SVOČ je česko-slovenská soutěž závěrečných prací obhájených na fakultách vychovávajících učitele mateřské školy, prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ a středních škol. Organizuje ji Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF). Do každé z kategorií může pracoviště poslat nejvýše tři práce, proto se na fakultách koná fakultní kolo, v němž jsou tyto práce vybrány ze všech, které jsou v daném období obhájeny.

 

Práce našich studentek, které se umístily v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky v roce 2022:

 

kategorie K3a – diplomové práce MŠ + 1. stupeň ZŠ                                   Jana Kršková – 2. místo
                                                                                                                                Jana Řičicová – 2. místo
(1. místo nebylo v této kategorii uděleno)
kategorie K3b – diplomové práce 2. stupeň ZŠ a SŠ                               Nikola Brůžková – čestné uznání