Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D. dne 4. 10. 2022 obhájil svoji disertační práci na téma Biometrické testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí ArcGIS StoryMaps, kterou vedl doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Máme radost z dalšího absolventa našich doktorských studií, který zůstává na fakultě na katedře geografie a bude vyučovat některé zajímavé předměty jako např. geoinformatiku.