Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Jan Pršala

Mgr. Jan Pršala

asistent

Kancelář: J509
Email: jprsala@pf.jcu.cz

Konzultační hodiny

ZS 2023/2024

 • Úterý 10:30-12:30
 • Středa 12:00-13:00
Konzultovat je také možné e-mailem (jprsala@pf.jcu.cz), popřípadě je možné domluvit si individuální a online konzultaci na jiný termín.

 • KIN/8I1 - Informatika pro primární vzdělávání 1
 • KIN/8I2 - Informatika pro primární vzdělávání 2
 • KIN/7MM - Multimédia
 • KIN/7M - Matematika pro informatiky
 • KIN/7P1 - Programování I
 • KIN/7P2 - Programování II
 • KPEP/8PD1 - Praxe oborově-didaktická I
 • KIN/3OD1 -  Samostatné oborové didaktiky I - informatika
 • KIN/0TVZ (KIN/TVVZ) - Technologie ve vzdělávání
 • KIN/7T1 -  Teoretická informatika I

2023

 • ŠIMANDL, V., PRŠALA, J. Úspěšnost žáků při řešení informatických úloh v průběhu školního dne. DidInfo 2023. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2023, s. 142-147. ISBN: 978-80-557-2038-8, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/Zbornik_DidInfo%202023_final%201.pdf

2022

 • PRŠALA, J. BBC microbit a informatické myšlení. Konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, 12.4.-14.4.2022

2021

 

Využití ICT v neinformatických předmětech

Určeno pro studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ. V současné době zabrány předměty: AJ.

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na základních (případně středních) školách mimo informatiku. Student nejdříve zjistí a vyhodnotí možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve svém druhém studovaném předmětu, a poté zjistí, jak reálně učitelé tohoto předmětu využívají tyto technologie během svojí výuky.

Využití ICT na 1. stupni ZŠ

Určené pro studenty primárního vzdělávání.

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na 1. stupni základních školách. Student nejdříve popíše možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ, a poté zjistí, jaký je přístup učitelů k využití těchto technologií během svojí výuky.

 

Badatelsky orientovaná výuka s využitím BBC micro:bit

Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu úloh, které budou využívat programovatelnou desku BBC micro:bit během badatelsky orientované výuky. Student vymyslí a navrhne několik úloh, ve kterých si žáci pomocí badatelských postupů a micro:bitu základy programování a robotiky. Tyto úlohy následně otestuje ve výuce nebo na kroužku robotiky.