SVOČ 2022 – fakultní kolo na PF JU

 

Katedra matematiky PF JU ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem České Budějovice, vyhlašuje fakultní kolo devatenáctého ročníku Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. Toto fakultní kolo se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 13:00 hodin na učebně J209.

 

Soutěž SVOČ v didaktice matematiky probíhá ve 4 kategoriích:

K1            Seminární práce

K2            Bakalářské práce z didaktiky matematiky

K3            Diplomové práce z didaktiky matematiky

K4            Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

Do soutěže se mohou přihlásit autoři prací, kteří práci obhájili nebo budou obhajovat v období od srpna 2021 do června 2022.

 

Přihlašování do fakultního kola soutěže probíhá prostřednictvím fakultního e-mailu, zasláním aktuální verze soutěžní práce na adresu doc. RNDr. Libuše Samkové, Ph.D. (lsamkova@pf.jcu.cz). Kromě souboru se soutěžní prací musí přihlašovací e-mail obsahovat tyto informace:

  • jméno a příjmení soutěžícího;
  • obor studia, v rámci kterého soutěžní práce vznikla;
  • zkratku soutěžní kategorie, do které autor práci přihlašuje;
  • měsíc, ve kterém byla práce obhájena, nebo bude obhajována.

Přihlašování končí v pondělí 4. dubna ve 23:59 hodin.

 

Fakultní kolo soutěže proběhne formou prezentací soutěžních prací; rozpis jednotlivých vystoupení a podrobné pokyny k organizaci fakultního kola budou přihlášeným účastníkům rozeslány po uzavření přihlášek.

 

Bližší informace o soutěži SVOČ 2022 v didaktice matematiky jsou uvedeny v oficiálním Vyhlášení soutěže.