Pro studenty

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku je dostupný na stránkách fakulty.

Studijní materiály

Studijní materiály k jednotlivým předmětům.

Bakalářské a diplomové práce

Téma bakalářské nebo diplomové práce je možné konzultovat s vyučujícími v souladu s jejich odborným zaměřením.

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy k jednotlivým oborům a průběh státních závěrečných zkoušek.

Celoživotní vzdělávání

Podrobnosti o CŽV na KAFT.