Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Studijní programy

Katedra informatiky PF JU vyučuje následující bakalářské, navazující magisterské a celoživotní studijní programy:

 

Bakalářské studium

 

1. studium pro budoucí učitele informatiky

Jde o dvouoborové studium v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem (s libovolným, který naše fakulta nabízí, např. s matematikou, angličtinou, tělesnou výchovou, fyzikou, zeměpisem atd.).

Během studia se student zdokonalí v programování, znalosti počítačů, sítí, databází, základů informatiky a robotiky, naučí se, jak toto naučit děti. K tomu dostane potřebný pedagogický a matematický základ.

Student nejprve absolvuje bc. program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a poté navazující magisterský program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ se specializací informatika.

Vyučujeme v prezenční formě.

Více zde.

Absolvent střední školy se hlásí na bakalářský program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ.

 

2. jednooborové studium informačních technologií

Jde o jednooborové studium informatiky, absolvent může pracovat na IT pozici, např. jako „školní ajťák“.

Během studia se student naučí programovat v několika jazycích, absolvuje kurzy architektury počítačů, sítí, operačních systémů, databází, webu, e-learningu, dostane základy teoretické informatiky, příslušný jazykový, pedagogický a matematický základ.

Na tento program navazuje Mgr. program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium. Absolvent – bakalář tedy může pokračovat ve studiu a stát se učitelem informatiky v kombinaci s pozicí školního IT asistenta.

Vyučujeme v prezenční formě.

Více zde.

Absolvent střední školy se hlásí na bakalářský program Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku.


Poznámka:

Pro studium na katedře informatiky se předpokládá základní znalost anglického jazyka.

 

 

 


Navazující magisterské studium

Náš hlavní program, Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, nabízíme ve dvou variantách.

 

 

1. učitel informatiky v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem

Jde o běžné dvouspecializační studium, které navazuje na bc. program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ.

Absolvent programu je řádně vystudovaným učitelem pro 2. stupeň základní školy z předmětu informatika v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem.

Do této varianty přijímáme absolventy bc. stupně dvouspecializačního pedagogického studia (u stávajících studentů katedry jde o programy se zkratkami ITs, ITu).

Vyučujeme v prezenční formě.

Více zde.

Absolvent bakalářského stupně studia se hlásí na navazující program Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací informatika.

 

 

2. učitel předmětu informatika s přidanou IT odborností

Jde o studium s jednou specializací (učitel čistě předmětu informatika).

Absolvent programu je řádně vystudovaným učitelem pro 2. stupeň základní školy z předmětu informatika s další odborností, umožňují zastávat pozici školního IT pracovníka, ICT metodika či koordinátora, správce IT systémů a webu školy.

Do této varianty přijímáme absolventy bc. stupně jednospecializačního pedagogického studia (u stávajících studentů katedry jde o programy se zkratkami ITA, ITE).

Vyučujeme v prezenční formě.

Více zde.

Absolvent bakalářského stupně studia se hlásí na navazující program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium.

 

 

 


Postgraduální studium a celoživotní vzdělávání

  • Na katedře lze složit státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. před jménem, více zde. Zkouška je určena pro absolventy magisterských studijních programů příbuzných programům, které lze studovat na naší katedře.
  • Pro učitele z praxe:
    • na katedře informatiky lze rozšířit aprobaci učitelství ZŠ o informatiku (pro učitele – neinformatiky, absolventy magisterských studijních programů). Jde o několikasemestrové studium.
    • nabízíme kurzy pro novou školskou informatiku (podle nových RVP, platných od r. 2021) a další kurzy z různých oblastí informatiky, používání digitálních technologií při výuce včetně e-learningu a online výuky. Jde o jednorázové jedno- a vícedenní kurzy. Více zde.