doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Vedoucí katedry

Kancelář: J336
Email: petrasek@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 093

Konzultační hodiny

St 10:00 - 11:00

zaměření:

 

ekonometrie, finanční gramotnost

 

profesní růst:

 

1987 - ukončení studia na MFF UK Praha obor pravděpodobnost a matematická statistika
1988 - získání titulu RNDr. v oboru statistika na MFF UK Praha
1987 - odborný asistent na katedře matematiky PF JU České Budějovice
2006 - obhajoba disertační práce na ČZU, Fakulta provozně ekonomická,
téma: Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad
2017 (doc.) - ukončení habilitačního řízení v oboru Ekonomika a management na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, název habilitační práce: Management edukativního procesu v oblasti finanční gramotnosti

Seznam vědecké a publikační činnosti

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

Články v časopisech indexovaných ve WoS i Scopus

 • Jordánová, D, Koldová, H., Petrášková, V., Rosa, P. (2019). Interdisciplinary Relations Supporting Propaedeutics of Mathematics in Primary. The International Journal for Technology in Mathematics Education 26(3).pp. 151-157.  DOI: 10.1564/tme_v26.3.07
 • Petrášková, V., Rosa, P. (2019). Using Maple Cloud Computing in Financial Education of Pre-service Teachers. Mathematics in Computer Science, 13(1), 237-245. DOI 10.1007/s11786-018-0360-6
 • Petrášková, V. (2018). Proficiency testing in the field of noise, sound insulation and vibration. AKUSTIKA, 29(1), p. 15-21.
 • Petrášková, V., Rosa, P. (2017). Potential of Maple as a tool for improving financial education of future teachers. The International Journal for Technology in Mathematics Education 24(3), pp. 161 -166.
 • Petrášková, V. (2016). Correctness testing and equality testing in evaluation of acoustic laboratory measurements. AKUSTIKA, 26(2), p. 20-28.
 • Petrášková, V. (2015). Estimations of position and dispersion in evaluation of laboratory measurements. AKUSTIKA, 23(2), p. 13-48.

 

Sborníky indexované ve WoS

 • Jordánová, D., Koldová, H., Petrášková, V., Rosa, P. (2019). Factors influencing financial literacy of young adults. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019, pp. 120-128.
 • Kazda, M, Petrášková, V., Rosa, P. (2018). Comparison of the levels of financial literacy among high school students. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2018, s. 147- 155.
 • Kazda, M, Petrášková, V., Rosa, P. (2016). Project learning focused on the issue of loan products. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 271- 278.
 • Hašek, R., Petrášková, V. (2014). Effective methods of teaching financial issues. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 186-192.
 • Petrášková, V., Hošpesová, A. (2013). Beginning with financial literacy on primary school level? In Jarmila Novotná, Hana Moraová (Eds.). SEMPT 2013 - International Symposium Elementary Mathematics Teaching. Proceedings – Tasks and Tools in Elementary Mathematics, Praha, 18. 8- 23. 8. 2013. pp.  351 – 353.
 • Petrášková, V. (2012). Pre – service teachers´ financial literacy. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Taipei, Taiwan: PME, 2012.

 

Články v časopisech indexovaných ve Scopus

 • Aprea,C.,Wuttke, E.,Breuer,K.,Koh,N.K.,Davies, P.,Greimel-Fuhrmann,B., et al.(2016). International Handbook of Financial Literacy. Springer, New York, p. 713.
 • Binterová, H., Petrášková, V., Komínková, O. (2014). The CLIL Method Versus Pupils` Results in Solving Mathematical Word Probelms. The New Educational Review 38(4), pp 238 – 249.
 • Petrášková, V. (2013). Pre-service mathematics Teachers' Financial Literacy. The New Educational Review, 34(4), 280-291.
 • Petrášková, V.(2013).  Management proficiency testing. AKUSTIKA, 20(1), p. 50-57.
 • Petrášková, V. (2013). Statistical methods of proficiency testing processing and evaluation. AKUSTIKA, 19(1) 41-47.

 

Články v časopisech indexovaných v  Zentralblatt fűr Mathematik

 • Petrášková, V. (2016). Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou. Matematika, fyzika a informatika, ročník 25 (1). 11 – 18.
 • Petrášková, V. (2013). Pěstování finanční gramotnosti ve vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ. Matematika, fyzika a informatika, ročník 22, s. 129-141.
 • Petrášková, V., Hašek, R. (2012). Financial education demands concerning teacher training. Acta didactica Universitatis Comenianae. Mathematics. Volume 12, pp. 65 – 82.
 • Petrášková, V. (2012). Znalost problematiky penzijního připojištění - nezbytná součást finanční gramotnosti (I. část). Matematika, fyzika a informatika, ročník 21, s. 395 – 404.
 • Hašek, R., Petrášková, V. (2010). Issue of Financial Capability. The International Journal for Technology in Mathematics Education, 17(4). pp. 83 - 190.
 • Petrášková, V. (2010). Znalost problematiky hypotečních úvěrů - nezbytná součást finanční gramotnosti. Matematika, fyzika a informatika, ročník 20, s. 197 – 206
 • Petrášková, V. (2009) Pěstování finanční gramotnosti ve vzdělávání středoškoláků. Matematika, fyzika a informatika, ročník 19, s. 129-141
 • Hašek, R., Petrášková, V. (2008). Teaching of financial mathematics using Maple. Teaching Mathematics and Computer Science  6(2), pp. 289 – 301.

 

Kolektivní monografie

 • Hašek, R. a kol. (Eds.) (2019). MatemaTech -- Matematickou cestou k technice. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. kniha online
 • Hašek, R., Hošpesová, A., Kaňková, J., Košinová, M., Königsmarková, S., Kotlasová, M., Nečeda, L., Pech, P., Petrášková, V., Rosa, P., Tichá, M., Vaníček, J. (2018). Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. In Rosa, České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 150 s.
 • Kantnerová, L., Stašák, j., Petrášková, V. (2016). Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi v logistice. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 108 s. (online) http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/manage.pdf
 • Kantnerová, L., Petrášková, V. (2016). Studenti vysokých škol a jejich finance. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 122 s. (online) http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/fgv.pdf
 • Binterová, H., Hašek, R., Karvánková, P., Pech, P., Petrášková, V. (2016). Klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 147.
 • Pech, P. a kol. (2015). Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 197 s
 • Binterová, H., Hašek, R., Pech, P., Petrášková, V.(2015). Klíčové kompetence v badatelsky orientované výuce matematiky. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 100 s. (1/3 knihy je věnovaná výzkumu finanční gramotnosti na základních školách jihočeského regionu.)
 • Jošt, Jiří a kol. (2013).Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele. 1. vyd. Praha: Eduko, 2013. 167 s. (8 autorů)
 • Baptist, P., Raab, D. et al. (2012). Implementing Inquiry in Mathematics Education. Bayreuth, 176 p., (18 autorů)
 • Kantnerová, Liběna a kol. Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7394-436-0. [online] (5 autorů) http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/Financial_Literacy.pdf
 • Petrášková, V., Horváthová, Z. (2010). Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 133 s. (2/3 podíl)
 • Kuřina, F. A kol. (Cachová, J., Hošpesová, A., Kupčáková, M., Petrášková, V., Saxl, I., Tichá, M.). (2009). Matematika a porozumění světu: setkání s matematikou po základní škole. Vyd. 1. Praha: Academia, 332 s.

 

Kapitoly v knize

 • Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova, D., Zemkova, l. and Petraskova, V. (2017). School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. 1st ed. Nova science Publisher: New York. Chapter 6, pp. 147-168.
 • Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., Petrášková, V. (2015). Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. Pedagogicko – psychologická diagnostika. Praha: EDUKO, s.r.o.)
 • Hašek, R., Petrášková, V. (2010). A Way to Improve Financial Literacy of Future teachers. (T. Bianco, V. Ulm, Eds.) Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe. Augsburg, PP. 199 - 218.

 

Články v recenzovaných časopisech

 • Kazda, M., Petrášková, V. (2015). Aktivizující výukové metody při zvyšování úrovně finanční gramotnosti. South Bohemia Mathematical Letters , 23, 47 – 58. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~sbml/?cat=3
 • Petrášková, V.(2013). Cíle finančního vzdělávání v oblasti penzijního připojištění. Littera Skripta 6(1), str. 116-128.
 • Hašek, R., Petrášková, V.(2013). GeoGebra in financial education. North American GeoGebra Journal, 2(1), pp..31-36, (Online)
 • Hašek, R., Petrášková, V. (2011). Financial education with the technological support. Journal of Applied Mathematics, 4(1). Slovak University of Technology, Bratislava, s. 369-378.
 • Petrášková, V., Hašek, R. (2009). Cesta ke zvyšování finanční gramotnosti. e- Pedagogium, 86 – 107.
 • Hašek, R., Petrášková, V. (2009). Web interactive tool to improve financial literacy. South Bohemia Mathematical Letters, 17 (1), 61-70.
 • Petrášková, V. (2008). Index PX50 versus oborové indexy. S. Boh. Dept. Math. Rep., ser. 16, s. 93-98.
 • Petrášková, V. (2008) Inter-laboratory comparative tests and their evaluation. AKUSTIKA (9), p. 22-27.
 • Petrášková, V.(2007). Annual profit rate volatility forecast of PX index. Mundus symbolicus,, 15, 137-142.
 • Petrášková, V., Hašek, R. (2007). Multimedia tool for teaching of financial mathematics. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.15, s. 91-96.
 • Petrášková, V. (2007). Předpověď roční volatility míry zisku indexu PX, Univ.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.15, s. 85-90.
 • Petrášková, V. (2006). Determination of sound power as per ISO 3744 and uncertainty of measurement, AKUSTIKA, 6, p. 55-58.
 • Petrášková, V., Mrkvička, T. (2005). Index PX 50 versus index Dow Jones EURO STOXX 50. Mundus symbolicus, 14, s. 71-77.
 • Petrášková, V., Zmeškalová, E.(2005). Užití funkce gama a beta. Mundus symbolicus, 13, str. 173-179.
 • Petrášková, V.(2005). Finanční trhy a finanční časové řady. Mundus symbolicus, Ročník 13, 2005, str. 145-151.
 • Dolejší, J., Petrášková, V. (2005). Mezilaboratorní porovnávací zkoušky. AKUSTIKA, 5(1), str.25-30.
 • Petrášková, V.(2005). Užití modelu s přenosovou funkcí. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser. 13 , s. 139-144.
 • Petrášková, V. (2005). Statistické zpracování experimentálních dat. AKUSTIKA 5(2), str. 57-61.
 • Petrášková, V. (2004). Nejistoty měření a směrodatná odchylka reprodukovatelnosti. AKUSTIKA - 2004, s. 22-34.
 • Petrášková,V. (2004). Aplikace modelu přenosové funkce v časové řadě českého vývozu do EU. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.12. s. 47-54.
 • Petrášková,V., Zmeškalová, E.(2004). Funkce gama a beta.S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.12, s. 55-60.
 • Petrášková, V. (2003). Statistické programové systémy. AKUSTIKA D4 - 2003, str.60-63.
 • Petrášková, V. (2002). Geometrická posloupnost ve finanční matematice na středních školách. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.10, str. 103-110.
 • Petrášková, V. (2002). Základní metoda zjišťování konzistence výsledků a odlehlých hodnot. AKUSTIKA D3-2002(1), str. 44-50.
 • Dolejší, J., Petrášková, V. (2002). Mezilaboratorní porovnání - Expozice hluku na pracovních místech. AKUSTIKA D3-2002 (2), str.51-58.
 • Klůfa, J., Petrášková, V.(2003). Acceptance sampling plans by variables with given AOQL. Acta economica, No 16, s. 84-91.
 • Klůfa, J., Petrášková, V. (2002). Sampling Acceptance Plans for Practical purposes, Operations Research and Decisions, 3(4), str. 85-92.

(publikace získala 1. cenu děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha v soutěži o nelepší publikaci roku 2002 v kategorii článek v časopisu)

 • Petrášková, V. (2003). Using of mathematical software in teaching mathematics. Mundus symbolicus, 11(1), str. 45-51.
 • Petrášková, V. (2003). Základní problematika modelování časových řad. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.11, str. 295-300.
 • Petrášková, V. (2003). Stanovení optimálních intervalů mezi preventivními opravami nebo výměnami. Mundus symbolicus, 11(2), str. 123-128.
 • Petrášková, V. (2003). Using of CAS in teachers´ training. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.11, str. 137-140.
 • Petrášková, V., Klůfa, J. (2003). Computer solving linear systems. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.11, str. 141-144.
 • Petrášková, V. (2002). Statistické zpracování dat experimentu shodnosti. Mundus symbolicus, 10, str. 65-70.
 • Petrášková, V. (2002). Základy finanční matematiky ve výuce matematiky na středních školách. Mundus symbolicus, 10, 147-154.
 • Petrášková, V., Dolejší, J. (2001). Statistická analýza experimentu shodnosti. AKUSTIKA D2-2001 (1), str. 1-14.
 • Petrášková,V. (2001). Výuka matematické analýzy pomocí matematického software,. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.9, str.17-22.
 • Petrášková V. (2000). Využití počítačů při výuce matematické analýzy. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.8, str. 87-93.
 • Petrášková, V. (1999). Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.7, str. 30-35.
 • Petrášková, V. (1998). Vyrovnávání úmrtnostních tabulek. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.6 , str. 57-61.
 • Petrášková, V. (1997). Geometrická pravděpodobnost. S.Boh. Dept.Math.Rep. ser.1, str. 14-20.

 

Učebnice

 • Koldová, H., Petrášková, V., Gunzelová, V., Maršán, J., (2019). Kurikulum napříč vzdělávacími oblastmi. JU: Č: Budějovice
 • Petrášková, V., Štěpánková, H. (2014). Algebraické funkce a diferenciální počet funkce jedné proměnné. JU v Českých Budějovicích, s. 132.
 • Dvořáková, Z. A kol. (2011). Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou řešených příkladů na CD. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 312 s. ISBN 978-80-7400-008-9. (1/5 podíl)

(publikace získala 1. cenu děkana Podnikohospodářské fakulty VŠE Praha v soutěži o nejlepší publikaci roku 2011)

 • Mrkvička, T., Petrášková, V. (2008). Úvod do teorie pravděpodobnosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 166.
 • Mrkvička, T., Petrášková, V.(2006). Úvod do statistiky. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 147 s.
 • Petrášková, Vladimíra, Zmeškalová, E.(2005). Algebraické funkce. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 167 s.

 

Skripta

 • Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015). Sbírka pracovních listu z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí 1. díl. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 225 s. Dostupné z http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/sbirka.html
 • Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015). Sbírka pracovních listu z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí 2. díl. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 401 s. Dostupné z http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/sbirka.html
 • Zmeškalová, Eva, Petrášková, Vladimíra (1999). POSLOUPNOSTI (doplňující a rozšiřující text k základnímu kursu matematické analýzy). Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 1999, ISBN 80-7040-370-5. (cca 4 AH)
 • Petrášková, Vladimíra, Tlustý, Pavel. (1992). Úvod do počtu pravděpodobnosti. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 1992, ISBN 80-7040-058-7. (cca 6 AH)

 

Články ve sbornících zahraničních konferencí

 • Hašek, R., Petrášková, V. 2010). Computer algebra system as a means of improvement of constructivist approach to financial education. .  Proceedings of the Third Central-and Eastern European Conference on CAS and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education,  2010, ČR. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~cadgme2010/index.php?show=proceedings.
 • Hašek, R., Petrášková, V. (2009). Issue of financial literacy.  Proceedings of the Second Central-and Eastern European Conference on CAS and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education,  2009, Hagenberg, Rakousko. Dostupné z https://www.risc.jku.at/conferences/cadgme2009/?content=proceedings
 • Hašek, R., Petrášková , V.(2007). Teaching of financial mathematics using Maple.  Proceedings of the First Central-and Eastern European Conference on CAS and Dynamiuc Geometry Systems in Mathematics Education,  2007, Pešť, Maďarsko. Dostupné z http://matserv.pmmf.hu/cadgmewebproceedings/index.htm.
 • Petrášková, V. (2006). Round Robin Tests, Proceedings ICSV13 (13th International Congress on Sound and Vibration) - Vienna, 2006. CD - ROM, ISBN 3-95-01554-5-7.
 • Petrášková, V. (2004). The application of CAS in teaching calculus, Proceedings TIME-2004, Montreal, Canada, 2004. CD-ROM, ISBN 3-901769-59-5.
 • Petrášková, V., Klůfa, J. (2003). Some Problems of Using maple in Teaching Mathematics, Proceedings European Congress ITEM (Integrating Technologies into Mathematics Education), Reims, France, 2003, www.reims.iufm.fr/Recherche/Cadre_recherche.htm (Communications and Demonstrations).
 • Klůfa, J. Petrášková, V. (2003). Acceptance sampling plans by variables with given AOQL. In: Applications of mathematics and statistics in economics, 6th International Scientific Conference Abstracts, str. 6, Bánská Bystrice 2003.
 • Petrášková, V., Klůfa, J.(2003). Some Problems of Using maple in Teaching Mathematics, Proceedings European Congress ITEM (Integrating Technologies into Mathematics Education, Reims, France, p. 41.
 • Klůfa, J., Petrášková, V. (2002). New tables of the LTPD sampling inspection plans by variables, In: Applications of mathematics and statistics in economics, 5th International Scientific Conference Abstracts, Department of Statistics and Economic Cybernetics 2002, Wroclaw University of Economics, str. 30.
 • Petrášková, V., Klůfa, J. (2002). Computer- aided instruction of mathematical analysis, Visit - me - 2002, bk teachware Lehrmittel GmbH&CoKG, In: J. Bohm (Hrsg./ed.), Vídeň.

 

Články ve sbornících domácích konferencí

 • JORDÁNOVÁ, D., KOLDOVÁ, H., PETRÁŠKOVÁ, V., ROSA, P. (2018). Mezipředmětové vztahy podporující propedeutiku matematiky v rámci primárního vzdělávání. In Bastl, , Lávička, Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018. Plzeň: Vydavatelský servis, s. 77-82.
 • Petrášková, V., Rosa, P. (2017). Podpora finanční gramotnosti s využitím aplikace Studentbroker.. In Rosa, Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2017, s. 109-114.
 • Petrášková, V. (2013). Finanční vzdělávání na základní škole. Sborník 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice.  270 – 276. ISBN 978-80-7394-448-3
 • Petrášková, V. (2012). Finanční vzdělávání pro střední školy.  Sborník příspěvků z konference Dva dny s didaktikou matematiky, PedF UK, Praha 2012, s. 47-52, ISBN 978-80-7290-604-8.
 • Petrášková, V. (2011). Průvodce reklamou na spotřebitelské úvěry. Sborník 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 3.-5. 11. 2011, str. 281-288, ISBN 978-80-7394-324-0. sborník online.
 • Hašek R., Petrášková, V. (2011). Počítačová podpora výuky finanční matematiky. Sborník příspěvků ze 7. konference O matematice a fyzice na vysokých školách technických, část 1 -- matematika, Univerzita obrany, Brno, 2011, s. 121 – 132. ISBN 978-80-7231-815-5.
 • Kuřina, F., Petrášková, V., Tichá, M.:(2010). Může matematika přispět k porozumění světu? Sborník příspěvků z konference Dva dny s didaktikou matematiky, PedF UK, Praha 2010, 120 – 125. ISBN 978-80-7290-485-3.
 • Petrášková, V.(2009).Rozvíjení finanční gramotnosti. Sborník příspěvků 4.konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice 2009, s. 174 – 179, ISBN -978-80-7394-186-4.
 • Petrášková, V. (2005) Využití teorie modelu přenosové funkce pro předpověď v časové řadě českého vývozu, Sborník příspěvků z doktorandského semináře, ČZU PEF 2005, str. 511-518, ISBN 80-213-1314-5.
 • Petrášková,V. (2004). Předpověď v časové řadě českého vývozu, Sborník příspěvků z doktorandského semináře 2004, ČZU v Praze, PEF, 2004, ISBN 80-213-1150-9.
 • Petrášková, V. (2008).Výuka pravděpodobnosti pomocí software MAPLE, 8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Jednota českých matematiků a fyziků, Praha, str. 241-245, ISBN 80-7015-876-X.
 • Petrášková, V., Tlustý, P. (2002). Pravděpodobnost a program MAPLE V, In.: Pedagogický software. Sborník přednášek a programů z 8. ročníku mezinárodní konference. České Budějovice, 5. - 6. 6. 2002, str. 5. ISBN 80-85645-46-7.
 • Petrášková, V. (2002). Aplikační příklady na geometrickou posloupnost ve finančnictví na střední škole, XX. Mezinárodní kolokvium, VVŠ PV Vyškov, 2002, str. 300-303, ISBN 80-7231-090-9.
 • Petrášková, V. (2001). Program MAPLE a matematická analýza, XIX. Vědecké kolokvium, VVŠ PV Vyškov, 2001, str. 280-282, ISBN 80-7231-071-2.
 • Petrášková, V. (2000). Statistické metody ve výuce, XVIII. Mezinárodní kolokvium, VVŠ PV Vyškov,2000, str. 250-253, ISBN 80-7231-059-3.
 • Petrášková, V., Tlustý, P. (2000). Průběh funkce s využitím programu Maple, In.: Pedagogický software. Sborník přednášek a programů ze 7. ročníku mezinárodní konference. České Budějovice, 8. - 9. 6. 2000. Str. 5. ISBN 80-85645-40-8.
 • Petrášková, V. (1999). Problém úmrtnostních tabulek, XVII. Mezinárodní kolokvium, VVŠ PV Vyškov,1999, str. 159-162, ISBN 80-7231-035-6 .

 

GAJU 121/2019/S: 2019-2021

Název projektu: Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy (hlavní řešitel: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.)

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): 2018-2020

Název projektu: Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Informace o projektu: https://digigram.cz/

 

Interreg:  2017-2020

Název projektu: Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnose, Förderung / Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora

Hlavní řešitel: University of Bayreuth, Germany

Spoluřešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Pedagogická fakulta),

 

GAJU 121/2016/S: 2016-2018
Název projektu: Řešeni problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky (hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.)

 

MatemaTech2: 2016 – 2019
Název projektu: Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik
Hlavní řešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Pedagogická fakulta)

Spoluřešitel: Johannes Kepler Universität Linz (Institut für Didaktik der Mathematik)

 

Projekt scienceZOOM2: 2014-2015
Název projektu: scienceZOOM2 popularizaceVaV
číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0002
Prioritní osa: 2. Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

Projekt scienceZOOM: 2012-2014
Název projektu: scienceZOOM_popularizaceVaV na JU
číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0001
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

Project Developing Key Competences by Mathematics Education / KeyMath 030470/601/COMENIUS 538 319- KeyCoMath/102020
Rok: 2013-2016
Hlavní řešitel: University of Bayreuth, Germany
Spoluřešitelé: University of Augsburg, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, University of South Bohemia, University of Bergen University of Cyprus, University of Klagenfurt, German Department of Education in South Tyrol, School Rottenschwil

 

Project Fibonacci - Inquiry-Based Science and Mathematics Education, 7. rámcový program EU 030470/608/FIBONACCI 244684/104020
Rok: 2011-2013
Hlavní řešitel: University of Bayreuth, Germany
Spoluřešitelé: University of Augsburg, Bulgarian Academy of Sciences, University of South Bohemia, University of Zurich, Switzerland, Thuringian Institute for Teacher Training and Quality Management, Germany

 

Innovations in Mathematics Education on European Level“ Comenius 030470/601/COMENIUS-InnoMathEd 141831/102020
Rok: 2008 – 2010
Hlavní řešitel: University of Augsburg, Germany
Spoluřešitelé: Bulgarian Academy of Sciences (BG), University of South Bohemia, University of Bayreuth (DE), University of Cyprus (CY), Tyrolean Educational Service (AT), University of Cambridge (UK), University of Oslo (NO), German School Board Bolzano (IT)

 

Projekt FRVŠ
Rok: 2010
Hlavní řešitel: Mgr. R. Hašek, Ph.D., spoluřešitel: RNDr. V. Petrášková, Ph.D.
Název: Užití počítačových algebraických systémů ve výuce matematiky
Poskytnuté finanční prostředky: 79 000,- Kč

 

Projekt FRVŠ
Rok: 2009
Hlavní řešitel: RNDr. V. Petrášková, Ph.D., spoluřešitel: Mgr. R. Hašek, Ph.D.
Název: Úvod do financí
Poskytnuté finanční prostředky: 64 000,- Kč

 

Projekt MŠMT
Rok: 2009
Hlavní řešitel: Mgr. M. Hanák, spoluřešitelé: Mgr. M. Cihlová, Ing. T. Randák, Ph.D., Ing. M. Rodina, doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Mgr. R. Černý, CSc., Mgr. J. Schuster, RNDr. V. Petrášková, Ph.D., Mgr. M. Kostka, doc. Ing. B. Čermák, CSc.
Název: Rozvoj přístrojového vybavení
Poskytnuté finanční prostředky: 10 187 000,- Kč

 

Projekt MŠMT
Rok: 2008
Hlavní řešitel: RNDr. J. Milota, spoluřešitelé: ... RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. ...
Název: Rozvoj informačních a komunikačních technologií na JU
Poskytnuté finanční prostředky: 12 612 000,- Kč

 

Projekt FRVŠ

Rok: 2007
Název: Multimediální pomůcka pro výuku předmětu Finanční matematika
Poskytnuté finanční prostředky: 127 000,- Kč

 

Projekt MŠMT
Rok: 2002
Název: Vzdělávací program rozšiřujícího pedagogického studia oboru učitelství matematiky pro SŠ a ZŠ
Poskytnuté finanční prostředky: 337 000,- Kč

 

Projekt MŠMT
Rok: 2001
Název: Vzdělávací program pro podporu doplňujícího pedagogického studia oboru učitelství matematiky pro SŠ
Poskytnuté finanční prostředky: 330 000,- Kč

 1. Statistika ve vybraných učebnicích určených pro ZŠ
 2. Slovní úlohy na hledání extrému funkce jedné a dvou proměnných
 3. Užití funkcí v reálném světě
 4. Programy a soutěže cílené na podporu finanční gramotnosti českých žáků
 5. Téma dle výběru studenta/studentky
 • Zmapování výuky finanční gramotnosti na ZŠ ve vybraném regionu ČR
 • Student se zaměří na implementaci standardů FG do ŠVP vybraných základních škol daného regionu – do jakých školních předmětů jsou standardy FG implementovány. Zjistí, jaké výukové materiály a metody škola používá pro pěstování FG svých žáků. Na základě vhodného nástroje zmapuje úroveň FG žáků vybraných škola a udělá komparaci výsledků.
 • Zmapování výuky finanční gramotnosti na SŠ ve vybraném regionu ČR

Student se zaměří na implementaci standardů FG do ŠVP vybraných středních škol daného regionu – do jakých školních předmětů jsou standardy FG implementovány. Zjistí, jaké výukové materiály a metody škola používá pro pěstování FG svých žáků. Na základě vhodného nástroje zmapuje úroveň FG žáků vybraných škola a udělá komparaci výsledků.

 

 • Výukové metody vhodně pro pěstování finanční gramotnosti žáků ZŠ

Student se pokusí navrhnout vhodné výukové metody pro pěstování finanční gramotnosti žáků základních škol. Účinnost těchto metod ověří v praxi.

 • Výukové metody vhodně pro pěstování finanční gramotnosti žáků SŠ

Student se pokusí navrhnout vhodné výukové metody pro pěstování finanční gramotnosti žáků středních škol. Účinnost těchto metod ověří v praxi.

 • Téma dle výběru studenta/studentky
 • Návrh úloh vhodných pro integraci obsahů dvou a více vzdělávacích oblastí
 • Koncept STEM na základních školách