S potěšením oznamujeme, že student 5. ročníku bc. Dominik Paclt zvítězil se svojí diplomovou prací Tvorba projektů pro výuku programování v prostředí Unreal Engine 4  na mezinárodní Studentské vědecké konferenci v didaktice informatiky v sekci edukační software. Soutěž se konala ve slovenském Prešově 22. 6. 2022. Dominikovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry!