978-80-7238-681-9.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-680-2.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-682-6.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 89 s. ISBN 978-80-7238-683-3.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – interaktivní učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., EAN 8594022783017

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 - interaktivní cvičení SmartBoard pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd.. EAN 8594022783024.

 

KRECH, I., P. TLUSTÝ a M. VOŠMIKOVÁ. Česko-polský, polsko-český matematický slovník. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2009, 121 s. ISBN 978-80-7394-138-3.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 124 s. ISBN 978-80-7238-684-0.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-685-7.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 72 s. ISBN 978-80-7238-686-4.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 63 s. ISBN 978-80-7238-687-1.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – příručka učitele - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 165 s. ISBN 978-80-7238-688-8.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - algebra. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 112 s. ISBN 978-80-7238-689-5.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - algebra. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-690-1.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 96 s. ISBN 978-80-7238-691-8.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 71 s. ISBN 978-80-7238-692-5.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia – algebra, geometrie. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 159 s. ISBN 978-80-7238-693-2.

 

TLUSTÝ, P. Kombinatorika. Plzeň: Fraus, 2012, 1. vyd., 83 s. ISBN 978-80-7489-132-8.

 

TLUSTÝ, P. Posloupnosti a řady. Plzeň: Fraus, 2012, 1. vyd., 94 s. ISBN 978-80-7489-207-3.

 

FUCHS, E., TLUSTÝ, P.. Matematická logika a teorie množin. Plzeň: Fraus, 2013, 1. vyd., 99 s. ISBN 978-80-7489-138-0.

 

TLUSTÝ, P. Statistika. Plzeň: Fraus, 2013, 1. vyd., 56 s. ISBN 978-80-7489-236-3.

 

TLUSTÝ, P. Číselné obory.  Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 100 s. ISBN 978-80-7489-263-9.

 

TLUSTÝ, P. Funkce I. Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 87 s. ISBN 978-80-7489-116-8.

 

TLUSTÝ, P. Funkce II. Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 94 s. ISBN 978-80-7489-117-5.

 

POMYKALOVÁ, E., P. TLUSTÝ. Goniometrie a trigonometrie. Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 151 s. ISBN 978-80-7489-265-3.

 

TLUSTÝ, P. Matematický kalendář na školní rok 2016/2017, Plzeň: Fraus, 2016, 90 s.

 

TLUSTÝ, P.: Každý den s matematikou,  Plzeň: Fraus, 2018, ISBN: 978-80-7489-404-6;140 s.

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 6, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-478-7, 128 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 7, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-479-4, 128 s., 1. vydání

 

POMYKALOVÁ, E., TLUSTÝ, P. Goniometrie a trigonometrie, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-497-8, 116 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Funkce, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-493-0, 100 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Číselné obory, množiny, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-489-3, 96 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 8, FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-517-3, 128 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 9 FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-518-0, 128 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-530-2, 100 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Posloupnosti a řady, FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-530-2, 56 s., 1. vydání

Skripta

 

TLUSTÝ, P. a V. PETRÁŠKOVÁ. Úvod do počtu pravděpodobnosti. České Budějovice: PF JU, 1992, 161 s. ISBN 80-7040-058-7.

 

TLUSTÝ, P. Algebra I. České Budějovice: PF JU, 1994, 73 s.

 

TLUSTÝ, P. Algebra II. České Budějovice: PF JU, 1995, 120 s. ISBN 80-7040-121-4.

 

TLUSTÝ, P. Jihočeský korespondenční matematický seminář. České Budějovice: PF JU, 1994, 52 s.

 

kol. Modelovací systém GAMS. Praha: MFF UK, 1994.

 

TLUSTÝ, P. Příklady z algebry pro I. semestr. České Budějovice: PF JU, 1998, 39 s.  ISBN 80-7040-291-1.

 

TLUSTÝ, P. Příklady z algebry pro II. ročník. PF JU, České Budějovice, 1999, 32 s.

 

TLUSTÝ, P. Lineární algebra. České Budějovice: PF JU, 2001, 79 s.  ISBN 80-7040-467-1.

 

Vědecké práce

 

CIPRA, T. a P. TLUSTÝ. Estimation in multiple-moving average models using periodicity. Journal of Time Series Analysis. 1987, roč. 8, č. 3, s. 293 - 300. ISSN 0143-9783.

 

HARTVICH, P., P. DVOŘÁK, P. TLUSTÝ a P. VRÁNA. Rotation screen prevents fish damage in hydroelectric power station. Hydrobiologia. Netherlands: Springer, roč. 609, 2008, s. 163-176. ISSN 0018-8158.

 

TLUSTÝ, P. Asymptotic distribution of solutions in a stochastic optimization. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1993, č. 3, s. 15-29.

 

TLUSTÝ, P. Derivatives of multivalued mappings. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1993, č. 2, s. 9-14.

 

TLUSTÝ, P. Optimální řízení stochastického procesu. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1994, č. 4, s. 18-21.

 

TLUSTÝ, P. O lineárně-kvadratickém stochastickém programování. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1995, č. 2, s. 12-17.

 

TLUSTÝ, P. Úloha parametrického kvadratického programování s parametrem v lineární části účelové funkce. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1996, č. 1, s. 1-7.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxy v pravděpodobnosti. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1997, č. 3, s. 21-24.

 

TLUSTÝ, P. Simulační studie asymptotického chování optimálního řešení úlohy stochastického programování. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1998, č. 6, s. 61-69.
ISBN 80-7040-329-2.

 

TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a sedm mostů ve městě Královci. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1999, č. 7, s. 35-40.

 

TLUSTÝ, P. One example of mathematical model of sales promotion. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2000, č. 8, s. 73-76. ISBN 80-7040-468-X.

 

TLUSTÝ, P. Some remarks about the random number generators. Acta Universitas Purkynianae 72, 2001, s. 58-61. ISBN 80-7044-371.

 

TLUSTÝ, P. Sprawiedliwe i nesprawiedliwe gry stochasticyne. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 2002, Folia 5, s. 177-183.

 

TLUSTÝ, P. The Picture as the demonstrative Tool of Visualization of the Mathematical Ideas, Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2002, 1, s. 84 – 87. ISSN 1335-9185.

 

TLUSTÝ, P. Vyšetřování asymptotického chování optimálního řešení úlohy stochastického programování. Sborník vědeckých prací. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, s. 184 – 190. ISBN 80-213-0921-0.

 

TLUSTÝ, P. The optimal strategy in one stochastic game. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 2003, Folia 16, Studia Mathematica III, s. 279 – 282. ISSN 1643-6555.

 

TLUSTÝ, P. Využití programu Maple při řešení úloh z pravděpodobnosti. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2003, č. 11, s. 159-162. ISSN 1214-4681.

 

TLUSTÝ, P. Aplikace Markovských řetězců ve stochastických hrách. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2003, č. 12, s. 307-310. ISSN 1214-4681.

 

TLUSTÝ, P. Aplikace Pickova vzorce. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2003, č. 12, s. 311-314. ISSN 1214-4681.

 

TLUSTÝ, P. Discrete Uniform Distribution and Paradoxes. Prace naukowe. Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie (Polsko), Matematyka IX, 2003, s. 195-199. ISBN 83-7098-824-5.

 

TLUSTÝ, P. a M. ŠULISTA. About a Probability Paradox. Univ. S. Boh., Dept. Math. Rep., 2004, roč. 12, s. 69-72. ISSN 1214-4681.

 

ROST, M., TLUSTÝ, P. Maximization of the Yield from Biotechnological Process through Response Surface Metodology. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2004, roč. 12, s. 73-80. ISSN 1214-4681.

BISKUP, R., TLUSTÝ, P. The optimal strategy in statistic games. Forum Statisticum Slovacum, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005, č. 3, s. 63-67. ISSN 1336-7420.

TLUSTÝ, P. Aplikacja lancuchow Markowa w grach losowych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Ad Calculum Probabilitatis Eiusque Didacticam Pertinentia II, 2006.

 

TLUSTÝ, P. a R. BISKUP. Randomness by shuffing a deck of cards. Forum statisticum Slovacum, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006, č. 2, s. 165-167. ISSN 1336-7420.

TLUSTÝ, P., ROST, M. Stochastic graphs and their applications. Mathematics XII. Polsko, Częstochowie: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, 2007, s. 435 – 440. ISSN1896-0286.

TLUSTÝ, P. a M. ROST. Aplikacja łańcuchów Markowa do gier losowych. Annales Academiae Pedagogice Cracoviensis. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008, s. 177-180. ISSN 1644-1869.

 

TLUSTÝ, P. a R. ŠTĚPÁNKOVÁ. Generalisation of Collector´s Problem. Mathematica IV. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok Press, 2012, s. 173 - 176. ISBN 978-80-8084-954-2.

 

KLUFOVÁ, R., M. ROST, P. TLUSTÝ a J. KOKŠTEIN. Ekonomická struktura české populace z pohledu prostorové analýzy dat. Forum Statisticum Slovacum. Bratislava: Slovenská štatisticka a demograficka spoločnosť, 2015, roč. XI, č. 1, s. 60 – 65. ISSN 1336-7420.

 

TLUSTÝ, P. About a Paradoxical Drawing. Mathematics Competitions. Canberra: AMT Publishing, 2015, roč. 28, č. 1, s. 28 – 33. ISSN 1031-7503.

TLUSTÝ, P. Vliv změny pravidel na průběh tenisového utkání - matematický model. Studia Kinanthropologica, 2017, roč. 17, č. 3, s. 473-476. ISSN 1213-2101.

 

BAHENSKÝ, P., TLUSTÝ, P. Analýza vývoje výkonnosti v běhu mužů na 5000 m v ČR v období 1945?2016. Studia Kinanthropologica, 2017, roč. 18, č. 2, s. 97-107. ISSN 1213-2101

 

TLUSTÝ, T., TLUSTÝ, P. Ryder cup, historie a strategie - matematický model. Studia Kinanthropologica, 2018, roč. 19, č. 3, s. 287-290. ISSN 1213-2101.

 

BAHENSKÝ, P., MARKO, D., BUNC, V., TLUSTÝ, P.: Power, Muscle, and Take-Off Asymmetry in Young Soccer Players, Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, Volume 17, Issue 17, 6040

 

BAHENSKÝ, P., BUNC, V., TLUSTÝ, P., GROSICKI, G. J.:Effect of an Eleven-Day Altitude Training Program on Aerobic and Anaerobic Performance in Adolescent Runners, Medicina 202056(4), 184

 

Příspěvek ve sborníku národní nebo mezinárodní konference

 

TLUSTÝ, P. Systém GAMS. In: Sborník konference „Aplikovaný software 93“. 1993,
s. 28-31.

 

TLUSTÝ, P. Kamelot a květinářka. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 94“. Olomouc, 1994, s. 25-28.

 

TLUSTÝ, P. Optimální rozhodování. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1994“. Č. Budějovice, 1994, s. 15-20.

 

TLUSTÝ, P. Matematické metody ochrany dat - šifrování. In: Sborník „Letní škola mate-matiky Zadov 1994“. Č. Budějovice, 1994, s. 5-12.

 

TLUSTÝ, P. Výuka algebry v učitelském studiu na PF JU v Českých Budějovicích. In: Sborník ze semináře kateder matematiky. 1995, s. 58-61.

 

TLUSTÝ, P. Matematické metody ochrany dat - šifrování II. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1995“. Č. Budějovice, 1995, s. 20-24.

 

TLUSTÝ, P. Dělitelnost celých čísel. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1995“. Č. Budějovice, 1995, s. 27-30.

 

TLUSTÝ, P. O matematických hlavolamech. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 7-12.

 

TLUSTÝ, P. Magické čtverce. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 13-18.

 

TLUSTÝ, P. Vybrané příklady na dělitelnost celých čísel. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 5-7.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxy v teorii pravděpodobnosti. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 23-25.

 

TLUSTÝ, P. Optimální obchodní strategie. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1997“. Č. Budějovice, 1997, s. 7-12.

 

TLUSTÝ, P. O skoro stejném vzorci pro obsah trojúhelníka. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1997“. Č. Budějovice, 1997, s. 13-18.

 

TLUSTÝ, P. Úlohy o celých číslech. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1997“. Č. Budějovice, 1997, s. 8-11.

 

TLUSTÝ, P. O řízení stochastického procesu. In: Sborník XV. Vědeckého kolokvia. Vyškov, 1997. ISBN 80-7231-001-1.

 

TLUSTÝ, P. Zajímavé příklady z pravděpodobnosti. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 96 - 97 “. Olomouc, 1997, s. 15-17.

 

TLUSTÝ, P. Vybrané úlohy z kombinatoriky. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 5-7.

 

TLUSTÝ, P. O geometrické pravděpodobnosti. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 3-6.

 

TLUSTÝ, P. Aritmetické funkce. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 5-6.

 

TLUSTÝ, P. Závorky v algebraických výrazech. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 16-17.

 

TLUSTÝ, P. Modelování systémem GAMS. In: Sborník XVI. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 1998, s. 371-374. ISBN 80-7231-025-9.

 

TLUSTÝ, P. Obrázkové důkazy. In: Sborník mezinárodní konference  „MAKOS 98“. Olomouc: UP, 1998, s. 6-9. ISBN 80-7015-672-4.

 

TLUSTÝ, P. O matematických hrách. In: Sborník XVII. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 1999, s. 246-247. ISBN 80-7231-035-6.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxy v pravděpodobnosti II. In: Sborník mezinárodní konference  „MAKOS 99“. JČMF České Budějovice, 1999, s. 7-9. ISBN 80-7040-382-9.

 

TLUSTÝ, P. Stochastický model reklamní kampaně. In: Sborník XVIII. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2000, s. 356-358. ISBN 80-7231-059-3.

 

TLUSTÝ, P. Example of mathematical model of sales promotion at a travel agents office. In: Proceedings of the 5th International Conference "Travel trade, regional development and education". 2000, p. 256-257. ISBN 80-7040-401-9.

 

TLUSTÝ, P. a V. NÝDL. Využití software Maple V v algebře a jejích aplikacích. In: Sborník konference „Pedagogický software 2000“. Č. Budějovice, 2000, s. 8. ISBN 80-85645-40-8.

 

TLUSTÝ, P. a V. PETRÁŠKOVÁ. Průběh funkce s využitím programu Maple.
In Sborník konference „Pedagogický software 2000“. Č. Budějovice, 2000, 5. ISBN 80-85645-40-8.

 

TLUSTÝ, P. Dva příklady z pravděpodobnosti. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2000“. Olomouc: UP, 2000, s. 10-12. ISBN 80-7015-744-5.

 

TLUSTÝ, P. Užití programu MAPLE V při řešení úloh z praxe. In: Proceedings of the 6th International Conference "Travel trade, regional development and education". 2001,  s. 332-333. ISBN 80-7040-489-2.

 

TLUSTÝ, P. Jednoduché strategické hry. In: Sborník XIX. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2001, s. 419-420. ISBN 80-7231-071-2.

 

TLUSTÝ, P. Galtonova deska a Pascalův trojúhelník. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2001“. Ústí nad Labem: UJEP, 2001, s. 53-56. ISBN 80- 7044-388-X.

 

TLUSTÝ, P. O podmíněné pravděpodobnosti. In: Sborník mezinárodní konference „Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 15 let“. Litomyšl, 2001, s. 141-144. ISBN 80-7015-840-9.

 

TLUSTÝ, P. Racionální strategie v náhodné hře. In: Sborník XX. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2002, s. 443- 445. ISBN 80-7231-090-9.

 

TLUSTÝ, P. a V. PETRÁŠKOVÁ. Pravděpodobnost a program MAPLE. In: Sborník přednášek a programů z mezinárodní konference Pedagogický software 2002. České Budějovice: ZF JU, 2002, 5. ISBN 80-85645-46-7.

 

TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a hledání optimálních variant. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2002“. Olomouc: UP, 2003, s. 73-75. ISBN 80-244-0549-0.

 

TLUSTÝ, P., M. ROST a R. KLUFOVÁ. Optimalizace výrobního procesu s ohledem na technická omezení. In: Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: MZLU, 2003, IV, s. 229-237. ISBN 80-7302-030-0.

 

TLUSTÝ, P. a M. ROST. Optimální strategie v matematických hrách. In: Sborník XXI. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2003, s. 29. ISBN 80-7231-105-0.

 

TLUSTÝ, P. a M. ŠULISTA. Několik poznámek k podmíněné pravděpodobnosti. In: Zborník vedeckých prác z mezinárodnej vedeckej konferencie Matematika vo výučbe, výskume a praxi. Nitra, 2003, s. 102-106. ISBN  80-8069-203-3.

 

TLUSTÝ, P. a R. REMEŠ. Galtonova deska. In: Zborník vedeckých prác z mezinárodnej vedeckej konferencie Matematika vo výučbe, výskume a praxi. Nitra, 2003, s. 77-79. ISBN  80-8069-203-3.

 

TLUSTÝ, P. Stochastický proces a jeho řízení. In: Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára „Kvantitatívne metody v ekonomii, metodologické a praktické aspekty vyskumu v období vstupu do EU. Nitra: SPU, 2003, s. 217-220. ISBN 80-8069-299-8.

 

TLUSTÝ, P. Matematický model sázení v hazardní hře. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2003“. Praha: UK, 2004, s. 62 – 65. ISBN 80-7290-156-7.

 

TLUSTÝ, P. Some remarks about paradox of transitivity. In:  Proceedings of conference Mathematics in schooling, research and practice 2004“. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra - Faculty of Economics and Management, 2004, s. 216-218. ISBN 80-8069-371-4.

 

TLUSTÝ, P. Optimal stopping rule in stochastic game. In: Proceedings of the XIth Slovak – Polish – Czech Mathematical School, Pedagogical Faculty Catholic University in Ružomberok, 2004, s. 170-172.

 

ROST, M., R. KLUFOVÁ a P. TLUSTÝ. Moderní software pro výuku statistiky. In: Kvantitatívne metódy v ekonómii. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2004, s. 264-271. ISBN 80-88946-40-9.

 

TLUSTÝ, P. a M. KAFKOVÁ. Testování a matematika. In: Sborník z 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Srní: Jednota českých matematiků a fyziků, 2004, s. 107-110. ISBN 80-86843-01-7.

 

KLUFOVÁ, R., M. ROST a P. TLUSTÝ. Analýza prostorové autokorelace v R. In: Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU v Brně, 2005, s. 97-103. ISBN 80-7302-100-5.

 

KLUFOVÁ, R.,  P. TLUSTÝ a M. ROST. Prostorová autokorelace. In: Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU v Brně, 2005, s. 104-112. ISBN 80-7302-100-5.

 

REMEŠ, R., P. HOCOVÁ a P. TLUSTÝ. Simulace pravděpodobnostních jevů pomocí Galtonovy desky. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2005, vol. 13, p. 175-178. ISSN 1214-4681.

 

ROST, M., R. KLUFOVÁ a P. TLUSTÝ. Logistická regrese v programovacím prostředí R. In: Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře „Kvantitativní metody v ekonomii“. Praha: ČZU v Praze - PEF, 2005, s. 133-137. ISBN 80-213-1283-1.

 

TLUSTÝ, P. a H. Štěpánková. Some remarks about the random triangles. In: XII. Czech-Polish-Slovak mathematical school, Ústí n. Labem, UJEP, 2005, s. 196-200. ISBN 80-7044-663-3.

 

TLUSTÝ, P. Algebra ve světě kolem nás. In: MAKOS 2005, sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty v matematice, 6.-8. října 2005, Čejkovice: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, s. 118-123. ISBN 80-7318-360-9.

 

KAFKOVÁ, M. a P. TLUSTÝ. Přijímací řízení z hlediska matematiky. In: Konferencia „Matematika v škole dnes a zajtra“. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku – Pedogogická fakulta, 2006, s. 123-127. ISBN 80-8084-066-0.

 

REMEŠ, R. a P. TLUSTÝ. Aplikace dělitelnosti v běžném životě. In: XXIV. mezinárodní kolokvium, 18. 5. 2006, Brno: Univerzita obrany – Fakulta ekonomiky a managementu, 2006. ISBN 80-7231-139-5.

 

HARTVICH, P., P. DVOŘÁK, M. HOLUB a P. TLUSTÝ. Nové zařízení k ochraně ryb při poproudových migracích. In: Mezinárodní konference „Biodiverzita ichtiofauny České republiky (VI)“. Brno: Akademie věd České republiky v Brně, 2006, s. 51-54. ISBN 80-903329-6-X.

 

ROHÁČEK, M. a P. TLUSTÝ. Dělitelnost a číselné soustavy demonstrační program. In: 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, 2006, s. 243 – 246. ISBN 80-86843-10-6.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. SVM – systém pro klasifikaci. In: Kvantitativní metody v ekonomii, sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře.  Brno: MZLU v Brně, 2006, s. 181 - 186. ISBN 80-7375-005-8.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. Bagged clustering, k-means a jeden jednoduchý problém. In: Mezinárodní vědecká konference „Firma a konkurenční prostředí“. Brno: MZLU v Brně, 2006, s. 178 – 182. ISBN 80-7302-118-8.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. Programovací prostředí R ve výuce předmětu Statistické metody v ekonomii. In: Firma a konkurenční prostředí 2007, sekce 4: Kvalitativní metody v hospodářství. Brno: MZLU v Brně – PEF, 2007, s. 124 – 128. ISBN 978-80-86633-86-2.

 

REMEŠ, R. a P. TLUSTÝ. Publikování matematických vzorců na internetu. In: International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany – Fakulta ekonomiky a managementu, 2007. ISBN 978-80-7231-228-3.

 

ROHÁČEK, M. a P. TLUSTÝ. In: Interaktivní výuka vlastností dělitelnosti na víceletých gymnáziích a základních školách. Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica VI. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 317 – 322. ISBN 978-80-244-1963-3.

 

REMEŠ, R. a P. TLUSTÝ. Odsouzenci a matematika. In: XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno:  Univerzita obrany – Fakulta ekonomiky a managementu, 2008. ISBN 978-80-7231-511-6.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. Klasifikační stromy jako alternativa k diskriminační analýze. In: Mezinárodní vědecké dni. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre -FEM, 2008, s. 1186 – 1190. ISBN 978-80-552-0061-3.

 

KRECH, I. a P. TLUSTÝ. Waiting Time for Series of Successes and Failures and Fairness of Random Games. In: Teaching Mathematics - Innovation, new trends, research. Ružomberok: Catholic University, Pedagogical Faculty, 2009, s. 159-163. ISBN 978-80-8084-418-9.

 

TLUSTÝ, P. a M. ROST. Some Possibilities of a Player Behaviour in a Stochastic Game. In: Teaching Mathematics - Innovation, new trends, research. Ružomberok: Catholic University - Pedagogical Faculty, 2009, s. 291-294. ISBN 978-80-8084-418-9.

 

KRECH, I., A. PŁOCKI a P. TLUSTÝ. Stochastic Tools for Calculating Sums of Certain Numerical Series. In: IMEM 2009. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2009, s. 595-604. ISBN 978-80-8084-471-4.

 

KRECH, I., A. PŁOCKI a P. TLUSTÝ. Stochastic Tree and Construction of Discrete Probability Spaces and Series Summation. In: Mathematica III. Ružomberok: Catholic University - Pedagogical Faculty, 2009, s. 39 – 46. ISBN 978-80-8084-518-6.

 

TLUSTÝ, P. a M. ŠULISTA. Various Approaches to One Problem of Combinatorics. In: Mathematica III. Ružomberok: Catholic University - Pedagogical Faculty, 2009, s. 117 – 122. ISBN 978-80-8084-518-6.

 

ROST, M., R. KLUFOVÁ a P. TLUSTÝ. Využití R ve výuce statistiky. In: Kvantitativní metody v ekonomii. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 75-77. ISBN 978-80-7375-438-9.

 

BERÁNEK, L., P. TLUSTÝ a R. REMEŠ. The usage of Belief Functions for an Online Auction Reputation Model. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia – Faculty of Economics, 2010, s. 49 – 54. ISBN 978-80-7394-218-2.

 

Beránek, L., P. Tlustý a R. Remeš. An Online Auction Trust Model for Based on the Contextual Information. In: Proceedings of the Workshop on the Theory of Belief Functions (Belief 2010). France, Brest, 2010, Paper 110, s. 1−6.

 

Klufová, R., M. Rost, M. Šulista a P. Tlustý. Tourism potential from the spatial and statistic analysis point of view - on the example of the Třeboňsko Protected Landscape Area. In: ICABR 2010, VI. International Conference on Applied Business Research. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 382-393. ISBN 978-80-7375-436-5.

 

Rost, M., R. Klufová, P. Tlustý a M. Holoubková. Identifikace faktorů ovlivňujících příjem z turismu prostřednictvím metodologie klasifikačních a regresních stromů. In: Kvantitatívne metódy v ekonómii 2011, zborník prác z medzinárodného vedeckého seminára. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. ISBN 978-80-552-0680-6.

 

TLUSTÝ, P. a K. VOCETKOVÁ. Důkazy vybraných algebraických identit. In: Sborník referátů z konference "Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách“. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012, s. 109 - 114. ISBN 978-80-210-5886-6.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, R. a P. TLUSTÝ. Spirograf – matematický nástroj na kreslení křivek a nástroj na ochranu proti padělání. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce. Nowy Sacz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2012, s. 183 -188. ISBN 978-83-63196-30-1.

 

ČINČUROVÁ, L. a P. TLUSTÝ. Number Theory: Divisibility Criteria in the Decimal Numeral System. In: Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 98 – 104. ISBN 978-80-213-2378-0.

 

TLUSTÝ P. a H. BINTEROVÁ. Digital Learning Environment for Mathematics. In: Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 611 – 617. ISBN 978-80-213-2378-0.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, R. a P. TLUSTÝ. Propojení základních poznatků z genetiky a stochastiky na základní škole. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2013, s. 203-208. ISBN 978-83-63196-46-2.

 

ROST, Michael a Pavel TLUSTÝ. Comparison of the Different Classification Tools During Evaluation of the Bonity Clients. In: Proceedings VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 452-459. ISBN 978-0-620-55419-0.

 

TLUSTÝ, Pavel a Lenka ČINČUROVÁ. Several Notes about the Harmonic Series. In: Usta ad Albim Bohemica. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2013, s. 140 - 144. ISSN 1802-825X.

 

ČINČUROVÁ, Lenka a Pavel TLUSTÝ. Některé aspekty užití počítače při studium konvergence řad. In: HAŠEK, R., ed. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, s. 58 – 61. ISBN 978-80-7394-448-3.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Students´ Thinking in Solving of Probability Problems. In: Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 581 – 586. ISBN 978-80-213-2378-0.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Teaching Probability via Problem Solving. In: Usta ad Albim Bohemica. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2013, s. 116 – 121. ISSN 1802-825X.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Badatelský přístup k vybraným úlohám ze stochastiky na základní škole. In: Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2013, s. 344-349. ISBN: 978-80-7394-448-3.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Propojení základních poznatků z genetiky a stochastiky na základní škole. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2013, s. 203-208. ISBN 978-83-63196-46-2.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Computer Simulation in Solving Problems from probability. In: Proceedings of International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT11. Bari (Italy), 2013, s. 268 – 273. ISBN 978-88-6629-000-1.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Pupils’ reasoning in problems from combinatorics and theory of probability. In: Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha: ČZU Praha, 2014, roč. 11, s. 782 – 789. ISBN 978-80-213-2468-8.

 

VOCETKOVÁ, K., P. TLUSTÝ a R. ŠTĚPÁNKOVÁ.  Hledání optimálního rozhodnutí v podmínkách rizika. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 163 – 168. ISBN 978-80-210-7599-3.

 

VOCETKOVÁ, K., P. TLUSTÝ. Dynamické počítačové prostředí jako prostředek ke zvýšení porozumění počtu pravděpodobnosti. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014 s. 59 – 67. ISBN 978-80-210-7600-6.

 

TLUSTÝ, Pavel a Lenka ČINČUROVÁ. Princip a využití elektronického podpisu. In: INPROFORUM 2014: Soubor vybraných příspěvků z konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2014, s. 74 – 78. ISBN 978-80-7394-488-9.

 

ROST, Michael, Renata KLUFOVÁ a Pavel TLUSTÝ. Využití klasifikačních stromů při posuzování bonity klientů. In: Inproforum 2014: Soubor vybraných příspěvků z konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2014, s. 49 – 54. ISBN 978-80-7394-488-9.

 

TLUSTÝ, P., T. MRKVIČKA a M. ŠULISTA. The Annual Percentage Rate – Complexity and Ambiguity. In: Inproforum 2015. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2015.

 

VOCETKOVÁ, K. a P. TLUSTÝ. Využití mezipředmětových vztahů v hodinách zeměpisu. In: Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Brno: Masarykova univerzita v Brně 2015, s. 78-81. ISBN 978-80-210-8136-9.

 

ROST, M., P. TLUSTÝ, R. KLUFOVÁ a J. LOSOSOVÁ. Uncovering of Interesting Structures in Bank Loan Data Through Bayesian Networks. In ICABR 2015, X.International Conference on Applied Business Research. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 881 – 887. ISBN 978-80-7509-379-0.

 

KRECH, I., TLUSTÝ, P. Krzywe lancuchowe w przyrodzie, architekturze i sztuce, in Matematyka w przyrodzie i sztuce, tom 4., Nowy Sacz 2016, 45-60,  ISBN 978-83-63196-93-6

 

TLUSTÝ, P., MRKVIČKA, T., ŠULISTA, M. Current Real-life Issues Analysed in a Course of Financial Mathematics. In Efficiency and Responsibility in Education 2016. Praha : ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, 2016, s. 585-591. ISBN 978-80-213-2646-0.

 

TLUSTÝ, P., ŠULISTA, M.: The Algorithm Used for Numbering German Banknotes: What counterfeiters might not have known, . In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference Inproforum 2017. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 235-237

 

ROST, M., TLUSTÝ, P. Two Recursive Partitioning Methods and their Application for Credit Risk Evaluation. In Pech,  Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM. Threatened Europe - Socio-Economic and Environmental Changes. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 225-229. ISBN 978-80-7394-607-4.

 

Odborné články

 

TLUSTÝ, P. Maclaurinova řada funkce sinus a kosinus. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1994, č. 2, p. 5-7.

 

TLUSTÝ, P. Modelovací systém GAMS. Matematika-fyzika-informatika,1995, IV, s. 370-376.

 

TLUSTÝ, P. Zajímavé matematické úlohy. Matematika - fyzika – informatika,1997, roč. 6, s. 249.

 

TLUSTÝ, P. Maturitní zkoušky z matematiky v Sýrii. Učitel matematiky, 1997, 4. ISSN 1210-9037.

 

TLUSTÝ, P. Hledání optimálních strategií. Rozhledy matematicko-fyzikální, 1996, č. 2,
s. 57-61.

 

TLUSTÝ, P. Práce s talentovanými matematiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1996, roč. 41, č. 5.

 

TLUSTÝ, P. O obsahu trojúhelníka. Učitel matematiky, 1999, 7, 2(30), s. 117-118. ISSN 1210-9037.

 

TLUSTÝ, P. Jiný přístup ke dvěma úlohám z pravděpodobnosti. Matematika - fyzika –informatika, 2000, roč. 9, č. 8, s. 462-463. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxní příklady z pravděpodobnosti. Učitel matematiky, 2001, 1, s. 37- 42. ISSN 1210-9037.

 

TLUSTÝ, P. Wykorzystanie symulacji komputerowej do rozwiazywania zadan z rachunku prawdopodobienstwa. Matematyka i Komputery, 2001, č. 6, s. 15-16. ISSN 1509-2321.

 

TLUSTÝ, P. a M. KAFKOVÁ. Statistické aspekty testového zkoušení. Matematika – fyzika – informatika, Praha: Jednota matematiků a fyziků, 2004, roč.13, č. 6. s. 332 - 335. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. Obecné řešení jedné úlohy z pravděpodobnosti. Matematika - fyzika – informatika, 2001, roč. 10, č. 9, s. 527-530. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. Stochastické grafy jako nástroj řešení matematických úloh. Matematika – Fyzika – Informatika. Praha: Prometheus, roč. 19, 5, 2010, s. 257 – 260. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a A. PŁOCKI. Několik poznámek k méně obvyklým úlohám z pravděpodobnosti. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 18, 2, 2010, s. 119 – 128. ISSN 1210-9037.

 

BINTEROVÁ, H. a P. TLUSTÝ. Teorie iterací a monounární algebry ve vysokoškolské matematice. Littera Scripta. Č. Budějovice: VŠTE, 2011, roč. 4, č. 2, s. 169-177. ISSN 1802-503X.

 

TLUSTÝ, P. a H. BINTEROVÁ. O jednom využití stochastického grafu. Matematika – fyzika – informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. 21, č. 2, s. 81 – 83. ISSN 1210-1761.

 

KRECH, I. a P. TLUSTÝ. O Sichermanových kostkách a jejich zobecnění. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitrianske Hrnčiarovce: Protonit, roč. 41, č. 4, 2012, s. 15 – 20. ISSN 1335-4981.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. O paradoxech spojených s losováním koulí. Matematika – fyzika – informatika. Praha: Prometheus, 2015, roč. 24, č. 1, s. 1 – 5. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. Užití stochastického grafu ke sčítání aritmeticko-geometrické řady Matematika – fyzika – informatika. Praha: Prometheus, No 4 (2017), Vol. 26, 241 – 245. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. Různé přístupy k řešení pravděpodobnostních úloh, Rozhledy matematicko – fyzikální, Praha, 93 (2018), No 1 15 – 21.

 

TLUSTÝ, P., KRECH, I. O jedné úloze z AIME. Matematika – fyzika – informatika, Praha: Prometheus, No 4 (2018), Vol. 27, s. 251-255. ISSN 1210-1761.

1. Slavní matematici a jejich odkaz
2. Figurální čísla
3. Úlohy na šachovnici
4. Zábavná matematika
5. Matematika obrázkem a názorně
6. Slavné problémy matematiky
7. Matematika v kartografii a navigaci
8. Matematika v kalendáři a měření času
9. Grafy ve školské matematice
1. Slavní matematici a jejich odkaz
2. Figurální čísla
3. Úlohy na šachovnici
4. Zábavná matematika
5. Matematika obrázkem a názorně
6. Slavné problémy matematiky
7. Matematika v kartografii a navigaci
8. Matematika v kalendáři a měření času
9. Grafy ve školské matematice