Informatika. Budoucnost začíná u nás.

IT test

Test informační gramotnosti ITT (Informační technologie – test) již pro studenty  programů oborového studia se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy není povinný, nýbrž výběrový. Probíhá jak v zimním, tak v letním semestru.

Informační technologie se v tomto předmětu nevyučují, ale pouze testují.

 

Kontakt na zkoušející Hana Havelková
Konzultace dle vypsaných konzultačních hodin
Dotazy ohledně ITT pište na havelkova@pf.jcu.cz

 

Základní informace: jedná se o předmět s hodnotou jednoho kreditu. Termíny testu budou zveřejněny ve STAGu a je nutné se na ně předem přihlásit.

AKTUÁLNĚ:

Veškeré testy probíhají online prostřednictvím LMS moodle.
Podrobné informace naleznete v kurzu Online testy předmětu KIN/ITT, do něhož budou případní zájemci zapsáni (zápis provede garant předmětu).
Je třeba se  zaregistrovat do kurzu a prostudovat pokyny k testování.

Potřebujete-li cokoliv ohledně testu probrat, napište mail a domluvte si konzultaci.

Informace k zápisu zápočtu do indexu:

Studenti, kteří již splnili test a mají tuto informaci uvedenou ve Stagu, mohou využít zápisu zápočtu do indexu u sekretářky katedry informatiky L. Fialové (J506, Po-ČT od 8 do 13 hod). Pokud zápočet není uznán ve Stagu, zápis provádí zkoušející, který test zadával.