Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Webináře KIN

Záznamy live webinářů na téma interaktivní výuky a výuky programování

  1. Základní využití a ovládání tabule/displeje Smart Board (Patrik Klofáč, 7 minut)
  2. Plnohodnotné využití interaktivní tabule, program Smart Notebook, ukázky žákovských aktivit, zdroje aktivit na internetu (Petr Pexa, vysíláno 23. 10. 2019, 60 minut)
  3. Tvorba vlastních aktivit základními nástroji programu Smart Notebook (Petr Pexa, vysíláno 30. 10. 2019, 60 minut)
  4. Tvorba aktivit s využitím doplňku Smart Lab, testování s využitím Smart Response, využití žákovských mobilních zařízení (Petr Pexa, vysíláno 6. 11. 2019, 64 minut)
  5. Interaktivní a 3D učebnice, FlexiBooks (Petr Pexa, vysíláno 21. 11. 2019, 63 minut)
  6. Programování pro žáky 1. stupně ve Scratch (Jiří Vaníček, 9. 11. 2020, 82 minut)