doc. RNDr. Helena Koldová , Ph.D.

Docentka, Děkanka

Kancelář: J352
Email: hbinter@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 087

Konzultační hodiny

individuálně po předchozí domluvě e-mailem

Didaktika matematiky I
Didaktika matematiky II
Didaktika matematiky III
Matematika I, II
VSM

profesní růst

1986-2001 SOŠT SOU a U Lidická 31 Č. Budějovice - učitelka matematiky
od roku 2001 JU PF Č.Budějovice katedra matematiky - odborný asistent
2001 zahájení doktorandského studia na Masaryk.univerzitě Brno - školitel Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
2004 rigorózní řízení na PřF MU, titul RNDr.
2006 obhájila doktorskou práci na PřF MU v Brně - obor Obecné otázky matematiky - titul Ph.D.
2013 ukončení habilitačního řízení v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

  1. Integrovaná výuka matematiky nebo průřezová témata (RVP) na základní škole
  2. Mezipředmětové vazby a výuka matematiky
  3. Výzkum učebnic matematiky
  4. Výuka žáků s poruchami autistického spektra PAS, dysporuchami či jinými poruchami
  5. Témata dle osobní domluvy, pokrývající problematiku kurikula ZŠ ve vztahu ke kvalitě učebnic, Bloomově taxonomii edukačních cílů nebo ve vztahu k využití mezipředmětových vztahů aj., dle zaměření diplomanta.
  1. Integrovaná výuka matematiky nebo průřezová témata (RVP) na základní škole
  2. Mezipředmětové vazby a výuka matematiky
  3. Výzkum učebnic matematiky
  4. Výuka žáků s poruchami autistického spektra PAS, dysporuchami či jinými poruchami
  5. Témata dle osobní domluvy, pokrývající problematiku kurikula ZŠ ve vztahu ke kvalitě učebnic, Bloomově taxonomii edukačních cílů nebo ve vztahu k využití mezipředmětových vztahů aj., dle zaměření diplomanta.