Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Petr Pexa

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Odborný asistent + praxe, CŽV, Moodle

Kancelář: J503
Email: pexa@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 075 (kancelář na PF JU)
Web: www.petrpexa.cz

Konzultační hodiny

LS 2023/2024

 • Prezenčně v průběhu semestru:
  • Pondělí 9:30-10:00
  • Úterý 10:15-12:15
  • Středa 9:30-10:00
 • Kdykoliv e-mailem (pexa@pf.jcu.cz).
 • On-line přes můj meet po předchozí domluvě termínu mailem.

Zkouškové období od 20. 5.:

 • Kdykoliv e-mailem (pexa@pf.jcu.cz).
 • On-line přes můj meet po předchozí domluvě termínu mailem.

Aktuální přehled garantovaných předmětů

 • KIN/7PT - Publikování a typografie
 • KIN/7W1, 3W1 * - Webové technologie I
 • KIN/7MM, 3M * - Multimédia
 • KIN/7TEL - Tvorba e-learningových materiálů
 • KIN/7IKT - Informační a komunikační technologie on-line (pro obor Psychologie)
 • KIN/8TV, 0TVZ, 0TVV, 0TVVK, 3TVZ * - Technologie ve vzdělávání
 • KIN/3IN * - Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ (CŽV)

Aktuální přehled garantovaných praxí

 • KIN/7PAP - Asistentská praxe pro neučitelské studium ITA
 • KIN/7PIA - Souvislá praxe pro neučitelské studium ITA
 • KIN/7OAP, 7XA, 0XA, 0IAP - Asistentské pedagogické praxe pro ITu, Inn, ITAn
 • KIN/7XT - Terénní pedagogická praxe pro ITu
 • KIN/0PRP - Průběžná pedagogická praxe na ZŠ pro Inn
 • KIN/0SRP, 3PXS * - Souvislá pedagogická praxe na ZŠ pro Inn

* s hvězdičkou jsou předměty pro kombinované (dálkové) studium a CŽV.

2021

 • Pexa, P. Tvorba digitálního obsahu - interaktivních výukových materiálů a žákovských aktivit (Digital content creation - interactive teaching materials and student activities). Pracovní postupy pro workshopy digitalizace ve školách. 2021, České Budějovice - Jihočeská hospodářská komora, Ročník 1, 24 s. Dostupné na https://www.impulsprokarieru.cz/.

2019

 • Pexa, P.; Čapková, M. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ, 2. část (Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools, Part 2). Journal of Technology and Information Education. 2019, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 11, Číslo 2, 18 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2018

 • Pexa, P.; Čapková, M. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ (Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools). Journal of Technology and Information Education. 2018, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 10, Číslo 2, 21 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2016

 • Pexa, P. Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and Information Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2013

 • Pexa, P. Technologie HTML5 ve výuce na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (HTML5 in education at the department of computer science of the Faculty of Education at the University of South Bohemia, České Budějovice, CZ). Journal of Technology and Information Education. 2013, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 3, 6 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2012

 • Pexa, P. Kritéria hodnocení elektronických vzdělávacích materiálů zobrazovaných webovými prohlížeči (Evaluation criteria of electronic education materials displayed by web browsers). Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 2, 5 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

 

Přehled starších publikací na mém osobním webu.

Profesní zaměření

 • Front-end webových stránek
 • Elektronické publikování a typografie
 • Tvorba e-learningových kurzů
 • Tvorba aplikací pro interaktivní zařízení
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • On-line informační a komunikační technologie
 • Interaktivní a multimediální technologie ve vzdělávání

Další funkce a aktivity

Projekty

 • Odborný řešitel projektu Národní plán obnovy NPO Transformace – JU  (RČP: NPO_JČU_MSMT-16608/2022)
 • Koordinátor OP VVV projektu "PSP - Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660) za oblast ICT
 • Koordinátor a specialista projektu "IPUP - Inovace přípravy učitelů pro praxi" (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960)
 • Odborný řešitel projektu "Rozvoj JU - ESF - DA 2.1 Pedagogické kompetence" (RČP: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348)
 • Odborný řešitel projektu při Jihočeské hospodářské komoře "Pracovní postupy pro workshopy digitalizace ve školách" (RČP: CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/19_078/0018246)

Záznamy mých live webinářů na téma interaktivní výuky

 1. Plnohodnotné využití interaktivní tabule, program Smart Notebook, ukázky žákovských aktivit, zdroje aktivit na internetu (vysíláno 23. 10. 2019)
 2. Tvorba vlastních aktivit základními nástroji programu Smart Notebook (vysíláno 30. 10. 2019)
 3. Tvorba aktivit s využitím doplňku Smart LAB, testování s využitím Smart Response (vysíláno 6. 11. 2019)
 4. Interaktivní a 3D učebnice, FlexiBooks (vysíláno 21. 11. 2019)

Osobní web

Vybrané studijní materiály

Záznamy mých live webinářů na téma interaktivní výuky

 1. Plnohodnotné využití interaktivní tabule, program Smart Notebook, ukázky žákovských aktivit, zdroje aktivit na internetu (vysíláno 23. 10. 2019)
 2. Tvorba vlastních aktivit základními nástroji programu Smart Notebook (vysíláno 30. 10. 2019)
 3. Tvorba aktivit s využitím doplňku Smart LAB, testování s využitím Smart Response (vysíláno 6. 11. 2019)
 4. Interaktivní a 3D učebnice, FlexiBooks (vysíláno 21. 11. 2019)

 

 

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah bakalářské práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Vývoj webových aplikací s využitím frameworku SvelteKit a procesu hydratace
 • Vývoj nativních aplikací pomocí webových technologií s využitím frameworku Elektron
 • Hotwire jako alternativní přístup k vytváření moderních webových aplikací.
 • Webová data na mobilních zařízeních pomocí hybridních a progresivních aplikací
 • Sazba dokumentu v PDF pomocí webových technologií s využitím jazyka Markdown, CSS Paged Media a knihovny Paged.js
 • Přístupnost webového obsahu s využitím aktuální metodiky WCAG 2.1 a WAI-ARIA.
 • Umělá inteligence (AI) ve výuce na 1. stupni ZŠ  (téma si může zvolit i více studentů pro využití AI ve výuce různých předmětů).
 • Umělá inteligence (AI) ve výuce na 2. stupni ZŠ  (téma si může zvolit i více studentů pro využití AI ve výuce různých předmětů).
 • Tvorba interaktivních aplikací pro výuku konkrétního předmětu na ZŠ s využitím nativních, on-line či mobilních technologií (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či různé technologie).

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah diplomové práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Umělá inteligence (AI) ve výuce na 1. stupni ZŠ.
 • Umělá inteligence (AI) ve výuce na 2. stupni ZŠ.
 • Možnosti a formy on-line vyučování na 1. stupni ZŠ.
 • Možnosti a formy on-line vyučování na 2. stupni ZŠ.
 • Možnosti a formy on-line testování na 1. stupni ZŠ.
 • Možnosti a formy on-line testování na 2. stupni ZŠ.
 • Výukové aplikace pro interaktivní tabule na 1. st. ZŠ s využitím nativních a on-line technologií.
 • Interaktivní aplikace ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ s využitím nativních a on-line technologií.
 • Mobilní zařízení ve výuce na 1. stupni ZŠ.
 • Mobilní zařízení ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ.
 • Všechna témata DP si může zvolit i více studentů pro výuku různých předmětů.