Ve dnech 10. – 14. 7. 2023 proběhl úspěšně Příměstský tábor s matematickým zaměřením „Pirátské dobrodružství“, který zorganizovala Katedra matematiky.

Děti se zabavily řešením matematických úloh hravou formou, seznámily se s navigačním portálem, procvičily si logické a kombinatorické myšlení, strategické myšlení, prostorovou představivost, početní schopnosti a dovednosti. Součástí programu byly také dva celodenní výlety.