Ve dnech 6.3. – 10.3. 2023 proběhl na katedře matematiky příměstský tábor s matematickým zaměřením – matematika hravou formou. Děti se seznámily s hrou HitHit – Navigačním portálem, procvičily si logické a kombinatorické myšlení, strategické myšlení, prostorovou představivost, početní schopnosti a dovednosti. Součástí tábora byly i pohybové aktivity a umělecká činnost. Dopolední program byl řešen formou projektové výuky, skupinové výuky, dále budou využity únikové hry, didaktické matematické hry apod.

Věk dětí: 1. až 6. třída

Počet dětí: 12 – 20

Katedra matematiky plánuje zorganizovat podobnou akci také v létě.

Více informací na odkazu https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani/primestsky-tabor-s-matematickym-zamerenim-jarni-prazdniny-2023