inthandfinlit

Aprea, C.,Wuttke, E.,Breuer,K.,Koh,N.K.,Davies, P.,Greimel-Fuhrmann,B., et al.(2016). International Handbook of Financial Literacy. Springer, New York, p. 713.

Publikace shromažďuje příspěvky autorů celého světa, kteří představují podobu finančního vzdělávání v různých zemích/regionech, prezentují závěry výzkumů celosvětově prováděných na tomto poli a definují obsah a metody finančního vzdělávání pro 21. století. Kniha je určena pro odborníky na finanční vzdělávání, učitele, fakulty připravující učitele, výzkumníky, tvůrce osnov školního vzdělávání a metod jeho hodnocení, ekonomy a politiky zabývající se vzděláváním a jeho dopady společnost. Odkaz: International Handbook of Financial Literacy | Carmela Aprea | Springer

Hašek, R., Petrášková, V. (2016). Financial Education in Teacher Training with Technological Support. In International Handbook of Financial Literacy. 1st ed. Singapore: Springer, 2016. Chapter 42, pp. 675-696. DOI: 10.1007/978-981-10-0360-8_42. ISBN 978-981-10-0358-5

Předkládaná kapitola vznikla na základě oslovení autorů editory publikace, kteří se na ně obrátili jako na jediné zástupce České republiky a renomované odborníky na finanční vzdělávání budoucích učitelů. Kapitola představuje unikátní metody přípravy učitelů s použitím moderních technologií podpořený výzkumy autorů a zároveň akcentuje význam přípravy učitelů pro rozvoj finanční gramotnosti žáků základních a středních škol, budoucích účastníků finančního trhu. Kapitola tak přispívá spolu s celou knihou ke zkvalitnění a systemizaci finančního vzdělávání v globálním rozměru.