Cлава Україні!

Václav Šimandl

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

odborný asistent

Kancelář: J504
Email: simandl@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 078

Konzultační hodiny

KH v ZS 2022/2023 (platí od 29.9. do 5.1.):

 • pondělí od 14:00 do 15:30 (prezenčně i online)
 • čtvrtek od 9:30 do 10:30 (prezenčně i online)
 • čtvrtek od 14:45 do 15:30 (prezenčně i online)
Jak se v době konzultačních hodin připojit pomocí služby Jitsi Meet: Klikněte na odkaz: https://meet.pf.jcu.cz/KIN-Simandl-konzultace Pokud v danou dobu nejsem na Jitsi Meet "vidět", pošlete mi okamžitě stručný email a obratem domluvíme jiné místo setkání. Konzultovat je možné také e-mailem (simandl@pf.jcu.cz) popř. je možné videokonferenci individuálně domluvit na jiný čas nebo prostřednictvím jiné platformy (např. MS Teams).

 • Počítačové sítě
 • Správa operačních systémů
 • Teorie operačních systémů
 • Programování v Pythonu (7P2, 7P3)
 • Metodologické a pedagogické základy e-learningu
 • Semináře k bakalářské resp. diplomové práci na Katedře informatiky (BAPA, DISA, UBP1, UBP2, 7SB1, 7SB2, NMP1, NMP2, 0SD1, 0SD2, DIS1, DIS2)
 • E-safety for Teachers (v angličtině)

Profesní zaměření

 • Programování
 • Počítačová bezpečnost
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy

Účast na projektech a výzkumných záměrech

 • TAČR TL030oo222 - Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů. Spoluřešitel projektu. 2020-2023.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 - Podpora a rozvíjení informatického myšlení.  Garant KA 3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na VŠ, Gestor podpory informatické soutěže KA 4.3, Programátor robota KA 4 JU, 2017-2020.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 - Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Oborový garant P1, 2017.
 • GAJU 017/2013/S - Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií. Člen řešitelského týmu, 2013–2015.
 • GAJU 089/2010/S - Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. Člen řešitelského týmu, 2010–2012.

2023

 • VANÍČEK, J., DOBIÁŠ, V., ŠIMANDL, V. Understanding loops: What are the misconceptions of lower-secondary pupils? In Informatics in Education. 2023, in press. https://doi.org/10.15388/infedu.2023.20

2022

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Bebras Tasks Based on Assembling Programming Code. In: Bollin, A., Futschek, G. (eds) Informatics in Schools. A Step Beyond Digital Education. ISSEP 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13488. Cham: Springer, 2022, s. 113-124. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15851-3_10
 • DOBIÁŠ, V.,  ŠIMANDL, V. Socially disadvantaged pupils and computational thinking: Is there a new form of digital divide? In: INTED2022 Proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 6542-6551. ISBN 978-84-09-37758-9, ISSN: 2340-1079.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Analýza dat při tvorbě zakotvené teorie pomocí software atlas.ti. In Paidagogos. 2021, 2021(1), s. 131 - 156. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=8

2021

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. A Comparison of Abstraction and Algorithmic Tasks Used in Bebras Challenge. In Informatics in Education. 2021, 20(4), s. 717–736. doi: 10.15388/infedu.2021.30
 • ŠIMANDL, V. Jak na publikování článku v odborném časopise. Zvaná přednáška. Interdisciplinární studentská vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 29. 11. 2021.
 • ŠIMANDL, V. Synchronní distanční výuka informatiky s využitím problémově orientovaných úloh. In: DidInfo 2021 [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2021, s. 152-157. ISBN: 978-80-557-1823-1, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/DIDINFO_2021_zbornik.pdf

2020

 • ŠIMANDL, V. Mezinárodní výjezdy. Zvaná přednáška. Interdisciplinární studentská vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 30. 11.-1. 12. 2020.
 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V. Participants’ Perception of Tasks in an Informatics Contest. In: Kori K., Laanpere M. (eds) Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational Thinking. ISSEP 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12518. Cham: Springer, 2020, s. 55-65. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63212-0_5
 • ŠIMANDL, V. Učíme PYTHON s učebnicí PRIM. ONLINE Konference PRIM@ Informatika 2020. Praha: Karlova univerzita, 19. 9. 2020.
 • BLAHO, A., SALANCI, Ľ. ŠIMANDL, V. Programování v jazyce Python pro střední školy. Učebnice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80-7394-784-2. Dostupné z: https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., DITRYCH, M.Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 [online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020, s. 279-286. ISBN: 978-80-213-3022-1, ISSN: 2336-744X. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-15999-proceedings-2020
 • ŠIMANDL, V. Exploiting Geometry in Programming Classes. In: 19th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2020. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2020, s. 960-971. ISBN: 978-80-227-4983-1.

2019

 • ŠIMANDL, V. Ochrana osobních údajů podle GDPR v soutěži Bobřík informatiky. In: DidInfo 2019 [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2019, s. 146-151. ISBN: 978-80-557-1533-9, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf
 • ŠIMANDL, V. Výuka programování jakožto příležitost pro podporu geometrické představivosti. Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 7.-9. 11. 2019.

2018

 • BUDINSKÁ L., MAYEROVÁ K., ŠIMANDL V. Differences Between 9–10 Years Old Pupils’ Results from Slovak and Czech Bebras Contest. In: Pozdniakov S., Dagienė V. (eds) Informatics in Schools. Fundamentals of Computer Science and Software Engineering. ISSEP 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11169. Cham: Springer, 2018, s. 307-318. ISBN 978-3-030-02749-0. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02750-6_24
 • ŠIMANDL, V., BUDINSKÁ, L., MAYEROVÁ, K. Porovnání výsledků dosahovaných českými a slovenskými žáky 1. stupně v soutěži Bobřík informatiky a iBobor. In: Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018, s. 243-252. ISBN: 978-80-7494-424-6, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Using atlas.ti software for data analysis through the construction of grounded theory. Konference INPROFORUM 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1.-2. 11. 2018.

2017

 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods on learners’ perception of e-safety. In Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, s. 253-275. Dostupné z http://www.informingscience.org/Publications/3877
 • ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. Využití Wi-Fi sítí na základních školách. In Journal of Technology and Information Education. 2017, 9(1), s. 213-222. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2017.017
 • ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety context. In Telematics and Informatics. 2017, 34(8), s. 1488-1502. ISSN 0736-5853. http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012
 • ŠIMANDL, V., NOVOTNÝ, J. Using Local ICT Services to Support Lower Secondary and Primary School Teaching. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2017, 6(1), s. 14-24. ISSN 1805-3726. Dostupné z https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2017-01/ictejournal-2017-1-article-2.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti. In: DidInfo&DidactIG 2017 [USB flash disk]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2017, s. 147-152. ISBN 978-80-557-1216-1, ISSN 2454-051X.
 • ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.

2016

 • ŠIMANDL, V. Kompetence učitelů ICT v oblasti technické e-bezpečnosti. České Budějovice, 2016. Dostupné také z: http://theses.cz/id/1ndn00/simandl-dp9b5.pdf. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Vaníček.

2015

 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers, Social Network Sites and Online Privacy. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(4), s. 69-81. ISSN 1805-3726. https://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0020
 • PECH, P., ČINČUROVÁ, L., GÜNZEL, M., HÁJKOVÁ, R., HAŠEK, R., HRANÍČEK, A., KAZDA, M., KOPECKÝ, J., KOTLASOVÁ, M., PETRÁŠKOVÁ, V., SAMKOVÁ, L., SUCHOPÁROVÁ, T., ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2015. 194 s. ISBN 978-80-7394-531-2.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods during technical e-safety instruction (Poster). ISSEP 2015. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 28. 9.-1. 10. 2015.
 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Social Network Sites. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015, s. 196-203. ISBN 978-80-7464-763-5.
 • ŠIMANDL, V. The use of GeoGebra software for typesetting mathematical text. In The Electronic Journal of Mathematics and Technology. 2015, 9(3), s. 239-247. ISSN 1933-2823. Dostupné z https://php.radford.edu/~ejmt/deliveryBoy.php?paper=eJMT_v9n3a4
 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Technical E-safety: Knowledge and Routines. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(2), s. 50-65. ISSN 1805-3726. https://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0009
 • ŠIMANDL, V., Vaníček, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment in Pre-Service ICT Teacher Training. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(1), s. 5-15. ISSN 1805-3726. http://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0001

2014

 • ŠIMANDL, V. Odhalování podvádění v online soutěžích. In Journal of Technology and Information Education. 2014, 6(2), s. 114-121. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2014.023
 • ŠIMANDL, V. ICT teachers and technical e-safety: knowledge and routines. Conference Cyberspace 2014. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 28.-29. 11. 2014.
 • ŠIMANDL, V. Using GeoGebra software to typeset mathematical text. Conference CADGME 2014. Německo, Halle: Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg, 26.-29. 9. 2014.
 • ŠIMANDL, V. Odhalování podvádění v soutěži Bobřík informatiky. Konference DidactIG 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 3.-5. 2. 2014.

2013

 • KOPECKÝ, K., HŘIVNOVÁ, M., MALÚŠKOVÁ, A., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., OČENÁŠKOVÁ, V., TOMÁNEK, P., TOMCZYK, L., WASINSKI, A., VÁCLAVÍKOVÁ, Z. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3571-8
 • ŠIMANDL, V., ZELENKA, J., SADIL, J. Výuka digitální bezpečnosti v českých školách. In: DidInfo 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2013, s. 229-236. ISBN 978-80-557-0527-9.
 • ŠIMANDL, V. Kompetence učitelů ICT v oblasti technické e-bezpečnosti. In: Information and Communication Technology in Education - Ph.D. students section [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 114-131. ISBN 978-80-7464-325-5

2012

 • ŠIMANDL, V. Kompetence žáků v oblasti informační bezpečnosti. In: Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání - Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 186-200. ISBN 978-80-244-3362-2.
 • ŠIMANDL, V., LHOTÁK, J. Kompetence žáků v oblasti digitální bezpečnosti v České republice. In: DidInfo 2012 [CD-ROM]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2012, s. 243-250. ISBN 978-80-557-0342-8.
 • LEIPERT, J., ŠIMANDL, V. Cloud learning - Learning through social networks and online services. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, s. 147-150. ISBN 978-80-7464-135-0.
 • GÜNZEL, M., HAŠEK, R., JAREŠ, J., LOMBART, J., PECH, P., ŠIMANDL, V. ŠTĚPÁNKOVÁ, R., VANÍČEK, J. Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2012, 187 s. ISBN 978-80-7394-386-8.

2011

 • ŠIMANDL, V. Online research activities for the teaching with the help of spreadsheets. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, s. 333-338. ISBN 978-80-7368-979-7.

Ovládání dronu pomocí mobilní aplikace (zadáno)

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci umožňující ovládání dronu DJi Phantom 4. Student vytvoří prostředí, v rámci něhož bude uživatel pomocí základních povelů sestavovat program představující letový plán dronu.Mezi základní povelů, které budou v programu dostupné, bude patřit např. vzlétnutí do určité výšky, změna výšky, let vpřed a vzad, otočení o určitý úhel, natočení gimballu s kamerou, pořízení videa či fotografie, přistání. Uživatelem sestavený program bude možné spustit, čímž dojde k postupnému zaslání jednotlivých povelů připojenému dronu, které je vykoná. Na základě testování aplikace student určí možnosti a limity použití takovýchto aplikací, kdy se zaměří mmj. na otázky související s bezpečností provozu dronu.

 

Využití databází hacknutých uživatelských hesel jako nástroje pro zlepšení zabezpečení uživatelských účtů (zadáno)

Cílem bakalářské práce je zmapovat využitelnost databází hacknutých uživatelských hesel ke zlepšení zabezpečení uživatelských účtů na webu. Student upraví moduly pro registraci a přihlášení běžného uživatele do služby ve webové aplikaci Bobříka informatiky, při čemž zajistí propojení s databázi českých a slovenských hacknutých přihlašovacích údajů (tj. uživatelských hesel a e-mailů popř. uživatelských jmen). Na základě této úpravy bude možno zjistit, zda dané přihlašovací údaje (uživatelské jméno + heslo i emailová adresa + heslo) nebyly v rámci internetu hacknuty. V případě, že hacknuty byly, bude uživateli doporučena změna uživatelského hesla. Student funkčnost vytvořeného řešení ověří v praxi v období kolem školního kola soutěže a následně zanalyzuje, u kolika uživatelů byly zjištěny hacknuté údaje a kolik z nich přistoupilo k doporučované změně hesla. V teoretické části práce student popíše způsoby, jakými lze zjistit bez vědomí uživatele zjistit jeho přihlašovací údaje.

 

Využití serveru a tenkých resp. zero klientů na základních školách

Cílem práce je zmapovat, jaké jsou možnosti a meze využití serveru (např. MS Multipoint Serveru) ve spojení s tenkými (resp. zero klienty) při výuce na základních školách. Student v práci realizuje případovou studii, ve které se zaměří na školu využívající takovéto řešení. Pomocí rozhovorů se správcem školní počítačové sítě a vybranými učiteli zjistí, jaké výhody s sebou dané řešení přináší a jaká jsou negativa daného řešení. Student na základě vhodných zátěžových testů zjistí, k jakému využití je dané řešení vhodné a k jakému nikoliv (např. pro práci s kancelářskými aplikacemi resp. úpravě fotografií resp. stříhání videa atp.).

Online technologie při distanční výuce předmětu ....

Téma je určeno pro studenty učitelství. Jde o sadu bakalářských prací, z nichž si každý student může vybrat jednu užší oblast podle tdruhého studovaného předmětu.

Cílem bakalářské práce je zmapovat distanční výuku určitého předmětu na středních nebo základních školách (dle volby studenta) s důrazem na roli online technologií při této výuce. Student realizuje vícečetnou případovou studii, jejímž základem budou polostrukturované hloubkové rozhovory s vytipovanými učiteli daného předmětu. Student dále zrealizuje rozhovory se žáky uvedených učitelů tak, aby byla zajištěna triangulace získaných dat. Student během výzkumu zmapuje, jaké nástroje jsou používané při distanční výuce daného předmětu a zjistí, jakým způsobem učitelé získávali informace o těchto nástrojích a práci s nimi. Student objasní rozsah, metody a cíle synchronní i asynchronní části distanční výuky, proměnu cílů a metod distanční výuky oproti prezenční výuce a porovná efektivitu distanční výuky oproti prezenční výuce. Student zjistí, jaká jsou negativa a případná pozitiva distanční výuky a jaké překážky brání efektivní distanční výuce. Student objasní, zda a případně v jakém ohledu může mít učitelova zkušenost z realizované distanční výuky vliv na jeho další výuku daného předmětu.

Vliv rozvržení webové stránky na schopnost uživatele se v ní orientovat

Cílem práce je pomocí technologie eyetrackingu optimalizovat webové stránky soutěže Bobřík informatiky tak, aby byla pro uživatele co nejpřehlednější. Student předloží webovou stránku vybraným uživatelů z řad žáků a učitelů, nechá je vypracovat zadané úkoly (např. přejít do soutěžního testu, zobrazit si výsledky soutěže apod.) a na základě dat zjištěných pomocí technologie eyetrackingu webovou stránku optimalizuje tak, aby byla pro uživatele přehlednější.

Souvislost mezi socioekonomickým statusem žáka a jeho výsledky v soutěži Bobřík informatiky

Cílem práce je zjistit, zda žáci s nižším socioekonomickým statusem dosahují v soutěži Bobřík informatiky významně odlišných výsledků než žáci s vyšším socioekonomickým statusem. Student nejprve vytipuje sociálně vyloučené lokality v rámci ČR a školy v blízkosti těchto lokalit. Následně osloví učitele informatiky na těchto školách a s jejich pomocí nechá žáky vybraných ročníků těchto škol vyplnit krátký dotazník týkající se jejich socioekonomického statusu. Data vzešlá z dotazníkového šetření propojí s výsledky daných žáků v soutěži Bobřík informatiky a tato data vyhodnotí.

Poznámka: Určení socioekonomického statusu žáka bude odpovídat metodice šetření ICILS, kterou student bude mít k dispozici (tj. otázky v dotazníku a způsob vyhodnocení odpovědí student nemusí navrhovat).

Interaktivní tabule a reálné proměny výuky

Cílem práce je pomocí rozhovorů s učiteli základních (nebo středních) škol zjistit, jaký vliv mělo zavedení interaktivních tabulí na výuku. Student v práci zmapuje, v jakém rozsahu jsou v současné době využívány interaktivní tabule ve výuce různých předmětů a jakým způsobem jsou využívány (zda pro podporu žákovy aktivity ve výuce nebo jako dataprojektor). Student  zjistí, jaké důvody vedly učitele k využívání interaktivních tabulí právě takovým způsobem. Student vyzkoumá, jaké jsou přínosy a negativa takového využití interaktivních tabulí oproti klasické výuce bez použití digitálních technologií.