Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2023 úspěšně proběhl 11. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky pořádaný Katedrou matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Společností učitelů matematiky JČMF a Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice.

Děkujeme za hojnou účast, konference se zúčastnilo 135 zájemců.

Program konference naleznete na odkazu https://katedry.pf.jcu.cz/kma/wp-content/uploads/2023/10/Program_UPVM_2023.pdf

Další informace naleznete na stránce http://home.pf.jcu.cz/~upvm/2023/