Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Nabídka nových předmětů k zápisu

Informujeme naše studenty o tom, že na letní semestr 2022-3 budeme otevírat některé nové předměty nebo předměty, které neotevíráme každoročně.
Doporučujeme zvážit, jestli si je zapíšete třeba jako C předměty. Může jít o rozšíření Vašich obzorů do oblastí, které Vás mohou zajímat. Vesměs jde o předměty, které vyučující učí jako své hobby.

 

KIN/7GI  Geoinformatika

Problematika GIS – geografických informačních systémů s přesahem do publikování vlastních map na internetu nebo tvorby aplikace zpracovávající geografická data.

KIN/7TDM   3D tisk a skenování

Modelování a tisk 3D modelů spolu s problematikou montáže stavebnicových 3D tiskáren, postprocesingu a 3D skenerů.

KIN/7JB   Jednodeskové počítače B

Kurz práce s Raspberry Pi. Ovládání portů, připojených senzorů a výstupů, např. LED matice, sonaru, luxmetru, generování zvuku. Pracuje se se speciálním laptopem Pi-top, programuje se v Pythonu.

KIN/0A5   Aplikovaná informatika 5

Přednášky, v nichž studenti získají znalosti v oblasti návrhu, konstrukce a činnosti počítačů.  Vazby OS na komponenty počítačů, periferie, jednodeskové počítače.

KIN/0A6   Aplikovaná informatika 6

Praktické základy v nastavení Windows serveru. Administrace účtů a služeb, skupin uživatelů, konfigurace, protokoly.

KIN/0ES  E-safety for teachers

Kurz o bezpečnostních hrozbách a ochraně před nimi z uživatelského pohledu (bezpečné vyhledávání, phishing, ochrana soukromí, sociální sítě). Kurz je veden v anglickém jazyce, možnost rozšíření slovní zásoby.

KIN/0BIS    Bezpečnost informačních systémů

Studenti se seznámí s bezpečností z pohledu budování a provozu informačního systému, podnikových sítí, typy útoků, problematikou moderní kryptografie, analýzy rizik, elektronického podpisu.

UAI/721 Praktikum prezentačních schopností

Jak zvládnout vystupování a prezentování. Nácvik dovednosti prezentovat, jak zvládnout trému, přesvědčivé vystupování, řeč těla, jak vzbudit zájem, improvizace. Vyučuje se na Přírodovědecké fakultě.

UAI/756   Estetika v užité počítačové grafice

Vhodné pro počítačové grafiky a webdesignéry, kteří již zvládají práci v grafickém editoru. Porozumění současnému estetickému kódu, studenti získají povědomí o současných estetických normách. Vyučuje se na Přírodovědecké fakultě, ovšem učitelem z katedry výtvarné výchovy PF.

 

Poznámky:

  • Předměty z nabídky si vždy můžete vybrat jako C předmět. Když jej náhodou nesplníte, nic z hlediska studia se neděje.
  • Studenti oboru ITA, pokud budou pokračovat v navazujícím studiu, budou mít některé z vyjmenovaných předmětů začínajících 0 jako povinné. Mohou si předmět „odchodit“ v bc. stupni studia a později si jej nechat uznat.
  • Předměty na přírodovědecké fakultě jsou součástí studijního plánu některých z našich studijních oborů a na účasti našich studentů jsme s PřF domluveni.
  • Vždy se podívejte do sylabu předmětu ve Stagu, jaké se očekávají vstupní dovednosti.