Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Mgr. Petr Hanzal

asistent

Kancelář: J509
Email: hanzalp@pf.jcu.cz

Konzultační hodiny

Zkouškové období

  • Úterý 30.5.
    • 14:00-15:30

Konzultovat lze i online po předchozí domluvě e-mailem (hanzalp@pf.jcu.cz).

  • Programování 2 (KIN/7P2)
  • Teoretická informatika 3 (KIN/0T3)
  • Tvorba didaktického software (KIN/0TDS, KIN/TDSA, KIN/0TDSJ)
  • Technologie ve vzdělávání (KIN/0TVZ)

2023

  • Subjektivní vnímání obtížnosti programovacích úloh v závislosti na výuce programování. In: DidInfo 2023: MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O VYUČOVANÍ INFORMATIKY. BANSKÁ BYSTRICA: UNIVERZITA MATEJA BELA, 2023, s. 80-84. ISBN 978-80-557-2038-8. ISSN 2454-051X. Dostupné z: doi:10.24040/2023.9788055720388