Informatika. Budoucnost začíná u nás.

DVUI

 

Další vzdělávání pro učitele informatiky

DVUI je série jednodenních setkávání s učiteli informatiky. Náplní jsou přednášky a workshopy na různá témata související s výukou informatiky na ZŠ a SŠ.
Ukazujeme a přinášíme nové trendy ve výuce.
Setkání na sebe tematicky nenavazují.

Setkání ONLINE

 • Proběhlo v pondělí 9. listopadu, úterý 10. listopadu 2020
 • Od 16:30 hodin do 19:30 hodin
 • Určeno učitelům 1. stupně ZŠ

(c) Česká televize
obrázek ze seriálu Datová Lhota – (c) Česká televize

Učitel se může inspirovat, jak učit informatiku online – např. nasdílet žákům učebnici a zadat jim práci nebo s nimi pracovat online, pokud k tomu má podmínky.

Program

Pondělí 9. 11. 2020

 • 16:30 – Učebnice Práce s daty
  Online učebnice informatiky pro 1. stupeň ZŠ učí žáky, jak rozumět datům, které zpracovávají počítače v tabulkách a grafech, vznikla v rámci projektu PRIM. Je volně ke stažení na https://imysleni.cz/ucebnice. Žáci se v ní učí, jak evidovat, kontrolovat, třídit, řadit a také porovnávat data.
  Webinář k učebnici povede její hlavní autor dr. Zbyněk Filipi ze Západočeské univerzity v Plzni.

Úterý 10. 11. 2020

  • 16:30 – Datová Lhota – informatika s televizí
  • Na jaře běžel v České televizi animovaný seriál o fungování počítačů Datová Lhota, který připravila ČT ve spolupráci s CZ.NIC a MFF UK. Žáci z prvního stupně ZŠ se mohou online cestou a zábavnou formou dozvědět, co děti (vesměs) nevědí a co (hodně) potřebují znát o fungování počítačů, chytrých zařízení a internetu. Odkaz na odvysílané díly: https://decko.ceskatelevize.cz/datova-lhota. O tomto seriálu a jeho využití ve výuce nám přijede vyprávět  jeden z autorů, doc. Cyril Brom z Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha.
   Odkaz na prezentaci: https://docs.google.com/presentation/d/1Kx-iE4UDpmTlE-7CemduaRl2k1ytyp6ocmx-zlDmwNU/edit#slide=id.g9f56ae6d74_0_25
  • Prezentace ke stažení
  • 18:00 – Změny ve výuce informatiky na 1. stupni ZŠ podle nových RVP přehledně
   Přednáška s besedou na aktuální téma: jak a kdy se má změnit výuka informatiky na 1. stupni ZŠ, jak bude vypadat, jakou učitel dostane podporu a kde najde vzdělávací materiály. Bude čas na všechny Vaše dotazy. Přednášku a besedu povede doc. Jiří Vaníček z Jihočeské univerzity.


  obrázek z učebnice Práce s daty

   

  Kontakt e-mailem: Lenka Fialová, informatika@pf.jcu.cz.

  Na setkání se těší Vaši kolegové z katedry informatiky PF JU.

   

  DVUI je podporováno z projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení.