Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Možnost uznání předmětu

Garant předmětu může v oprávněných případech uznat nabyté znalosti v rozsahu ITT po předložení odpovídajícího dokladu. Uznat předmět ITT (stejně jako SINK1, SIAK1 nebo UVTU) lze například v případě, kdy student/ka:

  • absolvoval/a obdobný předmět na stejné/jiné VŠ
  • vlastní odpovídající ECDL certifikát

V případě, že student již absolvoval předmět ITT v předchozích letech studia, žádá o jeho uznání vedoucího katedry informatiky doc. Vaníčka nebo garanta předmětu dr. Havelkovou

Uznat ITT lze pouze v předstihu před prvním řádným termínem testování na základě předloženého originálu či ověřené kopie dané certifikace garantovi předmětu (po posouzení/ověření jsou předložené materiály samozřejmě navráceny majiteli).

Uznání nelze automaticky vyžadovat, vždy je posuzováno v konkrétních souvislostech a individuálně.