Naše katedra po 16 let organizuje celostátní soutěž Bobřík informatiky (www.ibobr.cz), jejíž národní kolo proběhlo v listopadu 2023 a jehož se účastnilo rekordních více než 216 000 soutěžících z více než 1500 škol. Soutěž poprvé proběhla i pro žáčky 3. třídy. Soutěž spočívá v online testu úloh na algoritmizaci, kódování dat, optimalizaci procesů, programování, abstrakci, logické myšlení a další informatické úlohy. Vloni se zúčastnilo 183 000 soutěžících.

Testy otestují přemýšlení a porozumění dnešnímu světu počítačů. Soutěž probíhá na školách, v počítačových učebnách. Zájemci z řad škol a učitelů informatiky na webu soutěže (odkaz výše) najdou veškeré info včetně statistik a úloh a také podporu pro zorganizování soutěže na škole nebo pro výuku předmětu informatika pomocí těchto úloh.