Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Jan Pršala

Mgr. Jan Pršala

asistent

Kancelář: J509
Email: jprsala@pf.jcu.cz

Konzultační hodiny

Zápočtové a zkouškové období LS 2023/2024

 • 20.5. - online po předchozí domluvě
 • 28.5. - online po předchozí domluvě
 • 4.6. - 9:00-10:30
 • 11.6. - 9:00-10:30
 • 18.6. - 9:00-10:30
 • 25.6. - 9:00-10:30
Konzultovat je také možné e-mailem (jprsala@pf.jcu.cz), popřípadě je možné domluvit si individuální a online konzultaci na jiný termín.

 • KIN/8I1 - Informatika pro primární vzdělávání 1
 • KIN/8I2 - Informatika pro primární vzdělávání 2
 • KIN/7MM - Multimédia
 • KIN/7M - Matematika pro informatiky
 • KIN/7P1 - Programování I
 • KIN/7P2 - Programování II
 • KPEP/8PD1 - Praxe oborově-didaktická I
 • KIN/3OD1 -  Samostatné oborové didaktiky I - informatika
 • KIN/0TVZ (KIN/TVVZ) - Technologie ve vzdělávání
 • KIN/7T1 -  Teoretická informatika I

2024

 • PRŠALA, J. The effect of block-based programming activities on the computational thinking skills of pre-service primary school teachers. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 6(3), 1-9.  Dostupné z: https://doi.org/10.33902/jpsp.202426267

2023

 • PRŠALA, J. Budoucí učitelé jako tvůrci kurikula: Případ Bobřích úloh. Journal of Technology and Information Education15(1), 78-94. Dostupné z: doi.org/10.5507/jtie.2023.006
 • PRŠALA, J. Informatické myšlení budoucích učitelů primárního vzdělávání. Media4u Magazine. Praha, 2023, 20(3), 7-12. ISSN 1214-9187.
 • ŠIMANDL, V., PRŠALA, J. Úspěšnost žáků při řešení informatických úloh v průběhu školního dne. DidInfo 2023. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2023, s. 142-147. ISBN: 978-80-557-2038-8, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/Zbornik_DidInfo%202023_final%201.pdf

2022

 • PRŠALA, J. BBC microbit a informatické myšlení. Konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, 12.4.-14.4.2022

2021

 

Využití digitálních technologií v neinformatických předmětech

Určeno pro studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ. V současné době zabrány předměty: AJ.

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití digitálních technologií ve výuce na základních (případně středních) školách mimo informatiku. Student nejdříve zjistí a vyhodnotí možnosti využití digitálních technologií ve svém druhém studovaném předmětu, a poté zjistí, jak reálně učitelé tohoto předmětu využívají tyto technologie během svojí výuky. K tomuto tématu je možné přistupovat s různými metodami. Je například možné vést s učiteli rozhovory, analyzovat jejich vyučovací hodiny, poslat a vyhodnotit dotazník. Zároveň lze zkoumat názory a postoje učitelů nebo jejich technickou zdantost a úroveň používaných materiálů. Tuto metodu si při zadání vybere sám student.

Využití digitálních technologií na 1. stupni ZŠ

Určené pro studenty primárního vzdělávání.

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití digitálních technologií ve výuce na 1. stupni základních školách. Student nejdříve popíše možnosti využití digitálních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ, a poté zjistí, jaký je přístup učitelů k využití těchto technologií během svojí výuky.

Badatelsky orientovaná výuka s využitím BBC micro:bit

Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu úloh, které budou využívat programovatelnou desku BBC micro:bit během badatelsky orientované výuky. Student vymyslí a navrhne několik úloh, ve kterých si žáci pomocí badatelských postupů a micro:bitu osvojí základy programování a robotiky. Tyto úlohy následně otestuje ve výuce nebo na kroužku robotiky.