envilisty

Projekt Fibonacci

Ukázky pracovních listů vytvořených a vyzkoušených v rámci projektu
Obvod kruhu — Objevení Ludolfova čísla
Soubor Lud.ggb je k dispozici ke stažení
(formát .zip)

Fotodokumentace — stůl s předměty: Obr.1 Obr.2

Extrémy funkcí — Využití derivace v praktické úloze

Fotodokumentace — práce ve třídě: Obr.1 Obr.2 Obr.3

Vyplněné listy: Žák1 (1. strana) Žák1 (2. strana) Žák2 (1. strana) Žák2 (2. strana)

Jak velká jsou velká čísla

Definice pravděpodobnosti — Mince

Charakteristika lineární funkce — Celsius a spol.

Obecné vlastnosti funkce — Zkoumání charakteristik

Pascalův trojúhelník — Zkoumání vlastností kombinačních čísel

Objem kyslíku v učebně

Vitální kapacita plic

Fotodokumentace: Obr.1
Zpracování dat — Spotřeba elektrické energie v domácnosti

Charakteristika lineární funkce — Role přehrady při povodních

Lineární funkce — Kde máme natankovat benzín

Vyplněné listy: Žák1 Žák2 Žák3

Goniometrické funkce — Úvod

Konstrukce trojúhelníka

Obvodové a středové úhly

Soubor uhel_samostudium.fig je k dispozici ke stažení (formát .zip).
Soubor uhel_kontrola.fig je k dispozici ke stažení (formát .zip).

Definice a konstrukce elipsy

Soubor provazek.fig je k dispozici ke stažení (formát .zip).

Projekt objem kužele — Jak velká je polovina objemu kužele

Soubor nalevka.cg3 je k dispozici ke stažení (formát .zip).
Fotodokumentace — práce ve třídě: Detail nálevky s páskem Pokus
Nejlepší a nejhorší odhad Práce u počítače

Povrch tělesa — Aplikace výpočtů v praxi

Fotodokumentace — formičky: Obr.1 Obr.2
Stanovení objemu

Stanovení objemových poměrů

Fotodokumentace — formičky: Obr.1 Obr.2

Objemy těles — Experimentální stanovení hypotézy

Fotodokumentace — práce ve třídě: Obr.1 Obr.2
Povrch tělesa — Povrchy při stejném objemu

 

Pokud se Vám některý z listů líbí, můžete ho vyzkoušet ve své třídě. Dejte nám vědět, jak jste byli úspěšní. V případě nejasností Vám rádi poradíme.

English samples of our learning environments you will find here.