ConceptCartoons

Nová kniha L. Samkové: Metoda Concept Cartoons

 

https://katedry.pf.jcu.cz/kma/wp-content/uploads/2023/09/obalka.tif

V září 2020 vyšla v nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích první kniha ediční řady Seria Pedagogica et Psychologica (Cesty k pedagogicko-psychologickému poznání). Kniha má název Metoda Concept Cartoons a její autorkou je RNDr. Libuše Samková, Ph.D. z katedry matematiky PF JU.

 

Kniha se věnuje výukové pomůcce zvané Concept Cartoons a možnostem jejího využití v matematickém vzdělávání na základní škole a v profesní přípravě budoucích učitelů. Concept Cartoons jsou obrázky situací souvisejících s probíraným učivem a několika dětí, které prostřednictvím bublinového rozhovoru o situacích diskutují. Některé názory v bublinách jsou správné, některé nesprávné. Naylor a Keoghová rozpracovali a ověřili metodu, jak Concept Cartoons používat jako výukovou pomůcku na základní škole, k podpoře motivace žáků a jejich zapojení do výuky. Autorka této knihy rozpracovala a ověřila novou metodu, která Concept Cartoons využívá v profesní přípravě budoucích učitelů k diagnostice jejich znalostí matematického obsahu a didaktických znalostí matematického obsahu. Kniha představuje výukovou pomůcku, původní metodu Naylora a Keoghové, typologii úloh Concept Cartoons podle různých hledisek, návod na tvorbu nových úloh Concept Cartoons a samozřejmě i onu novou diagnostickou metodu (podrobně, včetně realizovaného pedagogického výzkumu). Součástí knihy je 32 ilustračních obrázků Concept Cartoons, každý podrobně rozpracovaný.

 

Pro koho je kniha určena: pro budoucí učitele, učitele, autory učebnic, pedagogy  a didaktiky profesně připravující učitele, výzkumníky a akademické pracovníky zajímající se o profesní přípravu učitelů.

 

Nikdy jste se s Concept Cartoons nesetkali? Pročtěte si následující článek, ve kterém je několik obrázků Concept Cartoons představeno : http://ojs.cuni.cz/scied/article/view/254.

 

Knihu je možné zakoupitprodejně skript Akademické knihovny JU: http://www.lib.jcu.cz/nase-sluzby/prodejna-skript nebo v e-shopu JU http://eshop.jcu.cz/simplifyworks/eoc/product/1387581.