Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Václav Dobiáš

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář: J502
Email: dobias@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 080

Konzultační hodiny

virtuální konzultace pouze po předchozí emailové domluvě pod odkazem: https://meet.pf.jcu.cz/dobias V ZS: Čtvrtek 9:15 - 11:15 a 14:00 - 15:00        

Algoritmy a datové struktury
Digitální technologie v předškolním vzdělávání
Diskrétní matematika

Matematika pro informatiky

Teoretická informatika
Pedagogická praxe
Informatika pro 1. stupeň ZŠ
Technologie ve vzdělávání

Účast na projektech a výzkumných záměrech

 • TAČR TL030oo222 - Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů. Spoluřešitel projektu. 2020-2023.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 - Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Oborový garant, Oborový didaktik , 2017-2019.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 - IPUP – Inovace přípravy učitelů pro praxi. Koordinátor implementace nových technologií do výuky na katedrách KA 3
 • ATCZ62 - Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka
 • CZ.1.07/1.1.14/01.0021 - Zvýšení matematických a odborných jazykových znalostí prostřednictvím ICT u žáků středních škol s technickým zaměřením

Granty

 • 2016 Interní grant VŠTE číslo 2016: Vybavení laboratoří informatiky VŠTE.
 • 2016 Interní grant VŠTE číslo 2016: Vybavení laboratoří informatiky VŠTE.
 • 2016 Interní grant VŠTE - spoluautor číslo 2016: Kurz programování pro studenty a zaměstnance VŠTE.
 • 2015 Interní grant VŠTE číslo 2/2015, Rozvoj kvalitativního výzkumu v předmětu marketingový výzkum.
 • 2014 Interní grant VŠTE číslo: 4/2014, Výzkum efektivity výukových metod při výuce informatiky na VŠTE.
 • 2013 Interní grant VŠTE číslo: 3/2013, Atlas.ti.
 • 2012 Interní grant VŠTE číslo: 2/2012, Zjištění efektivity různých výukových metod přivýuce informatiky.

 

Mezinárodní stáže

 • 2022 Erasmus+: Univerzita Rize, Turecko, Délka trvání 1 týden
 • 2018 Erasmus+: Gdaňská Univerzita, Polsko, Délka trvání 1 týden
 • 2017 Erasmus+: Saratov Socio-Economic Institute, Plekhanov Russian University of Economics, Rusko, Délka trvání 1 týden
 • 2017 Erasmus+: Univerzita Ruse, Bulharsko, Délka trvání 1 týden
 • 2015 Erasmus+: Univerzita Bingol, Turecko, Délka trvání 1 týden
 • 2014 Erasmus+: Univerzita Rize, Turecko, Délka trvání 1 týden
 • 2013 Erasmus+: Univerzita Rize, Turecko, Délka trvání 1 týden

2023

 • VANÍČEK, J., DOBIÁŠ, V., ŠIMANDL, V. Understanding loops: What are the misconceptions of lower-secondary pupils? In Informatics in Education. 2023, 22(3), s. 525-554. https://doi.org/10.15388/infedu.2023.20
 • DOBIÁŠ, V.. Výsledky sociálně znevýhodněných žáků v soutěži Bobřík informatiky 2022. DidInfo 2023. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2023, s. 59-64. ISBN 978-80-557-2038-8. ISSN 2454-051X. Dostupné z: doi:10.24040/2023.9788055720388

2022

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Situační algoritmické úlohy se sestavováním programového kódu jako nástroj rozvíjení informatického myšlení. In Journal of Technology and Information Education. 2022, 14(2), s. 101-119. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2022.014
 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Bebras Tasks Based on Assembling Programming Code. In: Bollin, A., Futschek, G. (eds) Informatics in Schools. A Step Beyond Digital Education. ISSEP 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13488. Cham: Springer, 2022, s. 113-124. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15851-3_10
 • Dobiáš, V.,  Šimandl, V. Socially disadvantaged pupils and computational thinking: Is there a new form of digital divide? In: INTED2022 Proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 6542-6551. ISBN 978-84-09-37758-9, ISSN: 2340-1079.

2021

 • Šimandl, V., Dobiáš, V. Analýza dat při tvorbě zakotvené teorie pomocí software atlas.ti. In Paidagogos. 2021, 2021(1), s. 131 - 156. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=8
 • DOBIÁŠ, V. Vztah učitelů mateřských škol k využívání digitálních technologií při přímé pedagogické činnosti . In: Didinfo 2021 [online]. Banská Bystrica: TUL, 2021, s. 64-68. ISBN: 978-80-557-1823-1, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/DIDINFO_2021_zbornik.pdf

2020

 • DOBIÁŠ, V. Realizace výzkumu pomocí Zakotvené teorie. Úvodní zvaná přednáška konference. Interdisciplinární studentská vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 30. 11.-1. 12. 2020.
 • DOBIÁŠ, V. Real Use of Digital Technologies in Preschool Education. In: Didinfo 2020 [online]. Liberec: TUL, 2020, s. 30-37. ISBN: 978-80-7494-532-8, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2020.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., DITRYCH, M.Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 [online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020, s. 279-286. ISBN: 978-80-213-3022-1, ISSN: 2336-744X. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-15999-proceedings-2020
 • DOBIÁŠ Václav, REMEŠ, Radim a Patrik KLOFÁČ (Eds.) 2020. Sborník konference PRIT 2020 [DVD]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-805-4.

2019

 • Dobiáš, V. Digitální gramotnost sociálně vyloučených adolescentů. České Budějovice, 2019. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Vaníček.
 • DOBIÁŠ Václav, REMEŠ, Radim a Václav ŠIMANDL (Eds.) 2019. Sborník konference PRIT 2019 [DVD]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-758-3.

2018

 • GUCHENKO, Mykola, Natalia SOKHIN, Oleksandr LUGOVYJ, Václav DOBIÁŠ, Čejka JIŘÍ a Ludvík MIROSLAV. Double QoS Implementation in the Network Bandwidth Adjustment Task. International Journal of Inteligent Engineering & Systems. 2018, 11(1), 20-29. DOI: 10.22266/ijies2018.0228.03.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Using atlas.ti software for data analysis through the construction of grounded theory. Konference INPROFORUM 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1.-2. 11. 2018.
 • DOBIÁŠ, V. Řešení problémů v neznámém programu. Konference Didinfo. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 6.-8. 4. 2018

2017

 • ŠIMANDL, Václav, Václav DOBIÁŠ a Michal ŠERÝ. The Influence of Teaching Methods on Learners' Perception of E-safety. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, 253 - 275.
 • DOBIÁŠ, Václav. Rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů končících základní školu. Mladá veda. 2017, 5(4), 18-27. ISSN 1339-3189.
 • DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost. Media4u Magazine. Praha, 2017, 14(3), 11-15. ISSN ISSN 1214-9187.
 • DOBIÁŠ, Václav. Reálná nerovnost v přístupu k počítačům a její vliv na schopnost práce s počítačem. Media4u Magazine. Praha, 2017, 14(2), 11-15. ISSN 1214-9187.
 • ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
 • ČEJKA, J., DOBIÁŠ, V., LUDVÍK, M., Optimisation of the line routing using the multi-criteria evaluation of alternatives. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti. In: DidInfo&DidactIG 2017 [USB flash disk]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2017, s. 147-152. ISBN 978-80-557-1216-1, ISSN 2454-051X.

2015

 • DOBIÁŠ, V. Vznik digitálního rozdělení. In: Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 38-43. 1. ISSN 1805-8949. Dostupné také z: http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/tvv15/tvv_2015_proceedings.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. ICT The influence of teaching methods during technical e-safety instruction. In: The Proceedings of International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. ISSEP 2015 [online]. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2015, s. 65-66. Dostupné z: http://issep15.fri.uni-lj.si/files/issep2015-proceedings.pdf

2014

 • Dobiáš, V. Deeper to the Digital Divide. Conference Cyberspace 2014. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 28.-29. 11. 2014.
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost u sociálně vyloučených. In: Information and Communication Technology in Education – Ph.D. students' section. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, s.15. ISBN 978-807464-667-6
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost u sociálně vyloučených. In: Sborník příspěvků z konference DiTech ’14. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN 978-80-7435-377-2
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost romů končících základní školu. In: InteRRa 24. České Budějovice: PF JČU, 2014, s. 7. ISBN 978-80-7394-471-1.

2013

 • KOPECKÝ, K., HŘIVNOVÁ, M., MALÚŠKOVÁ, A., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., OČENÁŠKOVÁ, V., TOMÁNEK, P., TOMCZYK, L., WASINSKI, A., VÁCLAVÍKOVÁ, Z. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3571-8
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost u sociálně vyloučených. In Dobiáš, V. Sborník konference Pedagogical Research on Information Technology 2013 [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, ISBN 978-80-7394-433-9
 • DOBIÁŠ, V. (ed.) Sborník konference Pedagogical Research on Information Technology 2013 [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, ISBN 978-80-7394-433-9

2006

 • Binterová, H., Dobiáš, V., GlobalSchool, 9. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, 11.-13. listopadu 2006, Srní., s.73-78, Jednota českých matematiků a fyziků,Plzeň 2006, ISBN 80-86843-09-2.

Digitální gramotnost a informatické myšlení sociálně znevýhodněných

Strategie řešení problémů na počítači

Digitální technologie v preprimárním vzdělávání

Deskové strategické hry jako nástroj rozvoje informatického myšlení (IM)

Deskové strategické hry mohou rozvíjet informatické myšlení. Je možné se zkoumat jaké složky IM jsou rozvíjeny v jednotlivých hrách. Případně přístup studentů učitelství informatiky k tomuto tématu

 

Grafové algoritmy a jejich reálné využití

V práci autor představí jednotlivé grafové algoritmy a uvede jednoduché reálné příklady jejich využití

Analýza státních kurikulárních dokumentů jednotlivých evropských států

V poslední době jednotlivé státy přistupují k výuce informatického myšlení. Cílem této práce je získání a následné porovnání jednotlivých státních kurikulárních dokumentů v oblasti rozvoje informatického myšlení. V ČR státní kurikulární dokument = RVP

Výuka umělé inteligence na ZŠ

Výuka umělé inteligence na ZŠ je potenciálně novým směrem výuky informatiky.

Koukněte na: https://clanky.rvp.cz/clanek/22973/KONSTRUKCIONISMUS-A-UMELA-INTELIGENCE.html

Na toto téma lze vypisovat různé závěrečné práce

 

Analýza dat z bobříka informatiky

Bobřík informatiky generuje velké množství dat. Máme především detailní data u programovacích úloh. Data většinou vypadají, jako jedna velká excelovská tabulka. Cílem práce je odpovědět na nějakou předem položenou výzkumnou otázku pomocí analýzi těchto dat. Výzkumnou otázku je třeba formulovat s vedoucím práce. Příkladem výzkumné otázky může být otázka: Existují genderové rozdíly v řešení ve způsobu řešení programovacích úloh?

Automatizovaná analýza dat z bobříka informatiky

Bobřík informatiky generuje velké množství anonymizovaných dat. Úkolem studenta bude navrhnout a naprogramovat systém, který bude automaticky získávat informace z dat. Bližší specifikace práce budou poskytnuty po domluvě se studentem. Práce se může dotýkat oblastí: programovaní, statistiky, data miningu, strojového učení.

Optimalizace prostředí programu, či webové stránky pomocí eye trackeru

Většinu ovládání programů jsme se naučili sami. Cílem práce je optimalizace grafického uživatelského prostředí a struktury programy, či webové stránky, tak aby pro uživatele bylo jednoduší jeho samostatné učení se ovládání. Optimalizace programu, či webové stránky proběhne na eye trackeru.

 

Robotická stavebnice Cubelets v mateřské škole

Cubelets je sada dvanácti kostek. Každá kostka vykonává jinou funkci. Sestavením kostek dohromady vytváří dítě program, podle kterého se bude robot chovat. Student vytvoří a vyzkouší s dětmi sadu úloh s Cubelets, které povedou k rozvíjení přemýšlení a algoritmizace u dětí v mateřské škole

 

 

Zvládání kázeňských problémových situací při výuce informatiky

Cílem práce je pomocí rozhovorů s učiteli zjistit jaké učitelé používají strategie zvládání kázeňských problémových situací při výuce informatiky. Před samotnými rozhovory v teoretické části nejdříve student popíše obecné projevy nekázně ve třídě. Následně se v rozhovorech s učiteli bude snažit identifikovat učitelovy strategie zvládání takovýchto situací v kontextu výuky informatiky. Na základě identifikovaných strategiích zvládání kázeňských problémových situací student popíše kontext situací, ve kterém jsou tyto strategie učiteli využívány.

Výuka umělé inteligence na ZŠ

Výuka umělé inteligence na ZŠ je potenciálně novým směrem výuky informatiky.

Koukněte na: https://clanky.rvp.cz/clanek/22973/KONSTRUKCIONISMUS-A-UMELA-INTELIGENCE.html

Na toto téma lze vypisovat různé závěrečné práce. Přičemž cílem práce je vyzkoušet metody výuky programování umělé inteligence na ZŠ.

Analýza výzkumu ICILS - části věnované informatickému myšlení (IM)

Výzkum ICILS dává k dispozici data získaná při výzkumu. Úkolem autora bude prozkoumat tato data, položit si otázky týkající se IM  a na ni z dat odpovědět.

Analýza dat z bobříka informatiky

Bobřík informatiky generuje velké množství dat. Máme především detailní data u programovacích úloh. Data většinou vypadají, jako jedna velká excelovská tabulka. Cílem práce je odpovědět na nějakou předem položenou výzkumnou otázku pomocí analýzi těchto dat. Výzkumnou otázku je třeba formulovat s vedoucím práce. Příkladem výzkumné otázky může být otázka: Existují genderové rozdíly v řešení ve způsobu řešení programovacích úloh?

Výuka informatiky bez počítače

Mnoho témat týkajících se informatiky jako vědy (computer science) lze učit bez počítače. Příkladem může být web https://www.csunplugged.org/. Případně lze rozvíjet informatické myšlení bez využití počítače. Úkolem studenta bude navrhnout unplaged aktivity rozvíjející informatické myšlení a nebo pochopení nějakých informatických principů. Tyto aktivity budou následně vyzkoušeny na dětech.