Příměstský tábor pro děti zdravotnických pracovníků

Katedry matematiky, aplikované fyziky a techniky a biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádají, za finančního přispění Jihočeského kraje, pro děti zdravotnických pracovníků příměstský tábor.

HONBA ZA TAJEMSTVÍM KRÁLE ŠALAMOUNA

Tento týdenní tábor, který se uskuteční ve dvou termínech, viz níže, bude mít rekreačně-výukový charakter se zaměřením na vzdělávání v oblasti matematiky, fyziky, techniky a biologie. Program tábora je koncipován tak, aby formou her a fyzických aktivit došlo k přirozenému propojení vzdělávání dětí nejenom s rozvojem jejich tvůrčího zájmu o uvedené obory, ale také s rozvojem jejich sociálních vztahů a fyzické kondice. Naším cílem je podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, podpořit návyky zdravého životního stylu a podpořit pohybové aktivity dětí.

ProgramHotový program

Doporučený věk dětí: 7-12 let.

Cena: zdarma pro děti zdravotníků.

Termíny:

1. termín: 12. 07. – 16. 07. 2021,

obsazeno

2. termín: 19. 07. – 23. 07. 2021,

11 míst ještě volných

vždy v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

Přesný harmonogram bude zveřejněn zanedlouho, sledujte naše webové stránky.

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím na kontaktní e-mail.

Uzávěrka přihlášek do 30. 06. 2021 nebo do naplnění kapacity.

Místo konání: Jeronýmova 10, České Budějovice.

Stravování: obědy a svačiny jsou zajištěny prostřednictvím menzy JU. Kontaktní osobou pro přihlášení a další informace je Ing. Lucie Vargová, lvargova@pf.jcu.cz, +420 387 773 084