Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Václav Šimandl

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

odborný asistent

Kancelář: J504
Email: simandl@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 078

Konzultační hodiny

Zimní semestr (od 25.9.):

 • Úterý 13:30-14:45 (prezenčně i online)
 • Čtvrtek 11:15-12:00 (prezenčně i online)
 • Čtvrtek 14:30-15:30 (prezenčně i online)
Online konzultace probíhají přes videokonferenci na: https://meet.pf.jcu.cz/KIN-Simandl-konzultace Konzultovat je možné také e-mailem (simandl@pf.jcu.cz) popř. se na online konzultaci domluvit na jiný čas.

 • Počítačové sítě
 • Správa operačních systémů
 • Teorie operačních systémů
 • Programování v Pythonu (7P2, 7P3)
 • Metodologické a pedagogické základy e-learningu
 • Semináře k bakalářské resp. diplomové práci na Katedře informatiky (BAPA, DISA, UBP1, UBP2, 7SB1, 7SB2, NMP1, NMP2, 0SD1, 0SD2, DIS1, DIS2)
 • E-safety for Teachers (v angličtině)

Profesní zaměření

 • Programování
 • Počítačová bezpečnost
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy

Účast na projektech a výzkumných záměrech

 • TAČR TL030oo222 - Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů. Spoluřešitel projektu. 2020-2023.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 - Podpora a rozvíjení informatického myšlení.  Garant KA 3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na VŠ, Gestor podpory informatické soutěže KA 4.3, Programátor robota KA 4 JU, 2017-2020.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 - Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Oborový garant P1, 2017.
 • GAJU 017/2013/S - Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií. Člen řešitelského týmu, 2013–2015.
 • GAJU 089/2010/S - Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. Člen řešitelského týmu, 2010–2012.

2023

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V. Microworlds for Programming Bebras Tasks in Czechia? In: Proceedings of the 2023 Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education V. 2 (ITiCSE 2023) [online]. New York: Association for Computing Machinery, 2023, s. 653. https://doi.org/10.1145/3587103.3594223
 • VANÍČEK, J., DOBIÁŠ, V., ŠIMANDL, V. Understanding loops: What are the misconceptions of lower-secondary pupils? In Informatics in Education. 2023, 22(3), s. 525-554. https://doi.org/10.15388/infedu.2023.20
 • ŠIMANDL, V., PRŠALA, J. Úspěšnost žáků při řešení informatických úloh v průběhu školního dne. In: DidInfo 2023 [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2023, s. 142-147. ISBN: 978-80-557-2038-8, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/Zbornik_DidInfo%202023_final%201.pdf
 • ŠIMANDL, V. Krajta ve výuce aneb učebnice Programování v jazyce Python pro SŠ. Konference Počítač ve škole 2023. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, 4.-6. 4. 2023.

2022

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Situační algoritmické úlohy se sestavováním programového kódu jako nástroj rozvíjení informatického myšlení. In Journal of Technology and Information Education. 2022, 14(2), s. 101-119. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2022.014
 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Bebras Tasks Based on Assembling Programming Code. In: Bollin, A., Futschek, G. (eds) Informatics in Schools. A Step Beyond Digital Education. ISSEP 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13488. Cham: Springer, 2022, s. 113-124. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15851-3_10
 • DOBIÁŠ, V.,  ŠIMANDL, V. Socially disadvantaged pupils and computational thinking: Is there a new form of digital divide? In: INTED2022 Proceedings. IATED, 2022, s. 6542-6551. ISBN 978-84-09-37758-9, ISSN: 2340-1079. https://doi.org/10.21125/inted.2022.1659
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Analýza dat při tvorbě zakotvené teorie pomocí software atlas.ti. In Paidagogos. 2021, 2021(1), s. 131 - 156. http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=8

2021

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. A Comparison of Abstraction and Algorithmic Tasks Used in Bebras Challenge. In Informatics in Education. 2021, 20(4), s. 717–736. doi: 10.15388/infedu.2021.30
 • ŠIMANDL, V. Jak na publikování článku v odborném časopise. Zvaná přednáška. Interdisciplinární studentská vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 29. 11. 2021.
 • ŠIMANDL, V. Synchronní distanční výuka informatiky s využitím problémově orientovaných úloh. In: DidInfo 2021 [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2021, s. 152-157. ISBN: 978-80-557-1823-1, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/DIDINFO_2021_zbornik.pdf

2020

 • ŠIMANDL, V. Mezinárodní výjezdy. Zvaná přednáška. Interdisciplinární studentská vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 30. 11.-1. 12. 2020.
 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V. Participants’ Perception of Tasks in an Informatics Contest. In: Kori K., Laanpere M. (eds) Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational Thinking. ISSEP 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12518. Cham: Springer, 2020, s. 55-65. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63212-0_5
 • ŠIMANDL, V. Učíme PYTHON s učebnicí PRIM. ONLINE Konference PRIM@ Informatika 2020. Praha: Karlova univerzita, 19. 9. 2020.
 • BLAHO, A., SALANCI, Ľ. ŠIMANDL, V. Programování v jazyce Python pro střední školy. Učebnice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80-7394-784-2. Dostupné z: https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., DITRYCH, M.Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 [online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020, s. 279-286. ISBN: 978-80-213-3022-1, ISSN: 2336-744X. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-15999-proceedings-2020
 • ŠIMANDL, V. Exploiting Geometry in Programming Classes. In: 19th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2020. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2020, s. 960-971. ISBN: 978-80-227-4983-1.

2019

 • ŠIMANDL, V. Ochrana osobních údajů podle GDPR v soutěži Bobřík informatiky. In: DidInfo 2019 [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2019, s. 146-151. ISBN: 978-80-557-1533-9, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf
 • ŠIMANDL, V. Výuka programování jakožto příležitost pro podporu geometrické představivosti. Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 7.-9. 11. 2019.

2018

 • BUDINSKÁ L., MAYEROVÁ K., ŠIMANDL V. Differences Between 9–10 Years Old Pupils’ Results from Slovak and Czech Bebras Contest. In: Pozdniakov S., Dagienė V. (eds) Informatics in Schools. Fundamentals of Computer Science and Software Engineering. ISSEP 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11169. Cham: Springer, 2018, s. 307-318. ISBN 978-3-030-02749-0. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02750-6_24
 • ŠIMANDL, V., BUDINSKÁ, L., MAYEROVÁ, K. Porovnání výsledků dosahovaných českými a slovenskými žáky 1. stupně v soutěži Bobřík informatiky a iBobor. In: Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018, s. 243-252. ISBN: 978-80-7494-424-6, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Using atlas.ti software for data analysis through the construction of grounded theory. Konference INPROFORUM 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1.-2. 11. 2018.

2017

 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods on learners’ perception of e-safety. In Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, s. 253-275. Dostupné z http://www.informingscience.org/Publications/3877
 • ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. Využití Wi-Fi sítí na základních školách. In Journal of Technology and Information Education. 2017, 9(1), s. 213-222. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2017.017
 • ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety context. In Telematics and Informatics. 2017, 34(8), s. 1488-1502. ISSN 0736-5853. http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012
 • ŠIMANDL, V., NOVOTNÝ, J. Using Local ICT Services to Support Lower Secondary and Primary School Teaching. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2017, 6(1), s. 14-24. ISSN 1805-3726. Dostupné z https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2017-01/ictejournal-2017-1-article-2.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti. In: DidInfo&DidactIG 2017 [USB flash disk]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2017, s. 147-152. ISBN 978-80-557-1216-1, ISSN 2454-051X.
 • ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.

2016

 • ŠIMANDL, V. Kompetence učitelů ICT v oblasti technické e-bezpečnosti. České Budějovice, 2016. Dostupné také z: http://theses.cz/id/1ndn00/simandl-dp9b5.pdf. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Vaníček.

2015

 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers, Social Network Sites and Online Privacy. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(4), s. 69-81. ISSN 1805-3726. https://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0020
 • PECH, P., ČINČUROVÁ, L., GÜNZEL, M., HÁJKOVÁ, R., HAŠEK, R., HRANÍČEK, A., KAZDA, M., KOPECKÝ, J., KOTLASOVÁ, M., PETRÁŠKOVÁ, V., SAMKOVÁ, L., SUCHOPÁROVÁ, T., ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2015. 194 s. ISBN 978-80-7394-531-2.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods during technical e-safety instruction (Poster). ISSEP 2015. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 28. 9.-1. 10. 2015.
 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Social Network Sites. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015, s. 196-203. ISBN 978-80-7464-763-5.
 • ŠIMANDL, V. The use of GeoGebra software for typesetting mathematical text. In The Electronic Journal of Mathematics and Technology. 2015, 9(3), s. 239-247. ISSN 1933-2823. Dostupné z https://php.radford.edu/~ejmt/deliveryBoy.php?paper=eJMT_v9n3a4
 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Technical E-safety: Knowledge and Routines. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(2), s. 50-65. ISSN 1805-3726. https://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0009
 • ŠIMANDL, V., Vaníček, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment in Pre-Service ICT Teacher Training. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(1), s. 5-15. ISSN 1805-3726. http://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0001

2014

 • ŠIMANDL, V. Odhalování podvádění v online soutěžích. In Journal of Technology and Information Education. 2014, 6(2), s. 114-121. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2014.023
 • ŠIMANDL, V. ICT teachers and technical e-safety: knowledge and routines. Conference Cyberspace 2014. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 28.-29. 11. 2014.
 • ŠIMANDL, V. Using GeoGebra software to typeset mathematical text. Conference CADGME 2014. Německo, Halle: Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg, 26.-29. 9. 2014.
 • ŠIMANDL, V. Odhalování podvádění v soutěži Bobřík informatiky. Konference DidactIG 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 3.-5. 2. 2014.

2013

 • KOPECKÝ, K., HŘIVNOVÁ, M., MALÚŠKOVÁ, A., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., OČENÁŠKOVÁ, V., TOMÁNEK, P., TOMCZYK, L., WASINSKI, A., VÁCLAVÍKOVÁ, Z. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3571-8
 • ŠIMANDL, V., ZELENKA, J., SADIL, J. Výuka digitální bezpečnosti v českých školách. In: DidInfo 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2013, s. 229-236. ISBN 978-80-557-0527-9.
 • ŠIMANDL, V. Kompetence učitelů ICT v oblasti technické e-bezpečnosti. In: Information and Communication Technology in Education - Ph.D. students section [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 114-131. ISBN 978-80-7464-325-5

2012

 • ŠIMANDL, V. Kompetence žáků v oblasti informační bezpečnosti. In: Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání - Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 186-200. ISBN 978-80-244-3362-2.
 • ŠIMANDL, V., LHOTÁK, J. Kompetence žáků v oblasti digitální bezpečnosti v České republice. In: DidInfo 2012 [CD-ROM]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2012, s. 243-250. ISBN 978-80-557-0342-8.
 • LEIPERT, J., ŠIMANDL, V. Cloud learning - Learning through social networks and online services. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, s. 147-150. ISBN 978-80-7464-135-0.
 • GÜNZEL, M., HAŠEK, R., JAREŠ, J., LOMBART, J., PECH, P., ŠIMANDL, V. ŠTĚPÁNKOVÁ, R., VANÍČEK, J. Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2012, 187 s. ISBN 978-80-7394-386-8.

2011

 • ŠIMANDL, V. Online research activities for the teaching with the help of spreadsheets. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, s. 333-338. ISBN 978-80-7368-979-7.

 

Vztah mezi účastí školy v soutěži Bobřík informatiky a výukou informatiky

Cílem bakalářské práce je objasnit vztah mezi účastí školy v soutěži Bobřík informatiky a způsobem výuky informatiky na této škole. Student nejprve nalezne reprezentativní vzorek škol, které se soutěže Bobřík informatiky neúčastní; které se soutěže dlouhodobě účastní (v loňském roce i v roce 2019); které se soutěže účastní nově (v loňském roce ano, v roce 2019 nikoliv). Student následně prostuduje ŠVP těchto škol a určí, v jakém rozsahu a jakým způsobem je vyučována na těchto školách informatika. Tato data student klasifikuje a následně analyzuje pomocí vhodných statistických metod.

Využití serveru a tenkých resp. zero klientů na základních školách

Cílem práce je zmapovat, jaké jsou možnosti a meze využití serveru (např. MS Multipoint Serveru) ve spojení s tenkými (resp. zero klienty) při výuce na základních školách. Student v práci realizuje případovou studii, ve které se zaměří na školu využívající takovéto řešení. Pomocí rozhovorů se správcem školní počítačové sítě a vybranými učiteli zjistí, jaké výhody s sebou dané řešení přináší a jaká jsou negativa daného řešení. Student na základě vhodných zátěžových testů zjistí, k jakému využití je dané řešení vhodné a k jakému nikoliv (např. pro práci s kancelářskými aplikacemi resp. úpravě fotografií resp. stříhání videa atp.).

 

Vliv rozvržení webové stránky na schopnost uživatele se v ní orientovat

Cílem práce je pomocí technologie eyetrackingu optimalizovat webové stránky soutěže Bobřík informatiky tak, aby byla pro uživatele co nejpřehlednější. Student předloží webovou stránku vybraným uživatelů z řad žáků a učitelů, nechá je vypracovat zadané úkoly (např. přejít do soutěžního testu, zobrazit si výsledky soutěže apod.) a na základě dat zjištěných pomocí technologie eyetrackingu webovou stránku optimalizuje tak, aby byla pro uživatele přehlednější.

Souvislost mezi socioekonomickým statusem žáka a jeho výsledky v soutěži Bobřík informatiky

Cílem práce je zjistit, zda žáci s nižším socioekonomickým statusem dosahují v soutěži Bobřík informatiky významně odlišných výsledků než žáci s vyšším socioekonomickým statusem. Student nejprve vytipuje sociálně vyloučené lokality v rámci ČR a školy v blízkosti těchto lokalit. Následně osloví učitele informatiky na těchto školách a s jejich pomocí nechá žáky vybraných ročníků těchto škol vyplnit krátký dotazník týkající se jejich socioekonomického statusu. Data vzešlá z dotazníkového šetření propojí s výsledky daných žáků v soutěži Bobřík informatiky a tato data vyhodnotí.

Poznámka: Určení socioekonomického statusu žáka bude odpovídat metodice šetření ICILS, kterou student bude mít k dispozici (tj. otázky v dotazníku a způsob vyhodnocení odpovědí student nemusí navrhovat).

Interaktivní tabule a reálné proměny výuky

Cílem práce je pomocí rozhovorů s učiteli základních (nebo středních) škol zjistit, jaký vliv mělo zavedení interaktivních tabulí na výuku. Student v práci zmapuje, v jakém rozsahu jsou v současné době využívány interaktivní tabule ve výuce různých předmětů a jakým způsobem jsou využívány (zda pro podporu žákovy aktivity ve výuce nebo jako dataprojektor). Student  zjistí, jaké důvody vedly učitele k využívání interaktivních tabulí právě takovým způsobem. Student vyzkoumá, jaké jsou přínosy a negativa takového využití interaktivních tabulí oproti klasické výuce bez použití digitálních technologií.