Informatika. Budoucnost začíná u nás.

ICT koordinátor

Studium ICT koordinátor vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, jedná se o studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Je určeno učitelům, kteří chtějí na své škole vykonávat funkci koordinátora/metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) ve vzdělávacím procesu. Studium je v souladu s vyhláškou č. 317/2004 Sb. § 9 a) Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96.
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Délka studia: 3 semestry.
 • Cena pro zájemce o studium: 21 000,- Kč za celé studium (7 000,- za 1 semestr, od září 2018 bude možné studium hradit i z tzv. Šablon).
 • Absolventi získávají osvědčení.
 • Více informací k programu, průběhu a organizaci studia u odborného garanta PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.

Přijímací řízení

 • Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku.
  Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:
  Jihočeská univerzita
  Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
  Mgr. Renata Jandová
  Jeronýmova 10
  371 15 České Budějovice
  (nebo přímo na podatelnu fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109).
 • Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (přilepit na první stranu, potřebné kódy a symboly jsou na www.pf.jcu.cz).
 • Více informací k přijímacímu řízení na stránkách Centra DVPP PF JU.

 

Rozvrh 1. semestru studia

 • 20.10. 9:00 KIN/PSŽ – Počítačové sítě ve školách, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 20.10. 13:00 KIN/VPV1Ž – Moderní metody tvorby počítačové prezentace, J242, Mgr. Miroslav Kotlas
 • 3.11. 9:00 KIN/ISŠŽ – Informační systém školy, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • 3.11. 13:00 KIN/TPŠŽ – Tvorba ICT plánu školy, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 24.11. 13:00 KIN/VPV2Ž – Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů, J243, Ing. Jan Jára, Ph.D.

Závěrečné 2 hodinové semináře:

 • 19.1.2018 10:30 KIN/PSŽ – Počítačové sítě ve školách, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 19.1.2018 13:00 KIN/VPV1Ž – Moderní metody tvorby počítačové prezentace, J242, Mgr. Miroslav Kotlas
 • 19.1.2018 15:00 KIN/TPŠŽ- Tvorba ICT plánu školy, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 2.2.2018 13:00 KIN/ISŠŽ – Informační systém školy, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • 2.2.2018 15:00 KIN/VPV2Ž – Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

 

Rozvrh 2. semestru studia

 • 16.2.2018 9:00 KIN/VPV4Ž – Multimédia ve vzdělávání, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 16.2.2018 13:00 KIN/PŽPŽ – Příprava žákovských projektů, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 2.3.2018 9:00 KIN/APŽ – Autorské právo, bezpečnost na internetu, J243, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 2.3.2018 13:00 KPE/ICTŽ – Užití ICT ve speciální pedagogice, J243, PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
 • 16.3.2018 9:00 KAJ/ICTŽ – Důležité anglické termíny a pojmy v ICT, J242, Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
 • 16.3.2018 13:00 KIN/VSŽ – Výukové aplikace pro interaktivní tabule, J136, Mgr. Michala Kotlasová

Závěrečné 2 hodinové semináře:

 • 11.5.2018 9:00 KIN/VPV4Ž – Multimédia ve vzdělávání, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 11.5.2018 10:45 KIN/APŽ – Autorské právo, bezpečnost na internetu, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 11.5.2018 13:00 KIN/PŽPŽ – Příprava žákovských projektů, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 25.5.2018 9:00 KAJ/ICTŽ – Důležité anglické termíny a pojmy v ICT, J242, Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
 • 25.5.2018 10:45 KPE/ICTŽ – Užití ICT ve speciální pedagogice, J242, PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
 • 25.5.2018 13:00 KIN/VSŽ – Výukové aplikace pro interaktivní tabule, J136, Mgr. Michala Kotlasová
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

 

Rozvrh 3. semestru studia

 • 8.6.2018 9:00, KIN/WPŠŽ – Webová prezentace školy, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 8.6.2018 13:00, KIN/VPV3Ž – E-learningové systémy, metodologie tvorby on-line kurzů, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 22.6.2018 9:00, KIN/ICTEŽ – ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie, J242, Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • 22.6.2018 13:00, KIN/PVČŽ – Počítač a volný čas dětí a mládeže, J242, Mgr. Radovan Mikeš

Závěrečné 2 hodinové semináře:

 • 28. 9. 2018 9:00, KIN/WPŠŽ + KIN/VPV3Ž, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 28. 9. 2018 10:30, KIN/ICTEŽ – ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie, J242, Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • 28. 9. 2018 13:00, KIN/PVČŽ – Počítač a volný čas dětí a mládeže, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

 

Obhajoby závěrečných prací KIN/QCŽIC

 

 

Podrobnější informace o studiu:

 • Kombinované třísemestrové studium. Cílovou skupinou jsou metodici škol v oblasti informačních a komunikačních technologií. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2004 Sb.
 • Studium zahrnuje 250 hodin, z nichž bude 100 hodin přímé výuky (úvodní a závěrečný seminář každého dílčího kurzu) a 150 hodin bude probíhat distanční formou tzv. blended learningu s využitím e-learningových kurzů v Moodle PF JU. Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky prostřednictvím vzdělávacího portálu Moodle PF JU nebo formou osobních či e-mailových konzultací.
  • Umístění elektronických kurzů studia ICT koordinátor v Moodle PF JU.
 • 20. října 2017 jsme zahájili další turnus studia.
 • Studium probíhá nepravidelně vždy v pátek od 9:00 do cca 16:30 hod. s přestávkou na oběd (viz rozvrh seminářů výše) na učebnách č. 136, 242, 243 a 532 v budově PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru).
 • Průběžné hodnocení: zápočet za splněné úkoly z každého dílčího kurzu (seznam kurzů níže).
 • Ukončení studia: obhajoba závěrečné práce, zaměřené na projektovou výuku (podrobné informace k závěrečné práci budou poskytnuty v průběhu výuky kurzu Příprava žákovských projektů ve 2. semestru studia).
 • Po úspěšné obhajobě závěrečné práce získávají absolventi osvědčení.
 • Více informací k programu, průběhu a organizaci studia u odborného garanta PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.

 

Program studia ICT koordinátor zahrnuje aktuálně následující kurzy:

Kurzy zaměřené na kompetence k výuce:

 • Moderní metody tvorby počítačové prezentace
 • Výukové aplikace pro interaktivní tabule a jejich evaluace
 • Důležité anglické termíny a pojmy v ICT
 • Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů
 • Multimédia ve vzdělávání

Kurzy zaměřené na kompetence k řízení:

 • Příprava žákovských projektů
 • Užití ICT ve speciální pedagogice
 • Tvorba ICT plánu školy
 • Počítač ve volném čase dětí a mládeže
 • ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

Kurzy zaměřené na kompetence ke správě ICT:

 • Počítačové sítě ve školách
 • Webová prezentace školy
 • Informační systém školy
 • E-learningové výukové systémy, metodologie tvorby on-line kurzů
 • Bezpečnost na internetu