Informatika. Budoucnost začíná u nás.

O katedře

Čím se zabýváme

 • připravujeme učitele informatiky na 2. stupni ZŠ v magisterských programech v kombinacích s matematikou, fyzikou, technickou výchovou a dalšími předměty.
 • připravujeme IT odborníky v bakalářském pedagogickém neučitelském oboru Informační technologie a e-learning
 • připravujeme pedagogické výzkumníky v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • připravujeme budoucí učitele 1. stupně ZŠ pro výuku předmětu informatika/ICT
 • zabezpečujeme výuku digitálních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě JU
 • realizujeme studium v rámci DVPP resp. CŽV pro učitele informatiky z praxe – informatika jako další aprobace nebo informatika pro výuku na SŠ
 • pravidelně organizujeme jednodenní tematické kurzy Dalšího vzdělávání učitelů informatiky
 • organizujeme kombinované třísemestrové studium pro ICT koordinátory škol (studium lze hradit z tzv. „Šablon“)
 • realizujeme krátkodobé 8-16 hodinové specializované ICT kurzy v rámci projektu „Šablony
 • realizujeme popularizační akce pro podporu programování, robotiky a autorského přístupu k technologiím

 

Odborné zaměření katedry

Zaměření katedry směřuje do oblasti didaktiky informatiky, konkrétně didaktiky programování, a digitálních technologií ve vzdělávání. Jedná se zejména o:

 • výzkumy v oblasti e-bezpečnosti a digitálních kompetencí sociálně vyloučených osob
 • výzkum a vývoj vzdělávacího obsahu pro výuku informatiky a pro rozvoj informatického myšlení, konkrétně situačních informatických úloh
 • autorství školních učebnic informatiky pro základní a střední školy
 • organizace a rozvoj celostátní informatické soutěže „Bobřík informatiky“ pro žáky ZŠ a SŠ