Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice 2022

Letní kolegium České Budějovice se bude v roce 2022 konat v termínu od 6. do 23. července 2022.

Dle epidemické situace kolegium proběhne buď prezenčně nebo online. V obou případech se můžete těšit na zajímavou výuku, intenzivní spolupráci s rakouskými studenty a studentkami a setkání se zajímavými osobnostmi. Rozhodnutí o formě, ve které kolegium proběhne, padne dle vývoje situace na konci května. Velmi doufáme, že kolegium proběhne prezenčně. Ale ani online forma nemusí znamenat jen hodiny u počítače. Máme už spoustu zkušeností s velmi kreativní online výukou, takže byste případně rozhodně jen neseděli u počítače.

 

PROGRAM 2022

 

Katedra germanistiky PF JU realizuje ve spolupráci s Universität Wien a za finanční podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko mezinárodní stipendijní projekt pro české a rakouské studující. Na roky 2016–2018 byla kolegiu propůjčena prestižní známka univie: summer / winter school. Nově byl label univie: summer/winter school udělen také na roky 2019–2021.

ECTS
Českým studujícím mohou být po splnění všech podmínek uděleny čtyři kredity. Podmínkou je registrace v univerzitním systému STAG a účast na kolegiu v plném rozsahu, konkrétně tedy celý jazykový kurz (+ požadované výstupy), dle vlastní volby volitelný seminář nebo workshop, účast na všech odborných exkurzích a autorských čteních. Uznání kreditů pro studenty z jiných univerzit než JU je nutné dohodnout na domovské univerzitě. PF JU v tomto ohledu poskytuje veškerou podporu (doklady o účasti a udělení kreditů, individuální podpora v případě dalších potvrzení).

 

Podrobnosti – čeští studující

Bewerbung – Österreichische Studierende

 

Prospekt 2022 (.pdf)

Prospekt 2022

 

 

 

Aktuelles

 

 

 

 

Katedra germanistiky ]