Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Jan Pršala

Mgr. Jan Pršala

asistent

Kancelář: J508
Email: jprsala@pf.jcu.cz
Telefon: 389 033 032

Konzultační hodiny

LS 2022/2023

 • pondělí 15:00 - 17:00
 • středa 12:45 - 13:45 (dne 29. 3. z důvodu zahraniční cesty odpadají)
Konzultovat je také možné e-mailem (jprsala@pf.jcu.cz), popřípadě je možné domluvit si individuální/online konzultaci na jiný termín.  

 • KIN/8I1 - Informatika pro primární vzdělávání 1
 • KIN/8I2 - Informatika pro primární vzdělávání 2
 • KIN/7MM - Multimédia
 • KIN/7M - Matematika pro informatiky
 • KIN/7P1 - Programování I
 • KIN/7P2 - Programování II
 • KPEP/8PD1 - Praxe oborově-didaktická I
 • KIN/3OD1 -  Samostatné oborové didaktiky I - informatika
 • KIN/0TVZ (KIN/TVVZ) - Technologie ve vzdělávání
 • KIN/7T1 -  Teoretická informatika I

2022

 • PRŠALA, J. BBC microbit a informatické myšlení. Konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, 12.4.-14.4.2022

2021

 

Využití ICT v neinformatických předmětech

Určeno pro studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ. V současné době zabrány předměty: AJ.

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na základních (případně středních) školách mimo informatiku. Student nejdříve zjistí a vyhodnotí možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve svém druhém studovaném předmětu, a poté zjistí, jak reálně učitelé tohoto předmětu využívají tyto technologie během svojí výuky.

Využití ICT na 1. stupni ZŠ

Určené pro studenty primárního vzdělávání.

Cílem bakalářské práce je zmapovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na 1. stupni základních školách. Student nejdříve popíše možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ, a poté zjistí, jaký je přístup učitelů k využití těchto technologií během svojí výuky.

Sada úloh pro roboty Dash a Dot

Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu úloh rozvíjející algoritmické a informatické myšlení pro dvojici robotů Wonder Dash a Dot. Student si prostuduje a analyzuje cizojazyčné materiály pro tyto roboty, a na jejich základě vytvoří vlastní sadu úloh určenou pro výuku robotiky na 1. (případně 2.) stupni základních škol. Sadu nakonec otestuje přímo ve výuce.

Badatelsky orientovaná výuka s využitím BBC micro:bit

Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu úloh, které budou využívat programovatelnou desku BBC micro:bit během badatelsky orientované výuky. Student vymyslí a navrhne několik úloh, ve kterých si žáci pomocí badatelských postupů a micro:bitu základy programování a robotiky. Tyto úlohy následně otestuje ve výuce nebo na kroužku robotiky.

Využití BBC micro:bit ve výuce fyziky

Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu mezipředmětových úloh z informatiky a fyziky, které budou využívat desku BBC micro:bit a její senzory. Student vymyslí a navrhne několik úloh, ve kterých využijí některý ze senzorů micro:bitu, případně externího senzoru připojeného k micro:bitu. Tyto úlohy následně otestuje ve výuce nebo na kroužku robotiky.