Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Požadované znalosti

ITT je zaměřen na prokázání základních dovedností práce na počítači. Obsahem ITT jsou oblasti:

  • vyhledávání informací v počítači a na internetu
  • práce se soubory a složkami
  • práce v kancelářských aplikacích – textový editor a tabulkový procesor
  • příjem a odesílání elektronické pošty

Rozsah testu vychází z dovedností popsaných v Sylabu ECDL (tzv. evropský řidičák na počítač) pro moduly 2, 3, 4, 7. Dovednosti popsané v Sylabu ECDL v uvedených modulech jsou obsahem testu a jejich znalost bude vyžadována.

Modul 2 – Základy práce s počítačem a správa souborů

Modul 3 – Zpracování textu
+ práce s vlastními uživatelskými styly

Modul 4 – Práce s tabulkami
+ použití filtrování dat v tabulkách

Přehled vyžadovaných funkcí: SUMA, SOUČIN, MIN, MAX, PRŮMĚR, ZAOKROUHLIT, POČET, POČET2, KDYŽ

Modul 7 – Základy práce s internetem a komunikace