RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Odborná asistentka

Kancelář: J337
Email: mhrubesova@ef.jcu.cz
Telefon: 387 773 094

Konzultační hodiny

po předchozí domluvě

zaměření:

matematika, didaktika matematiky 

profesní růst: 

2000 – 2005: absolvování PF JU České Budějovice, obor Učitelství pro 2. st (M/Z) 

2005 – 2010: doktorské studium na PřF MU Brno 

od r. 2008 – odborný asistent na KMI EF JU 

2007 - složení státní rigorózní zkoušky na PřF MU v Brně – titul RNDr. 

2010 – obhajoba doktorské práce PřF MU v Brně –  obor Obecné otázky matematiky - titul Ph.D. 

Publikační činnost: 

Kafková, M.: Jak nenakupovat v supermarketu, Sborník mezinárodní konference MAKOS 2003, Praha, 2004, ISBN 80-7290-156-7 

 

Kafková, M., Tlustý, P.: Testování a matematika, Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Srní, 2004, s.107-110, ISBN 80-86843-01-7 

 

Kafková, M., Tlustý, P.: Statistické aspekty testového zkoušení, Matematika – fyzika – informatika, JČMF, Praha, 2004, vol.13, no.6, ISSN 1210-1761 

 

Kafková, M.: Využití prostředí Plone ve výuce matematiky, Sborník Plone konference, 1. vyd., JCU v Českých Budějovicích: Milota, J., Kašpar, J., 2006, ISBN 80-7040-859-6 

 

Kafková, M.: Využití interaktivních metod ve výuce matematiky, Sborník konference Matematika v škole dnes a zajtra, Ružomberok, 2006, str. 135-139, ISBN 978-80-8084-187-4 

 

Kafková, M.: Interaktivní metody ve výuce matematiky, Sborník 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Srní, 2006, ISBN 80-86843-10-6 

 

Kafková, M.: O jedné moderní metodě ve výuce matematiky, Sborník VIII. Vědecké konference doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Nitra, 2007, ISBN 978-80-8094-106-2 

 

Kafková, M.: Virtuální prostředí -- Globální škola, Učitel matematiky, JČMF, Praha, 2007, roč. 15, č. 2, str. 114-120, ISSN 1210-9037 

 

KAFKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, K. E-learning a Globální škola. Matematika, fyzika, informatika, 2009, roč. 18, č. 5, s. 305-314. 

 

KAFKOVÁ, M. Výuka kombinatoriky s využitím interaktivní tabule. In Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. ČeskéBudějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2009, s. 102-107. ISBN 978-80-7394-186-4. 

 

KAFKOVÁ, M. Využití interaktivní tabule ve výuce matematiky. In Sborník příspěvků Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, s. 36-38. ISBN 978-80-7290-483-9. 

 

KAFKOVÁ, M. Interaktivní tabule v hodinách kombinatoriky. In Teaching Mathematics II, Scientific Issues. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberoku, Pedagogická fakulta, 2010, s. 43-48. ISBN 978-80-8084-645-9. 

 

KAFKOVÁ, M. Interaktivní tabule v hodině matematiky. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. Sborník příspěvků. Plzeň :Vydavatelský servis, 2010, s. 151-156. ISBN 978-80-86843-29-2. 

 

KAFKOVÁ, M., ČINČUROVÁ, L. Výuka matematiky na ZF JU s podporou Moodle. In Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011, s. 29-36. ISBN 978-80-7394-324-0. 

 

VAZDOVÁ, P., KAFKOVÁ, M., PEJCHOVÁ, K., INGVORTOVÁ, M., NOVOTNÁ, B., HAVELKA, Z., LÁD, F. Vliv aplikace nízkoteplotníhoplazmatického výboje na vybrané druhy plísní. In Maršálek, Zootechnika 2015. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2015, s. 131-136. ISBN 978-80-7394-518-3. 

 

KLICNAROVÁ, J., KLUFOVÁ, R., HRUBEŠOVÁ, M. Is it possible to use multi-criteria decision making methods for demographic aging typology?. In Conference Proceedings of 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019, s. 476-481. ISBN 978-80-7394-760-6. 

Finanční gramotnost v projektové výuce na 1. stupni ZŠ Porovnání učebnic matematiky pro žáky 1. stupně s pohledu slovních úloh s antisignálem

Sbírka řešených úloh s antisignálem pro žáky 1. stupně ZŠ.

Sbírka řešených úloh z matematické analýzy pro studenty EF JU s využitím programu Wolfram Alpha

Sbírka řešených úloh z matematické algebry pro studenty EF JU

Téma dle vlastního výběru studenta/studentky

Finanční gramotnost v projektové výuce na 1. stupni ZŠ

Analýza žákovských řešení slovních úloh s antisignálem

Analýza žákovských řešení problémových úloh

Rozvoj prostorové představivosti na 1. stupni ZŠ

Téma dle vlastního výběru studenta/studentky