Dne 20.4.2023 proběhl na katedře Den kateder PF JU s následujícím zajímavým programem:

9:00 – 11:00 hra Navigační portál

Učebna J304

Autor hry – Ladislav Bihari

Popis hry:

Hra nabízí mnoho zábavy tradiční deskové hry a zároveň poodhalí jednoduchost jedné oblasti matematiky zvané Trigonometrie. Hra Navigační portál zavede hráče mimo sluneční soustavu s cílem objevovat vzdálené hvězdy a planety. Hráči si procvičí dovednosti z oblasti aritmetiky, geometrie i trigonometrie. Hráči pracují s mapou, evidují svoje pozice, označují si objevené území, řeší herní situace, plánují další tahy. Hráči se učí spolupracovat, hledají strategii a objevují.

Zahájení hry – v 9:00 hod. (Později nebude možné se do hry zapojit.)

11:00 – 12:00 Přednáška RNDr. Tomáše Roskovce, Ph.D. (KMI EF JU)

Učebna J308

Téma: Recidivistovo dilema-iterované vězňovo dilema v aplikacích (Teorie her)

Anotace přednášky:

Vězňovo dilema je klíčový příklad z teorie her, kdy dva či více hráčů se rozhodují, zda se mají chovat sobecky či kooperovat. Problém byl představen v polovině dvacátého století a demonstruje se na něm klasický výsledek Nashova ekvilibria, za který dostal John Nash Nobelovu cenu. Později byla zkoumána varianta, kdy hráči hrají opakovaně a znají historii chování svého partnera. Doporučení pro jednokolové vězňovo dilema a iterovanou variantu se velmi liší. V příspěvku představíme klasické výsledky i vlastní výzkum, který proběhl sběrem dat ze stránky CREATIONOFTRUST.CAPEK.IO