nmgrstudplan

Povinné předměty NMgr. studia

 

Označení
studijního plánu
Učitelství pro druhý stupeň základních škol se specializací matematika
Povinné předměty
Název předmětu rozsah způsob
ověření
počet
kreditů
vyučující doporučený
ročník/semestr
Didaktika matematiky I 28p+28s zk 4 doc.
RNDr. Helena
Koldová, Ph.D.
1/ZS
Odborná matematika I 14p+14s zk 4 doc.
RNDr.
Vladimíra
Petrášková, Ph.D.
(50 %)
RNDr. Libuše
Samková, Ph.D.
(50 %) —
přednášející
1/ZS
Dějiny matematiky 28p+0s zp 2 prof.
RNDr. Pavel
Tlustý, CSc.
1/ZS
Didaktika matematiky II 28p+28s zk 4 doc.
RNDr. Helena
Koldová, Ph.D.
1/LS
Odborná matematika II 14p+14s zk 4 doc.
RNDr.
Vladimíra
Petrášková, Ph.D.
(50 %)
prof. RNDr. Pavel
Tlustý, CSc. (50 %)
— přednášející
1/LS
Didaktické situace v matematice 0p+28s zp 3 RNDr.
Libuše
Samková, Ph.D.
2/ZS
Odborná matematika III 14p+14s zk 3 doc.
RNDr.
Vladimíra
Petrášková, Ph.D.
(50 %)
Mgr. Roman Hašek,
Ph.D. (50 %) —
přednášející
2/ZS
Odborná matematika IV 14p+14s zk 4 doc.
RNDr.
Vladimíra
Petrášková, Ph.D.
2/ZS
Didaktický seminář 0p+14s zp 2 doc.
RNDr. Helena
Koldová, Ph.D.
2/LS
Praxe
Průběžná odborná praxe a její reflexe 14
dní +
0p+14s
zp 3 doc.
RNDr. Helena
Koldová, Ph.D. (100
%)
1
LS/2 ZS
Souvislá oborová praxe a její reflexe 4
týdny +
0p+14s
zp 4 doc.
RNDr. Helena
Koldová, Ph.D. (100
%)
2
ZS/LS
Kvalifikační práce
Seminář Diplomová práce I. 0p+14s zp 6 doc.
RNDr.
Vladimíra
Petrášková, Ph.D.
(100 %)
1
LS
Seminář Diplomová práce II. 0p+14s zp 6 doc.
RNDr.
Vladimíra
Petrášková, Ph.D.
2
ZS
Závěrečná redakce diplomové práce   zp 6 vedoucí
DP
odevzdání
DP