Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Průběžné praxe – termíny

Průběžná pedagogická a asistentská praxe na KIN ve studijním roce 2023/2024

 • Průběžnou pedagogickou reflektovanou praxi (KIN/0PRP) konají studenti navazujícího studia informatiky v zimním nebo letním semestru 1. ročníku 2 hodiny týdně (rozpis níže).
 • Podmiňujícím předmětem průběžné praxe KIN/0PRP je Didaktika informatiky I.
 • Asistentskou odbornou praxi (KIN/7PAP) konají studenti jednooborového bakalářského oboru ITA v zimním semestru 2. ročníku (10 hodin/semestr, rozpis níže).
 • Stanovené termíny zápisu všech praxí a rozdělení do skupin je nutné dodržet, praxe budou takto pro studenty rozvrhovány. V jiných semestrech již nemůže být zajištěna možnost absolvování těchto praxí z kapacitních důvodů v jednotlivých skupinách či možné kolize s rozvrhem jiných předmětů.
 • Souvislé praxe KIN/0SRP a KIN/7PIA si v posledním ročníku studenti organizují sami, více na stránkách praxí.
 • Podmiňujícím předmětem souvislé pedagogické praxe KIN/0SRP je průběžná praxe KIN/0PRP.
 • Povinné pojištění praxe! Na všechny typy praxí (asistentské, terénní, průběžné i souvislé) je nutné mít od studijního roku 2019/2020 uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu. Pojištění zajistí i fakulta za 240 Kč/rok, více informací je na https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni/.

Aktuální rozpis průběžné pedagogické a asistentské praxe, stanovené termíny zápisu:

Zimní semestr

 • KIN/0PRP – 1. ročník navazujícího studia (dvouobory): ZŠ Nerudova 9 (budova Čéčova), ČB, čtvrtek 8:55-10:00, odborný učitel Mgr. Radovan Mikeš (radovan.mikes@zsnerudova.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
  • Úvodní náslechová hodina se uskuteční v 1. týdnu zimního semestru, sraz ve čtvrtek 5. 10. 2023 v 8:45 před budovou ZŠ Nerudova v Čéčově ulici (semestr sice začíná o týden dříve, ale 28. 9. je státní svátek).
 • KIN/7PAP – 2. ročník jednooborový bakalářský obor ITA: ZŠ Dukelská 11, ČB, úterý 8:00, odborný učitel Mgr. Tomáš Polák (tomas.polak@zsdukelska.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Letní semestr

 • KIN/0PRP1. ročník navazujícího studia (dvouobory a ITA): ZŠ Nerudova 9 (budova Čéčova), ČB, čtvrtek 8:55-10:00, odborný učitel Mgr. Radovan Mikeš (radovan.mikes@zsnerudova.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
  • Úvodní náslechová hodina se uskuteční v 1. týdnu letního semestru, sraz ve čtvrtek 15. 2. 2024 v 8:45 před budovou ZŠ Nerudova v Čéčově ulici.

Další informace získáte na stránkách praxí KIN nebo u metodika praxí na katedře informatiky PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.