Mgr. Patrik Klofáč, Ph.D. dne 15. 6. 2023 obhájil svoji disertační práci na téma Badatelsky orientovaná výuky robotiky, kterou vedl doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Máme radost z dalšího absolventa našich doktorských studií, který posílí odbornou úroveň naší katedry a bude moci garantovat důležité předměty v přípravě učitelů informatiky.