Cлава Україні!

Jan Pršala

Mgr. Jan Pršala

asistent

Kancelář: J508
Email: jprsala@pf.jcu.cz
Telefon: 389 033 032

Konzultační hodiny

ZS 2022/2023

 • pondělí 11:30 - 13:00
 • úterý 13:15 - 14:00
 • čtvrtek 11:15 - 12:00
Konzultovat je také možné e-mailem (jprsala@pf.jcu.cz), popřípadě je možné domluvit si individuální konzultaci na jiný termín.

 • KIN/7MM - Multimédia
 • KIN/7M - Matematika pro informatiky
 • KIN/7P1 - Programování I
 • KIN/7P2 - Programování II
 • KIN/8I1 - Informatika pro primární vzdělávání 1
 • KPEP/8PD1 - Praxe oborově-didaktická I
 • KIN/0TVZ (KIN/TVVZ) - Technologie ve vzdělávání

2022

 • PRŠALA, J. BBC microbit a informatické myšlení. Konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, 12.4.-14.4.2022

2021

 

Využití ICT v neinformatických předmětech

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na základních (případně středních) školách mimo informatiku. Student nejdříve zjistí a vyhodnotí možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve svém druhém studovaném předmětu, a poté zjistí, jak reálně učitelé tohoto předmětu využívají tyto technologie během svojí výuky.

Využití ICT na 1. stupni ZŠ

Určené pro studenty primárního vzdělávání.

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na 1. stupni základních školách. Student nejdříve popíše možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ, a poté zjistí, jaký je přístup učitelů k využití těchto technologií během svojí výuky.

Sada úloh pro roboty Dash a Dot

Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu úloh rozvíjející algoritmické a informatické myšlení pro dvojici robotů Wonder Dash a Dot. Student si prostuduje a analyzuje cizojazyčné materiály pro tyto roboty, a na jejich základě vytvoří vlastní sadu úloh určenou pro výuku robotiky na 1. (případně 2.) stupni základních škol. Sadu nakonec otestuje přímo ve výuce.

Projektová výuka s využitím BBC micro:bit

Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu projektů, které budou využívat programovatelnou desku BBC micro:bit. Student vymyslí a navrhne několik projektů, ve kterých se micro:bit zapojí společně s další periférií (LED dioda, větráček, mikrofon, ...). Tyto projekty následně otestuje ve výuce nebo na kroužku robotiky.